DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 95     <-- 95 -->        PDF

6. Povisivanje porizvodnosti šuma u
smislu njezine materijalne i kulturne funkcije
ne može se prepustiti samoj prirodi,
jer čovjek igra istaknutu ulogu u stvaranju
proizvodnosti šuma, čija djelatnost
ima presudno značenje u razvitku punijeg
iskorišćavanja drvne mase i štednji
drva u raznim granama privrede.
U kompleksnom rješavanju tih problema
ističe se važnost naučnih istraživanja
u šumoprivrednoj ekonomici od čega očekuje
praksa ne samo izradu metoda za
sintetičko cijenjenje makroekonomike nego
i odvajanje metoda istraživanja na području
makroekonomike koji dolaze u
šumarstvu i drv. industriji.
V


1. Rješavanje tih zadataka traži proširenje
i produbljenje istraživanja problema
makroekonomike u šumarstvu i drv.
industriji.
Kao prešna tematika na tom području
javlja se:


— Istraživanje o rajoniziranju šumarstva
i proizvodnih snaga u industriji za
preradu drva u vezi s drugim granama
narodnog gospodarstva.
— istraživanje o primjeni metoda kompleksnog
ekonomskog računa sa diferenciranjem
ciljeva proizvodnje u šumarstvu
i određivanje smjernica i prijedloga za
razvitak pojedinih grana u preradi i potrošnji
drva.
— istraživanja metodike perspektivnih
prognoza u drvnoj bilanci


— istraživanja o metodama procjene
produktivnosti šuma i analiza uspjeha
privredne djelatnosti u šumarstvu i drv.
industriji
— izrada metoda kompleksne ocjene
rentabilnosti šumarstva i industrija, koje
prerađuju drvo i šumske proizvode.
2. Obrada tih tema traži koordinaciju,
suradnju i specijalizaciju u istraživačkom
radu pojedinih zemalja članica.
U vezi s time učesnici Simpoziuma smatraju
da treba kreirati jednu međunarod


pretplatite se na


IT - novine


nu instituciju odnosnih zemalja za istraživanja
o makroekonomici za šumarstvo
i drv. industriju.


Učesnici Simpoziuma predlaž,u da Poljaci
izrade plan o zadacima i organizaciji
te institucije do juna 1966. Taj će se prijedlog
staviti na diskusiju na šestom zasjedanju
šumarskih ekonomista socijalističkih
zemalja.


VI


Učesnici Simpoziuma veseljem i zahvalnošću
uzimaju do znanja bugarski prijedlog,
da se šesto zasjedanje održi 1Ö6G.


g. u Sofiji.
VII


Učesnici mole Poljake, da uslijed smrti
prof. F. F r o m e r a, imenuju novog zastupnika
za međunarodnu koordinaciju
naučnih istraživanja na području rajoniziranja
šumoprivrede.


VIII
Delegacije socijalističkih zemalja na ovom
Simpoziumu srdačno se zahvaljuju
na gostoprimstvu poljačkoj Akademiji
nauka. Na simpoziumu tretirani rezultati
i diskutirani problemi, koji su bili vanredno
važni za sve zemlje ovdje zastupane.
Delegacije izrazuju uvjerenje da je
poljačka Akademija nauka postigla velik
uspjeh s obzirom na rezultate ove Konferencije
u nastojanju da se riješe pitanja
makroekonomike šumoprivrede, a i da
se i dalje proširuje suradnja među socijalističkim
zemljama.


Za vanrednu organizaciju i vođenje
Simpoziuma učesnici se srdačno zahvaljuju
Akademiji nauka i Ministarstvu za
šumarstvo i drv. industriju, kolegicama i
kolegama koji su surađivali su pripremama
i provođenju zasjedanja, a naročito
odličnim prevodiocima. Na istaknutom
mjestu valja spomenuti našu zahvalnost
ministru prof. dr. T. Molendi i doc. dr


T. T r a m p 1 e r u.
D. K.
GLASILO INŽENJERA I TEHNIČARA JUGOSLAVIJE


Adresa : Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, Beograd , Kosmajska 3-5/V
Pretplata za pojedince godišnje 2000 d
Ziro-račun: 101-11-1-1026