DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 105     <-- 105 -->        PDF

»Analiza radnih uvjeta kod upotrebe karbamid-formaldehidnog ljepila u
izradi šperploča«.


Nakon laboratorijskog ispitivanja i statističke obrade podataka ustanov,ljeno
je da su unatoč različitim recepturama primijenjenim u tvornicama dobivene
šper-ploče, čije su čvrstoće lijepljenja bile znatno više od propiisanih po
DIN-u, naprotiv britanski standard — BS — u delaminaciji zadovoljen je samo
u laboratorijski proizvedenim pločama. Utjecaj komponenata mješavine za lijepljenje
kao i drugih radnih uslova na čvrstoću ploča je očit.


Odjek korištenja slabijih drvnih sortimenata kao i odrvenjelih stabljika odnosno
otpadaka u svijetu za iverice inicirao je i istraživanja našeg Instituta u
tom pravcu.


Ispitan je pozder lana i konoplje, proizvedene su prve laboratorijske iverice,
koje su dovele i do prve industrijske proizvodnje, do prve tvornice iverica
iz pozdera u zemlji (»Lanit« Petrinja).


Laboratorijski i poluindustrijski pokusi sa domaćom borovinom i bukovih
nom djelomično izvršeni u inozemnoj tvornici, doveli su do izgradnje i prve
tvornice iverica na bazi drveta (Kavadarci).


-.
*" 1


Tvornice u Kavadarcima


Na međunarodnom planu vršena su istraživanja sa manje vrijednim vrstama
afričkog drveta za republiku Mali, koja su ukazala na mogućnost proizvodnje
vrlo kvalitetnih iverica iz dvije od tri ispitane vrste.


Isto tako laboratorijski i poluindustrijski proizvedene i ispitane su iverice
iz bagasse (ostatka šećerne trske), za koju su zainteresirane neke afričke i azijske
zemlje. Opremu za ovakve tvornice mogla bi proizvesti domaća mašinogradnja.


Nakon što su izgrađene brojne tvornice iverica u zemlji, prišlo se uvođenju
prijeko potrebne pogonske kontrole iverica. Organizacija ove kotrole je u toku.


U nekoliko tvornica troslojnih iverica izvršena su tehnološko-strojarska
snimanja domaćih postrojenja u svrhu provjeravanja rada, kapaciteta, kvalitete
i zastoja u proizvodnji ploča. Podaci su statistički obrađeni i služit će kako
ocjeni postrojenja, tako i za ukazivanje na probleme u proizvodnji, koje će tre>bati
riješiti.


Kako ljepilo čini uz drvo glavnu komponentu, čije je učešće u troškovima
materijala najveće, to se vrše istraživanja u tehnologiji primjene ljepila za zadovoljenje
određenih kvaliteta iverica. Ispituju se urea-formaldehidna i fenol