DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 94     <-- 94 -->        PDF

M. Podgorski — Posao kao faktor u
povišenju proizvodnje šuma.
W. Krajski — Ekonomski efekti od
meliorizacije šuma.
J. Szczuka — Potencijalne proizvodne
mogućnosti pojedinih šumskih područja.
T. Trampler — Razvitak proizvodnih
mogućnosti u državnom šumarstvu.
T. Marszalek — Metodika ekonomske
procjene produktivnosti šuma.
Problemi grupe »C«Tema: Tehnički i ekonomski napredak
na području štedljive potrošnje
šuma.
E.
Hromađa — Neki ekonomski problemi
u iskorišćavanju drvnih zaliha u
CSR.
Wl. Fabiszewski — Sažet referat na osnovici
slijedećih:


T. Puchalski — Drvni deficit u Evropi.
Z. Kulczycki — Smjer i područja zamjene
za drvo.
Wl. Fabiszewski — Zalihe sirovina
za ploče vlaknatice.
F. Budniak — Ekonomski efekti izrade
i transporta tankog drva.
IV


1. Na osnovici simpozijskih referata o
problemima makroekonomike u šumarstvu
i drvarskoj industriji rezultirala je
opća teza — da se ublaženje posljedica
drvnog deficita može postići integriranom
aktivnošću i to u slijedećem pravcu:
— povišenjem produktivnosti šuma,
— punim iskorišćavanjem drva u industrijskoj
preradi primjenom moderne
tehnike,

svestranom štednjom na drvu i drvnim
proizvodima u svim granama
narodnog gospodarstva

uvođenjem sve više i više onih materijala,
koji će zamijeniti drvo.
Za ostvarivanje navedenih zadataka potrebna
je uska organizacijska i proizvodno-
tehnička povezanost šumarstva i drvarske
industrije uzevši u obzir razvojne
tendencije nacionalne ekonomije..


2. Postizavanje optimalnog proizvodnog
potencijala šuma uslovljeno je intenziviranjem
šumoprivrede i to:

primjenom modernih metoda u uređivanju
šuma, čiji popravak valja
uvesti i u uzgojne radove, tehniku
meliorizacije i zaštitu šuma, a isto
tako i u iskorišćavanje šuma, gdje
treba postepeno primjenjivati kompleksnu
mehanizaciju svih radova u
šumi.

usavršavanje metoda suzbijanja šumskih
štetnika i povišenje naravne otporne
snage šumskih biocenoza
— podizanje površina vrstama drva brzog
rasta

otvaranje šuma izgradnjom mreže
šumskih putova i njihovo prilagođavanje
modernim metodama eksploatacije
i transporta drvabolje i veće kvalifikacije šum. tehničara
i inženjera, šum. radnika i
izgradnja radničkih naselja

razvitak kompleksnih istraživanja
problema intenziviranja u šumoprivredi.
3. Izdvajanje šumskih proizvodnih područja
s analognim prirodnim i ekonomskim
uvjetima uzgoja neophodno je potrebno
radi ustanovljenja i diferenciranja
cilja proizvodnje. To rajoniziranje mora
biti u vezi sa općim teritorijalnim planiranjem
zemlje. Gornji problemi mogu se
u pojedinim zemljama različito rješavati.
Nastojanje k punom iskorišćavanju prirodne
sredine za šumsku proizvodnju
uzevši u obzir njezinu raznolikost, opća
je osobina svih tih metoda.
Na temelju takvog rajoniziranja i utvrđenih
ciljeva šumske proizvodnje izrađuju
se perspektivni planovi razvitka šumoprivrede
s obzirom na strukturu proizvodnih
zaliha i strukturu sortimenata u
očekivanim sječama.


Uzajamna izmjena informacija među
socijalističkim zemljama o metodama i
napredovanju u radovima na perspektivnom
planiranju, preporučuje se.


4. Uslijed intenziviranja šumoprivrede
očekuje se povišenje udjela i onih drvnih
sortimenata, koji nisu bili dovoljno iskorišćavani
u industriji.
Drvarska i industrija celuloze valja da
se pripravi na izradu novih tehnologija
za preradu svih sortimenata dobivenih u
šumi i punom iskorištenju industrijskih
otpadaka.


Prijedlozima za usmjeravanje pojedinih
grana prerade i potrošnje drva treba da
prethode kompleksni ekonomski računi.


5. Među problemima koji su u vezi sa
ekonomikom i organizacijom šumske proizvodnje,
sve više se pomalja pitanje održanja
i povećanja poljoprivrednog značenja
šume.
To pitanje stoji usko povezano sa brzim
i stalnim razvitkom industrijskih zemalja
članica i potrebom da se zaštitna funkcija
šume s obzirom na vodu sve više istakne,
a tako i njezina funkcija u poboljšanju
životnih uvjeta čovjeka.