DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 87     <-- 87 -->        PDF

rašćivanja. Štetnost prestarih stabala sastoji
se i u tome »što za sebe vuku svu
silu hrane, a malo je ostvljaju mladim
stablima«. Za lički dio Podgorja posebno
se naglašava štetnost koza, ali »zabrana
držanja koza . . . nije tako jednostavna
stvar, jer je ona najvažniji izvor hrane za
tamošnje stanovništvo. Zato se za smanjivanje
štete od koza predlaže intenzifikacija
kozarstva izgradnjom staja i osiguranjem
krme za zimski dio godine.


6. U izvještajima . . . nalaze se i podaci
o stanju Krša, o jačini, degradacije tla
jer se u zaključnom dijelu prikaza :-astojina
u ličkom Podgorju navodi, da se u
ovom području jača hrastova stabla mogu
uzgojiti samo u vrtačama, gdje se nalazi
više zemlje i koja su mjesta zaštićena od
bure i žege. Takva su mjesta na karti i
posebno označena kao npr. Pavićeva
draga, predjel ispod Šopića stana, ispod
Bilog briga nedaleko granice prema Dalmaciji
i dr.


3. OSTALI PRILOZI
Od ostale materije u ovom radu B. Kosovića
nalazi se i:


1. zapisnici raznih sjednica,
2. Instrukcija za šumare svih c. i kr.
vojnih šuma u Karlovačkom generalatu,
3. teze za donošenje propisa o šumskom
redu za sve c. i kr. vojne šume u Karlovačkom
generalatu, te
4. prijedlozi prodajnog cjenika drveta u
šumi na panju.
Konačno, B. Kosović, uzima ove materijale
za obranu svoje teze da sadašnje
rasprostiranje golog Krša ne datira iz
daleke prošlosti.


KOLIČINA STABALA U ŠUMAMA VELEBITA I VELIKE KAPELE
broj stabala na području pukovnije


ličke otočke Ogulinske
ukupni za sječu ukupni za sječu ukupni


jela 3,081.536 1,106.609 5,697.351 1.780.277 2,714.390
bor — — 136.100 67.630 —
smreka 1,131.370 250.073 2,916.046 835.335 1,471.660
brijest 1.572 157 18.275 3.894 27.958
bukva 4,526.400 1,258.512 10,252.180 2,407.692 6,332.430
grab 148.830 24.461 264.175 42.023 —
hrast 214.030 13.701 424.615 44.088 48.071


jasen (bijeli
i crni) 118.398 15.975 206.716 23.477 358.197
jasika — — 2.178 544 —
javor 361.535 56.647 519.548 134.851 686.991
klen i maklen 93.734 2.749 178.440 32.444 —


lipa 6.831 2.749 15.346 3.836 72.220


Za Ličku pukovniju navodi se, da ima i nešto breze a za Ličku i Otočku,
da ima dosta i lijeske, ali koja nije brojčano iskazana, jer se broji kao visoko
drvo. „ _..,


O. Piskonc