DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Na području organizacije tehnologije proizvodnje pored izučavanja odjel
neposredno provodi u operativi studij rada i vremena, tehničku pripremu i kontrolu
proizvodnje. Konkretno se provode i postavljanje organizacije, izrada tehnoloških
dokumentacija, ispitivanje utroška materijala, operativno terminiranje
i praćenje radnog naloga, organizacija primjene alata i naprava.


U skoroj budućnosti odjel će raspolagati sa osnovnom laboratorijskom opreme
m u većem opsegu gdje će se moći provesti različita prethodna ispitivanja u
oblasti konstrukcije, površinske obrade, alata i pomagala brusnih sredstava i dr.


Na području tehnološko-projektantske djelatnosti odjel je u toku jedne
decenije dao oko 50 programa, ekspertiza i projekata za izgradnju i rekonstrukcije
finalnih pogona u zemlji i inostrenstvu, cd kojih je dobar dio izveden.


Laboratorij za izradu ploča iverica


KEMIJSKA PRERADA I ZAŠTITA DRVETA


Rad u odjelu za kemijsku preradu drveta obuhvaća uglavnom slijedeće područje:
proizvodnju tanina, furfurola, suhu destilaciju drva, kemijsku preradu
drva na celulozu i polucelulozu, primjenu ljepila i lakova u drv. industriji i dr.


Odjel za zaštitu drva obuhvaća radove na području zaštite drva od štetočina
kao i atmosferilija i ispitivanje kemikalija za zaštitu drva.


Tokom godina u odjelu za kemijsku preradu drva izvršeno je niz radova sa
područja oplemenjivanja tanina i vršilo se kontinuirano ispitivanje kvalitete
tanina.


Ispitivane su fizikalno-kemijske karakteristike kao i mehaničke čvrstoće
nekih domaćih i inostranih ljepila i uspoređene njihove vrijednosti. Radi se
također na problemima lijepljenja u drv. industriji.


U odjelu se ispituju lakovi, močila i ostala sredstva za površinsku obradu
drva, a izrađen je i katalog močila za drvo nekih inostranih i domaćih proizvođača.


Vrše se ispitivanja kemijskog sastava raznih vrsta drva. Izvršeni su radovi


o potrošku kemikalija za visoko bijeljenje celuloze.
Izrađene su teme Saveznog fonda za naučni rad i to u jednoj1 temi ispitivala
se mogućnost zamjene četinjača u lakim građevinskim pločama sa lišćarima,
ispitivala su se i sredstva za hidrofobiziranje u pločama ivericama, a kao
treća tema obrađivan je problem zaštite građevinske stolarije.