DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Nadalje, izložena su inostrana i sopstvena
iskustva u vezi organizacije šumskih semenskih
baza u elitnim mladim srednjedobnim
i dozrevajućim sastojinama. Razrađeno
je i pitanje osnivanja šumskih semenskih
plantaža putem kalemljenja sa
plemkama dobivenih od etilnih, po pore


cfteani Mcučni ča&epi&i


LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva
8 — 1965. Osnovni principi kod provođenja
glavnih sječa u šumama SSSR. —
Timofee v V. P.: Zakonitosti u formiranju
borovih sastojina prirodnog i umjetnog
porijekla. — Smilga J. J., Mojro
v S. L.: Gospodarska ocjena trepetljike
raznih bioloških formi. — Rovsk i V.
M., Sarkisova E. G.: Konstantnost
nekih formi gledičije u ovisnosti o sastavu
oprašivača u sastojini. — O 1 i s a e v


V. A.: Iskustva na osnovici uzgojnih sječa
u bukovim sastojinama. — Kar a mzi
n A. U.: Taksacija sječina iz helikoptera.
— Boljškov, Marusov, Nikola
e v a: Glodari-šumski štetnici. — D 1 u sski-
Zaharov: Naseljavanje mrava u
šumama raznih tipova.
LESNICKA PRACE — Prag


5 — 1965. Knop-Zasmeta: U susret
trećem deceniju čehoslovačkom šumarstvu.
— Jindra-Zachar: Dvadeset
godina naučnih istraživanja u šumarstvu.
— R u p r i c h : Mogućnost uvođenja
principa usavršavanja planskog upravljanja
šumama.— Steffel : Uloga cijene
i standardizacije drvne sirovine u novom
sistemu planskog upravljanja u nar.
gospodarstvu. — Novak : Kemijska asanacija
stabala koja su napali potkornjaci.


6. — 1965. Bluđovski : Spremamo
novi petogogišnji plan u šumarstvu. —
Skoupy : Sadnja s busenom u polietilenu.
— Prihoda: Uši na korijenu obične
omorike.
7 — 1965. Prus a : Načini gospodarenja
šumama s biološkog stanovišta. —
M r a č e k : Broj sadnica po hektaru. —
Pomoćne tabele za doziranje kemijskih
sredstava.


LESNICKI ČASOPIS — prag


6 — 1965. Kalandra, Urošević:
Nova bolest topola. — Dimitrovsky:
Rekultivacija šuma u područjima nepovoljnog
djelovanja industrije i rudnika.


klu i kvalitetu, stabala na odgovarajuće
podloge.


Knjiga je namenjena specijalistima-selekcionarima,
i specijalistima-vrtlarima
koji se bave proizvodnjom dekorativnih
sadnica za ozelenjavanje.


Inž. Niko Popnikola


7 — 1965. Blattny, Brčak, Svobodova,
Prochazkova, Be ja na n-
s k y, Š a f r : Daljnja saopćenja omozaiku
topola. — M a 1 e k : Istraživanja uslova
proizvodnje u pojedinim šumskim tipovima.


GORSKO STOPANSTVO — Sofija


7 1965. Treba potpuno iskoristiti sušce i
izvale. — Garelkov: Mjesto vrsta drva
brzog rasta u bukovim šumama. —


K. Rangelov: Svojstva srži drva Populus
regenerata. — G. Si r a k o v : Za
nas nova metoda sadnje omorike obične.
G Lazarov : Pakovanje i istovarivanje
drv. materijala. — B. Mačev : Sadržaj
vitamina u šumskim plodovima. — I. P alašev,
C. Garilov, D. Dimitrov:
Pozitivan pokušaj stvaranja kultura ailantusa.
8 — 1965. Svjetla godišnjica (20 godina
od oslobođenja u bugarskom šumarstvu).


— A. Georgiev: Kako stijene utječu
na svojstva šumskih tala. — Z. Geor giev
: Mjesto koje zauzima akacija u
rekonstrukciji malovrijednih šuma. — G.
Sirakov/B. Vaši lev, N. Pleše v:
Pokusi sadnje bijelog bora sadnicama s
podrezanim centralnim korijenom. — A.
Manolov : Izvoz čitavih stabala i dugih
klada, važan je zadatak šumskih gospodarstava.
9 _ 1965. B. M i č e v : Sjemenske baze
u bugarskim šumama. — Ž. Ge o r g i e v :
Tehnička zrelost sastojina akacije. — A.
Janakiev : Očuvanje klijavosti bijelog
bora pri mašinskom obcskriljavanjupročišćavanju. — H. S i r a k o v, J. Calakov,
N. Tomov: Naučni temelji tarifne
takse drva na panju — pretpostavka
za poboljšanje sistema planiranja u
šumoprivredi. — H. Stancev : Crnogorične
iglice bogat su rezervoar mikro,
makroelemenata i vitamina. N. Cenov :
Preporuke o sabiranju kestena.


D. K.