DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 106     <-- 106 -->        PDF

formaldehina ljepila za proizvodnju iverica sa domaćim vrstama drveta (jelovina
— smrekovina, topolovina i bukovina). Naročita pažnja stavljena je na
vodootpornost i hidrofobna sredstva. Istraživanja su u toku.


Nakon što su laboratorijski utvrđeni tehnološki uslovi naše iverice kao nosioca
oplemenjivanja projektirana je i nova tvornica za oplemenjivanje iverica
folijama (Kavadarci). Tvornica se nalazi u izgradnji.


Domaće folije i njihova primjena kod oplemenjivanja iverica sukcesivno će
se ispitivati u Institutu radi utvrđivanja uslova, pcd kojima bi se dobila kvalitetno
oplemenjena površina.


FINALNA PRERADA


Finalna prerada drveta u užem smislu (tj. proizvodnja namještaja, drvne
galanterije i građevinske stolarije) imade u SFR Jugoslaviji malo zanatske ali
nikakve industrijske tradicije. Prijelaz na industrijsku proizvodnju bremenit je
mnoštvom problema i doveo je u zadnje dvije decenije do korjenitih izmjena
tehnologije, uvjetovanih ne samo racionalizacijom procesa proizvodnje već i
promjenom osnovnih sirovina (na pr. ploča iverica) i pomoćnih materijala.


Radovi ovog odjela obično se dijele na tehnološko istraživačke i tehničko
projektantske. Ovako sistematizirana podjela nije u praksi provedena i to tim
prije, jer se stvarni rad odjela ne ograničava samo na istraživanja i projektiranja,
već u sve većem opsegu obuhvaća davanje tehničke pomoći poduzećima.
Ta djelatnost sastoji se kako iz pomoći u organizaciji tehnologije proizvodnje,
racionalizacije rada i si. tako i iz rješavanja pojedinih tehnoloških i ostalih
problema u vezi površinske obrade (dekoloracije, nedostaci lakfilma i dr.), lijepljenja
(probijanje ljepila, smetnje uslijed termoplastičnosti ljepila itd.) i drugih
oblasti.


U okvir prednje sistematizacije radova ne mogu se svrstati i drugi značajni
radovi odjela kao na pr. davanje kompletnog engineeringa. U jednom konkretnom
slučaju odjel je bio nosilac izgradnje tvornice namještaja u Rep. Gvineji
gdje je uz projektiranje obavio i sve ostale radnje koje spadaju u engineering,
tj. projektantski nadzor, stavljanje u pogon i provedbu probnog pogona, rukovođenja
izobrazbom kadrova itd.


Od osnovne problematike kojom se odjel najviše bavi podvukli bismo samo
neke: mehanizacija i automatizacija procesa proizvodnje, tehnologija površinske
obrade, organizacija tehnologije proizvodnje, racionalizacija rada, mjere
zaštite i dr.


Komparativnim ispitivanjima utvrđeno je da je uvođenje mehanizacije i
automatizacije ovisno o stvarnoj specijalizaciji proizvodnje i najvećem stepenu
standardizacije dijelova i spojeva. Na području građevne stolarije uz racionalizaciju
rada u prvom planu ispitivanja je i bolje korištenje osnovne sirovine i
omogućavanje uključenja rez. građe niže kvalitete u tu proizvodnju.


Površinska obrada zauzima izuzetno mjesto u proizvodnom procesu izrade
namještaja. Radi toga se i daljnji zadaci svode na ispitivanje sistema i tehnologije
površinske obrade namještaja, stolica i galanterije. Sada se intenzivno
ispituje tehnologija aplikacije te komparativna ispitivanja domaćih i stranih
vrsta lakova. Ovi zadaci imaju i cilj skraćenja procesa rada i vremenskih i prostornih
ušteda.


Projekti s obzirom na ovu fazu teže za mehaniziranim linijama i uvođenjem
forsiranog sušenja kojim se znatno ubrzava protok materijala.