DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 93     <-- 93 -->        PDF

NR Poljska: Prof. dr T. Molenda; dr
ing. Wl. Fabiszovski; mgr ing. J.
Szczuka; doc. dr T. Trampler —
Sovjetski Savez: Ing. G. Hrustalov —
SFR Jugoslavija: Prof. dr Z. Potočić;
prof, dr B. Kraljić; dr. L. V u j i č i ć.


Osim spomenutih sudjelovali su i zastupnici
poljačkog Min. za šum. i drv. industriju,
Odbora za šumarstvo Akademije
nauka i drv. tehnologije, Instituta za naučna
istraživanja u šumarstvu, Instituta
za drv. tehnologiju, papira i celuloze, Visoke
škole za kulturu tla, Visoke poljoprivredne
škole u Poznanju, Visoke škole
za poljoprivredu u Krakovu, Projektnog
biroa za uređivanje šuma, Glavne uprave
državnih šuma, Ujedinjene uprave drv.
industrije, U. up. industrije papira i celuloze,
U . up. sporednih proizvoda šuma,
Odjeli akademije, Glavna komora drž.
kontrole i CK rad. partije.


Zasjedanje je otvorio prof, dr Anatol
Listowsk i sekretar Odj. za poljopr. i
šum. polj. Akademije nauka i mgr ing.
Roman Gesin g ministar šumarstva i
drvarske industrije.


U predsjedništvo savjetovanja izabrani
su: Molenda, Ziesing, Potočić, Papanek,
Somkuti, Hrustalov, Kostov, Kienitz.
II Dnevni red


6. X 1965. Otvaranje simpoziuma i govori.
Savjetovanje u grupi »A«
Opća problematika
Tema: Racionaliziranje metoda
za sređivanje drvnog deficita u
planskom gospodarenju.
Tema: Aktualni problemi privredne
integracije i rajoniziranja
šum. i drv. industrije.
7. X 1965. Savjetovanje u grupi »B«
Tema: Ekonomika povećanja
produktivnosti u šumoprivredi.
8. X 1965. Savjetovanja u grupi »C«
Tema: Tehnički i ekonomski
napredak u štednji potrošnjom
drva.
Opća diskusija o tezama iz
grupe problema »A«, »B« i »C«.
9. X 1965. Posjet tvornici pokućstva u
Wyszkow-u
Posjet pogona za preradu drva
u Hajnöwki
10. X 1965. Naučna ekskurzija o problemu
intenziviranja šumoprivrede na
području bialowiež-ske prašume.
Za vrijeme Savjetovanja čitani su slijedeći
referati i održane đ´skusije o njihovim
tezama:


Problemi grupe »A«Tema: Racionaliziranje metoda za
sređivanje i likvidiranje drvnog deficita
u planskom gospodarenju.
T.
Molenda — Aktualni problemi dugoročnih
prognoza drvne bilance.

Tema: Aktualni problemi privredne
integracije šumarstva i drvarske industrije.
T.
Trampler — Sažeti referat — obrađen
na osnovici specijalnih referata:
T. Molenda — Poljački model integracije
šumarstva i drvarske industrije.
J. Svionder — Sirovinska baza kao
temelj za snabdijevanje drv. industrije.
T. Trampler — Diferenciranje sječne
zrelosti borovih šuma s obzirom na
područja rastenja.
Z. Jabukovski — Problemi programiranja
dislokacije poljačke drvarske
industrije.
P. Kostov — Problemi planiranja u
šumoprivredi Bugarske.
F. Papaneke — O pitanju specijaliziranja
u uzgajanju određenih drvnih
sortimenata.
H. Jeuthe — Prognoziranje razvitka
cijena drvu.
A. Cymak — Principi rajoniziranja
šumskih gospodarstava.
J. Köhler — K pitanju teritorijalnog
planiranja u šumoprivredi.
H. Ziesing — Izlučivanje šumskih
područja kao temelj za organizaciju
privrednih poduzeća u šumoprivredi
DDR.
Problemi grupe »B«Tema: O ekonomici povišenja proizvodnje
u šumoprivredi.
E.
Kienitz — Prijedlozi za podjelu zadataka
i povišenje proizvodnje u šumoprivredi.
B.
Kraljić — Povišenje proizvodnje u
šumoprivredi s obizrom na šumarsku
politiku, privredno-financijski sistem
i mikroorganizaciju u socijalizmu.
K.
B. Losicki — o pitanju određivanja
optimalne smjese vrsta drva u sastojinama
Sovjetskog Saveza.
J.
Szczuka — Sažeti referat — obrađen
na osnovici posebnih referata:
J. Broda — Problem intenziviranja
šumoprivrede na području Poljske sa
historijskog gledišta.
L. Jastrzenbski — Utjecaj zakonodavstva
na intenzitet šumoprivrede u
Poljskoj.