DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 9     <-- 9 -->        PDF

U vreme prskanja na stablima bora nalažene su i kolonije pagusenica
Diprion pini L. koje su se hranile iglicama oprskanim suspenzijama poliedara


T. pityocampa i A. čaja. Na njima nisu zapažene nikakve patološke promene.
U zaprecima na tretiranim stablima u kojima su bile obolele gusenice T. pityocampa
od poliedrije nalažene su larve Syrphidae, koje su se hranile obolelim
gusenicama. 10 ovih larvi skupljeno je i one su i dalje u laboratoriji hranjene
SI. 4. Uginule gusenice T. pityocampa na površini deformisanog
zapretka sa oprskanog stabla.
A nest of T. pityocampa on a sprayed pine tree showing the dead
larvae on the outside.


bolesnim gusenicama. Larve su se razvijale, oprele kokone iz kojih su izašla
imaga Melanostoma mellinum L., Syrphida, koje je determinisao dr. S. Glu ma
c na čemu zahvaljujem. Prema tome virusi T. pityocampa nisu patogeni
za pomenute larve Syrphidae.


ZAKLJUČAK


Ispitivanja osetljivosti gusenica T. pityocampa na virozna oboljenja vršena
su u laboratorijskim i terenskim ogledima. Laboratorijskim ispitivanjima utvrđeno
je da suspenzije poliedara N. sertifer, P. dispar i suspenzije granula P.
brassicae i H. cunea imaju mali uticaj na mortalitet gusenica T. pityocampa.
Suspenzija poliedara citoplazmatičnog tipa A. čaja, međutim, imala je visoku
patogenu moć prema gusenicama T. pityocampa. Preko 72% gusenica T. pityocampa
uginulo je sa simptomima poliedrije nakon hranjenja hranom oprskanom
suspenzijom poliedara A. čaja. U uginulim gusenicama nalaženi su poliedri,