DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 92     <-- 92 -->        PDF

intarzije, umjetničko pokućstvo i ostalo.
Neke su vrste crvenog drva poznate u
Evropi pod imenom — indokitajski palisander.


Velike površine šumskog zemljišta zapremaju
bambusi. Oni i kokosove palme
smatraju se vjetnamskim tradicionalnim
drvećem, kao breza u Sov. Savezu.
Bambusni nasadi i živice ograđuju svako
selo neprobojnim zelenim zidom, rastu
pored rijeka i penju se visoko u planine.
Računa se da u Vjetnamu ima oko 100
vrsta bambusa. Od njega prave kućerke i
staje, pletu ograde, korpe, vrške za ribolov,
pješačke mostove.


Bambusi se dijele u 2 skupine: če


- h o a, i skupinu n i a. Prva ima stablo
debelih stijena sa promjerom od 24—26
cm, a dobar je građevni materijal. Tanki
i gipki bombusni prutovi zamjenjuju metalnu
armaturu kod željezobetona. Tako
se dobiva bambusobeton, koji kao građevni
materijal malo zaostaje za željeznim.
Iz stabala se prave vodovodne cijevi. Iz
stabala n i a izgrađuje se pleteno pokućstvo,
papir i drugi laki predmeti, jer je
stablo tankih stijena.
Iz vlažnih tropskih šuma juga i jugozapada
dobiva se cimet, stiraks, kardamon
itd., a mangrovo drveće upotrebljava
se za prirodne boje.


Šumarstvo i drvarske industrije nalaze
se pod Centralnom šumskom upravom
pri Min. savjetu DRV. Ona ima ove
odjele: za izradu šuma, pošumljavanje i
zaštitu, uređivanje i procjenu, transport i
prodaju, kadrove i za naučnoistraživačke
radove i planski odjel. Godine 1062. osnovan
je Naučnoistraživački institut za šume
i drvo, koji je po prvi puta u historiji
te zemlje poveo svestrana istraživanja
izvora šumskog blaga i njegova racionalnog
iskorišćavanja.


Zemlja teško osjeća nedostatak šumara
specijalista. Školuju se na Šumarskom
fakultetu Instituta poljoprivrede i šumarstva
i na 4 šumarska tehnikuma, ali se i
svake godine šalje stanoviti broj đaka na
studij u više šumarske škole u SSSR, Kinu
i DR Njemačku.


Šume DRV do danas gotovo i nisu uređivane.
Proizvodnj a drvarskoindustrijskih
i državnih šumskih gospodarstava
iznosi samo 25"/o godišnjeg iskorišćavanja
drvne mase šuma, a ostalih 75"´o sijeku i
prodaju državi stanovnici mnogobrojnih
nacionalnih manjina koji žive po planinama,
ali sječa se i izrada vrši pod kontrolom
Centralne šumske uprave.


Teški terenski uvjeti, strme padine, pomanjkanje
putova, veoma otežavaju izradu
i transport drva. Do polovine drvne


mase ostaje na sječinama. Na glavno se
stovarište prenosi drvo bivolima, rjeđe
slonovima, a sa dostupnih mjesta privlače
drvo sovjetskim traktorima.


U planinama gdje polunomadski žive
manjinska plemena, još nije likvidiran
sistem sječno-paležnog gospodarenja, koje
onda služi za poljoprivredu. Na takvom
se komadu sasiječe sva šuma, pa kad se
stabla isuše, zapali se vatra, koja često
zahvati i susjedne šume. Tlo meliorirano
pepelom daje godišnje 2—3 uroda irunioke,
batata i drugog povrća. Za dvije-tri
godine, kad se tlo iscrpe, prelazi se na
druga mjesta gdje se opet spaljuje šuma,
a takvo gospodarenje pogoduje pojavi
brojnih štetnika, koji se po šumama množe
čitavu godinu. Nema sumnje, da će se
to uskoro likvidirati.


Pošumljavanja se također vrše.
U posljednje 3 g. zasađeno je 210 miliona
sadnica po bregovima, pijesku i na morskoj
obali, a sve su to uglavnom obavili
seljaci i ribari. Melia azeradach za 5—6


g. naraste 12—15 m sa promjerom 20—22
cm, a služi za lake gradnje. Lim i tik rastu
sporo.
Glavni su zadaci šumarstva DRV danas:
uređivanje šuma i organizacija gospodarenja
u šumama raznih zona i tipova,
rekonstrukcija malovrijednih šuma i
podizanje novih, proučavanje tehničkih
svojstava drveća. A glavne teme naučnoistraživačkog
rada za petoljetku (1961-
1965) su ove: sastav herbarija nacionalne
flore i kolekcije šumskih kukaca i monografija.
Uporedo s tim proučava se bioekologija
šumskih i drvnih štetnika i razrađuju
mjere borbe s njima.


D. Knežević
ZAKLJUČCI
Međunarodnog simpoziuma o makroekonomici
šumarstva i drvarske industrije


U kolovozu o. g. između 6. i 9. održana
su u Varšav i savjetovanja pomenutog
simpoziuma, koja je organiziralo Odjeljenje
za poljoprivredu i šumarstvo poljačke
Akademije nauka.


Učesnici su bili:
NR Bugarska: Dr P. K o s t o v — NR Madžarska:
Prof. E. Somkuti — DR Njemačka:
Dr. H. Ziesing; dipl. ing. šum.


J. Köhler; prof, dr E. Kienitz: doc.
dr J. J e u t h e; dipl. ing. šum. L. Richter
— Čehoslovačka SR: Prof. dr. F. P apanek;
prof, dr J. Pavlovič; doc ing.
E. Hromada; ing. S. Bahurinsky