DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Zagreba. Reorganizacija je bila omogućena načelnom odlukom V Proširenog
Plenuma uprave Saveza DIT-ova na ljubljanskom sastanku (12—14. X 1950),
da se u svim republikama osnuju posebna republička društva inženjera i tehničara
pojedinih struka. Ovom je cdlukom omogućeno vertikalno povezivanje
tehničkih kadrova u njihova republička stručna društva.


Sa 72. god. skupštinom, održanom u Zagrebu dne 20. prosinca 1950. god.,
prestaje prvi period stručno-društvenog djelovanja, ograničenog na teritoriju
Zagreba, i počinje drugi period, u kojem se postepeno aktiviraju u društvenom
radu i stručnjaci van Zagreba, prvenstveno na njihovu lokalnom području, a
neki i u upravi Društva.


Materijalno je stanje Društva u prvom periodu bilo veoma skromno.
Uprava se trudila da pribavi najnužnija sredstva za tiskanje Šumarskog lista
i za odvijanje poslova. U tome su mnogo pripomogli savezni i republički
stručni šumarski resori, budući da je list u to vrijeme bio savezno g karaktera.
Materijalno stanje se popravilo izdavanjem Tablica za kubiranje trupaca,
a pogotovu izlaženjem Malog šumarsko-tehničkog priručnika u dva dijela
(1949. god.) koji je ubrzo rasprodan.


U tom su prvom razdoblju predsjednici bili: prof, dr Đuro Nenadić (1945—
1946), prof, dr Milan Anić (1946—1949), inž. Josip Radošević (1950—1951);
tajnici: inž. Zrinko Grohovac (1945—1946), inž. Rudolf Antoljak (194G—1952);
urednici Šumarskog lista: prof, dr M. Anić (1945), inž. Zlatko Bunjevčević (1946.
i 1947), inž. Roko Benić (1948. i 1949). inž, Josip Safar (1950. i 1951).


U organiziranju i razvijanju društvene djelatnosti u tom periodu naročito
su se isticali inž. J. Šafar, inž. R. Antoljak, prof, dr M. Anić, inž. Zv. Spoljarić,
inž. B. Čop, dr I. Horvat, i posebno prof. inž. A. Kauders (kao prvi podpredsjednik
i kao obrađivač Šumarske bibliografije 1846—1946).


Drug i perio d društvenog djelovanja počinje širokom akcijom nove
uprave Šumarskog društva NR Hrvatske: u svim je većim sjedištima šumskoprivrednih
i drvnoindustrijskih organizacija trebalo osnovati Šumarsk e
klubove , u kojima se imao dalje razvijati društveni rad stručnjaka tih
struka. Za Šumarske klubove je sastavljen pravilnik od 9 članova, vezan odredbama
uz pravila Šumarskog društva. Prvi je Šumarski klub osnovan u Gospiću


(10. II 1951), zatim je slijedio Osijek (11. II), Vinkovci ,(17. II), Rijeka (18. II),
Bjelovar (26. II), Đurđenovac (4. III). Novoselec (12. III), N. Gradiška (12. III),
Ogulin (4. V). Kasnije su osnovani klubovi u Karlovcu, Splitu (u okviru splitskog
DIT-a) i u Zagrebu. Tako je i u djelovanju Društva postepeno ostvarivana
decentralizacija, koja je kao proklamirani princip privrednog i društvenog
sistema u našoj zemlji zauzimao sve veći mah.
Upravo je taj princip decentralizacije (deetatizacije) i načela samoupravljanja,
radničkog u poduzećima i društvenog u drugim institucijama, unio probleme
u šumarsku struku s kojima se Društvo u tom periodu naročito mnogo
bavilo. Gotovo nije bik» ni jednog većeg sastanka, plenuma ili skupštine, a da
ti problemi nisu bili, na ovaj ili na onaj način poticani. Tako je već u 1952.
god. na I Kongresu šumarskih i drvarskih stručnjaka FNRJ u Sarajevu
prvi referat posvećen problemima organizacije (inž. Zv. Potočić : Problemi
organizacije šumarstva kod nas). Pod pritiskom općedruštvenih kretanja u traženju
novih odnosa ljudi u proizvodnji, uzdrmala se cijela dotadašnja, kod nas
decenijama ustaljena, a u cijelom ostalom svijetu tradicionalno uobičajena organizacijska
forma »šumarske službe«. Kroz cijeli ovaj drugi period tražio se


586