DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 112     <-- 112 -->        PDF

i drvarski strušnjaci, koji su sa uspjehom obavljali poslove tehničkih kadrova,
premda nisu imali odgovarajuće školske kvalifikacije. Ta se postavka sačuvala
u važnosti i danas. Time se Šumarskoj sekciji u Zagrebu nešto malo povećao
broj članova, no djelovanje sekcije se ograničavalo na područje Zagreba. Nikakva
veza nije postojala između te centralne Šumarske sekcije i drugih šumarskih
sekcija u pojedinim podružnicama. Šumarska je sekcija nastavljala djelovanje
započeto u prethodnom Društvu, vodeći brigu o društvenoj imovini i


o daljnjem izlaženju Šumarskog lista, koji je u 1945. god. nastupao svoju 69.
godišnjicu neprekidnog izlaženja.
Te godine (1946) održan je u Zagrebu i I Kongre s inženjera i tehničara
Jugoslavije, na kojemu su bili doneseni zaključci Radnog odbora za šumarstvo
(Š. 1. 1946. god. str. 9). To je bio znak, da su Šumarske sekcije DIT-ova drugih
republika također počele djelovati. Ovo je bio njihov prvi zajednički javni
nastup.


Šumarska je sekcija DITH-e spremala tokom 1946. i 1947. proslavu stote


(100) godišnjice prvog sastanka šumarskih stručnjaka Hrvatske i Slavonije
iPrečee, 26. XII 1846). Proslava je bila zamišljena u vidu Kongresa šumarskih
stručnjaka, ali se odustalo cd toga, te je dne 6. i 7. srpnja 1947. god. održano
u Zagrebu I Savjetovanje šumarskih inženjera i tehničara FNRJ. Za
ovu je prigodu Šumarska sekcija DITH-e objavila Šumarsku bibliografiju
(1846—1946), koju je sastavio prof. inž. Alfons K a u d e r s . Tematika savjetovanja
kretala se u okviru Petogodišnjeg plana razvitka narodne privrede
FNRJ i zadataka u samom šumarstvu (obnova, njega i zaštita šuma, uvođenje
brzorastućih vrsta drveća, otvaranje šuma, podizanje proizvodnosti rada, uređenje
šuma, stručno školstvo, propaganda i si., rezolucija objavljena u Š. 1.
1947, str. 194).
Pred kraj 1947. god., 6. i 7. prosinca, održana je u Zagrebu Konferencija
Šumarskih sekcija republičkih DIT-ova, koju je sazvala Šumarska sekcija
DITH-e. Kao rezultat Konferencije, donijeti su zaključci o oživljavanju rada
Šumarskih sekcija republika, o potrebi planskog izdavanja stručne literature
i o poteškoćama izdavanja (tada) saveznog stručnog glasila Šumarski list (Š. 1.
1947, str. 405).


Šumarske su sekcije republičkih DIT-ova surađivale i zajednički nastupile
i na II Kongres u inženjera i tehničara Jugoslavije (Beograd, 31. X 1948)
izradivši »Zaključke inženjera i tehničara šumarske struke« (Š. 1. 1948, str. 445).


U radu sekcije javljala su se u to vrijeme dva problema: aktiviranje u društveni
rad članova izvan Zagreba, te aktiviranje stručnjaka zaposlenih u drvarskoj
industriji. Ovaj drugi problem je bio raspravljan na 70. god. skupštini
(IV Plenum sekcije) dne 15. ožujka 1949. god. Na istoj skupštini pada prijedlog
da sekcija promjeni svoj dotadanji naziv u Sekcija šumarstva i drvne
industrij e DITH-e, koji nova uprava prihvaća. Promjena naziva trebala
je da dade vanjski poticaj na veće društveno angažiranje stručnjaka iz drvarske
industrije. Uprava sekcije se potrudila, da se to ostvari zaokretom i u samoj
tematici koja se u sekciji razmatrala. U tom je pogledu važan uspjeh postignut
u organiziranju savjetovanja stručnjaka šumarstva i drvne industrije, koje je
održano 27—29. travnja 1950. god. u Crikvenici uz prisustvo preko 300 stručnjaka.
Osnovna je tema savjetovanja bila Šumarstvo i drvna industrija u borbi
za visoku produktivnost rada.


584