DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 108     <-- 108 -->        PDF

U odjelu za zaštitu drva radilo se na izradi sredstva protiv zagušenosti
bukovine, i vršila su se opširna ispitivanja odnosno inventarizacija gljiva na stovarištima
drva i u rudnicima. U odjelu radi se i dalje na ispitivanju sredstava
za zaštitu drva i vrše se industrijska ispitivanja u pokusnoj stanici za impregnaciju
drva.


ENERGETIKA I STROJARSTVO


Rad ovog odjela vezan je sa svim odjelima mehaničke prerade, a obuhvaća
jednako direktan servis u raznim strojarskc^energetskim problemima poduzeća,
kao i samostalan konstrukcijski rad na novim strojevima i uređajima potrebnim
u drv. industriji.


Konstruirana je tako i stavljena u rad lignoston-preša za proizvodnju lignostona
iz bukovih četvrtača, da bi se domaća industrija tekstilnih čunkova
oslobodila uvoza. Posebna briket-preša konstruirana je za prešanje piljevine u
brikete, kako bi se koristila za širi krug potrošača.


Dana su i mnoga nova konstrukcijska rješenja u hidrotermičkim uređajima,
naročito u sušionicama, parionicama i parnim jamama.


Posebnu grupu čine brojni uređaji za cdsisavanje molestirajuće prašine i
njen transport iz proizvodnih hala do kotlovnice, te uređaji za upuhivanje u
ložišta. Jednako su brojne i rekonstrukcije samih ložišta u kotlovnicama, da
se omogući loženje miješanim gorivom, tj. piljevinom i drvnim otpacima uz kameni
ugalj ili mazut.


Zahvati u mehaničkom i pneumatskom unutrašnjem transportu u raznim
pogonima drv. industrije provedeni su uspješno. Uz sve elaborate novih ili rekonstruiranih
tvornica razrađena je analiza energetskih izvora, a za mnoge
izrađeni su i projekti, po kojima su se izveli prateći objekti, kotlovnice i trafostanice,
potrebne za odnosne pogone ili tvornice.


EKONOMIKA I ORGANIZACIJA


Djelatnost ovog odjela obuhvaćala je slijedeće grupe poslova:


— makro-ekonomske analize,
-— mikro-ekonomske analize i ekspertize,
— parcijalne i kompleksne organizacije poslovanja u drv. industriji,
— ekonomsko-financijski engineering za jednu inozemnu tvornicu pokućstva
(Conakry).
Izrađena je analiza poslovanja cjelokupne drv. industrije SR Hrvatske
pod naslovom »Stanje u drvnoj industriji SRH:<. Analiza se temeljila na obradi
11.000 numeričkih podataka, a obuhvatala je 1961., 1962. i prvo polugodište
1963. godine. Ova je analiza služila privredno- upravnim i državnim organima
kao jedna od osnova za donošenje novih privrednih mjera.


Nadalje, izvršena je temeljita analiza poslovanja četiri tvornice šperploča
sa područja Hrvatske. U vezi toga izrađene su 4 studije koje su za pomenute
tvornice obuhvatile tehničko-ekonomske parametre i oscilacije proizvodnje
(uključiv i projiciranje graničnog rentabiliteta pod raznim uvjetima poslovanja),
kao i analizu strukture proizvodnje i troškova za 1962. g. i prvo polugodište
1963


U 1965. g. obavljen je s tog područja i rad pod naslovom »Analiza ekonomske
efektivnosti i racionalnosti proizvodnje šperploča« (Analiziran je rad