DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 111     <-- 111 -->        PDF

DRUŠTVENI RAD OD OSLOBOĐENJA DO DANAS


Prof. đr ZVONIMIR POTOClC


Djelovanje stručno-društvenih organizacija inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drva na području SR Hrvatske nakon Oslobođenja može
se podijeliti u tri perioda. Prv i perio d je počeo dne 19. kolovoza 1945.
god. sazivom 66. redovite godišnje skupštine Hrvatskog šumarskog društva.
Prema pravilima, koja su na toj skupštini mijenjana i nadopunjavana, društvo
je nastavljalo rad Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva (naziv društva do
1917. god), zatim Hrvatskog šumarskog društva (1917—1922) i Jugo slovenskog
šumarskog udruženja (1922. god. dalje). Taj prvi period trajao je do 72. redovite
god. skupštine, tj. do 20. prosinca 1950. god., kada je uslijedila značajnija reorganizacija
u radu stručnih organizacija inženjera i tehničara Jugoslavije.


Prvi predsjednik Društva nakon Oslobođenja bio je prof, dr Đuro Nena d
i ć a prvi tajnik inž. Zrinko Grohovac . U to je vrijeme bila prva briga
Upravnog odbora osnovno funkcioniranje potrebnih službi u Šumarskom Domu,
pribavljanje sredstava za nastavak izlaženja Šumarskog lista, uređenje Šumarskog
muzeja i knjižnice. Prema usvojenim pravilima, Društvo je trebalo djelovati
na cijelom području tadašnje Federalne Države Hrvatske. Praktički,
Društvo je djelovalo samo na području grada Zagreba, jer još nije bila uspostavljena
veza sa šumarskim stručnjacima sa ostale teritorije.


U međuvremenu se razvijala akcija okupljanja inženjera i tehničara ostalih
struka u zemlji a na inicijativu Glavnog Odbora Jedinstvenih Sindikata
Radnika i Namještenika Jugoslavije (JSRNJ) putem Saveza službenika privredno-
upravnih i tehničkih ustanova Jugoslavije. U vezi sa tom akcijom odr^
žan je sastanak u Zagrebu, u Radničkoj komori, dne 10. XII 1945, na kome
su izvršeni izbori (aklamacijom) inicijativnih odbora pojedinih struka, koji su
imali pripremiti osnivanje općeg društva inženjera i tehničara (privremeni naziv
Društvo tehničkih stručnjaka). Pojedine struke postaju sekcij e a ove delegiraju
svoje predstavnike u intersekcijski odbor. Sa strane Šumarskog društva
Hrvatske su to bili inž. Josip Šafar i inž. Zvonimir Špoljarić. Na osnovu
tih akcija sazvana je Izvanredna glavna skupština Hrvatskog šumarskog društva
za dan 23. ožujak 1946. god. Skupština je prihvatila pravila Društva inženjera
i tehničara NR Hrvatske (DITH), i tog je dana Društvo počelo svoje
djelovanje pod nazivom Šumarska sekcija DITH-e.


DIT je u republičkom centru bio sastavljen od stručnih sekcija. U ostalim
većim mjestima, odnosno u mjestima jače koncentracije tehničkih stručnjaka,
trebale su djelovati podružnice DITH-e sa svojim stručnim podružničkim
sekcijama.


Uklapanjem u DITH-e, Šumarska je sekcija prihvatila načelnu postavku


o članstvu, pa su punopravnim članovima sekcije mogli postati i oni šumarski