DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 109     <-- 109 -->        PDF

i privređivanje tvornica šperploča DIK-a »Česma«, Bjelovar, DIP-a Vrginmost
i DIK-a »Lika« — Gospić za 1962., 1963. i 1964. g.). Svrha rada bila je
da se utvrde određene zakonitost: i specifičnosti poslovanja tvornica šperploča,
koje bi se mogle koristiti, kako prilikom usmjeravanja buduće djelatnosti
tih tvornica, tako i za definiranje i formiranje racionalne razvojne politike
u proizvodnji šperploča, kako za poduzeća na području kotara Karlovac,
tako djelomično i za tvornice na području SRH. Na taj način proizvođači šperploča
i nadležni organi dobili su potpun uvid u stanje i problematiku proizvodnje
šperploča u SRH.


Ekonomski dio već ranije spomenute studije »Usklađivanje kapaciteta mehaničke
prerade SR Crne Gore sa raspoloživom sirovinskom osnovom«, iscrpno
je obrađen sa tri varijante.


S obzirom da je sada u Institutu u toku rad na opsežnoj i značajnoj studiji
pod naslovom »Optimalna mogućnost razvoja pilanske prerade u SRH«,
Odjel je u 1965. g. izradio metodologiju za ekonomski dio pomenute studije.


Veoma opsežan i složen posao izvršio je Odjel u toku 1963. i 1964. godine
u predmetu engineeringa tvornicu namještaja u Conakryu, (u Gvineji).
Osnovni problem koji se je kod rješavanja tog predmeta postavio pred Odjel
sastojao se je u prvom redu u kreiranju i razradi jednog zaokruženog i efikasnog
sistema iz područja organizacije poslovanja, koji je, s jedne strane trebao
biti dovoljno jednostavan (kako bi se njime mogli služiti gvinejski kadrovi),
a koji je istovremeno trebao biti i takav da može izdržati i eventualnu
kritiku, posebno čak i Francuza u čijoj je sferi utjecaja bila prije svoje političke
emancipacije Gvineja. Stoga je posebna pažnja posvećena izvornoj francuskoj
terminologiji s područja organizacije poslovanja, ekonomike i knjigovodstva.
Za svaku dionicu poslovanja izrađeni su posebni elaborati na hrvatsko-
srpskom i francuskom jeziku. Tvornica je puštena u redovnu proizvodnju
u prvom polugodištu 1964. godine.


Pri brojnim elaboratima za nove tvornice odnosno za rekonstrukcije postojećih
razrađen je iscrpno ekonomski dio, kako bi se vidjela opravdanost
tražene investicije.


DOKUMENTACIJA


Izdavačka djelatnost i vođenje naučno-stručne biblioteke s dokumentacijom
— dvije su osnovne djelatnosti odjela za dokumentaciju i publikaciju Instituta.


Mjesečni časopis »Drvna industrija« izdaje Institut od 1950. god. u prosječnoj
mjesečnoj tiraži od 2.000 primjeraka. Časopis tretira tematiku iz mehaničke
i kemijske prerade drveta. Pretplatom i zamjenom obuhvaća skoro
sva drvnoindustrijska poduzeća, institute i fakultete u Jugoslaviji, a također
i u inozemstvu. Ta zamjena publikacije održava se s institutima u Australiji,
Austriji, Burmi, ČSSR-u, Engleskoj, Japanu, Francuskoj, Mađarskoj, Švicarskoj,
Njemačkoj (zapadnoj i ističnoj), Poljskoj, Rumunjskoj, USA i s međunarodnom
organizacijom za prehranu i poljoprivredu (FAO). Suradnjom su
obuhvaćeni stručnjaci iz prakse i naučnih institucija. Članci su prikazani u
domaćim i stranim bibliografskim publikacijama.


Odjel još izdaje »Izbor radova iz inozemne stručne literature«, edicije prijevoda
važnijih članaka iz stranih publikacija u ograničenom broju primjeraka.
Do 1964. godine izlazio je mjesečni bilten »Pregled radova iz periodičke


581