DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 86     <-- 86 -->        PDF

među hrpta Velebita i mora odnosno primorska
strana Velebita područje golog
krša.


Površina šuma (welche . . accurat
und Geometrish aufgenommen und nach
der Wahren Laage der Gegend entworffen
worden« — koja je brižljivo i geometrijski
snimljena te prema stvarnom stanju
prikazana, kako piše na siutacionoj karti
Ličke pukovnije) iznosila je:


Ličke
pukovnije 51.433 jutara (po 1600 čhv),
Otočke
pukovnije 108.474 jutara,
Ogulinske
pukovnije 60.613 jutara, odnosno
svega 220.500 jutara.


Za pojedine distrikte iskazane su površine
i broj stabala po vrstama i to kako
ukupni tako i sposobnih, za iskorištenje
Za većinu distrikata površina šuma iskazana
je jednim podatkom tj. za distrikt
kao cjelinu, a za one distrikte koji nisu
u cijelosti bili obrasli šumom po pojedinim
kompleksima. Tako npr. u distriktu
Trnovcu (u području Smiljana s 513 jutara,
predjel između Ravne Metle, Kozjaka
i Košnog potoka površine 1375 7/8
jutara) i predjel Mala Brušanska Kosa površine
943 jutara (mješovita sastojina
hrasta i bukve u omjeru 1:2 ito 1/3 stare,
a 2/3 mlade šume). U Podgorju računati
su samo predjeli obrasli šumskim
vrstama od kojih se mogla očekivati veća
korist. Takvih je u Podgorju Ličke pukovnije
bilo sedam (najmanji, mladik kod
Pavića Glavice i Raskrižja, imao je svega
59 jutara), a na području Otočke pukovnije
šest (od kojih je u 3 predjela bilo
i crnog bora sa 60 do 100 stabala po jutru).
Posebno je iskazana i Senjska draga
jer je bila sporna između c. i kr. erara i
grada Senja.


2. Obrast sastojina nije iskazivan
po drvnoj masi, nego brojem stabala
i to po pojedinim vrstama. Sastav po vrstama
i po ukupnom broju stabala vidi
se iz tabelarnog pregleda. Prosječni broj
stabala po jutru kretao se od 110 do 200,
ali uglavnom preko 160.Ni u predjelima
Podgorja broj stabala po jutru nije bio
manji nego u unutrašnjosti. Iskazan je i
broj stabala, koja se mogu iskorištavati,
ali samo u distriktima iz kojih je onda
bilo moguće drvo i izvesti (iznijeti). Po
pojedinim pukovnijama prosječni broj
svih stabala i stabala za sječu iznosio je:
ukupni broj
pukovnija broj stabala za


stabala iskorištavanje


Lička 188 53
Otočka 198 49
Ogulinska 193


3. Za svaki distrikt data je i kratka karakteristika
o iskorištavanju. Tako
npr. za sastojine u sedmom ličkom distriktu
(Trnovac kod Smiljana) kaže da se
»od javorine i bukovine kao i Oštarskoj
gori mogu praviti vesla, a jelovina nije
nego za daske, šindru i dužicu; za sastojine
jedanaestog ličkog distrikta navodi
se: »svuda se nalazi mladik, a osobito u
Velikom potoku, Crnom Madežu i Malom
Sunđeru mladika smreke, ali i stabla za
jarbole i križišta, koja se međutim teško
mogu dopremiti do mora radi dubokih
uvala i kamenitih brda«, za osmi otočki
distrikt (Senjsko bilo), da je najbolje drvo
već izvađeno, ali »ima još nešto smreke
za jarbole, a ostalo (smreka, jela, bukva,
javor) nije za drugo nego za dužicu, ugljen
i ogrjev, dok je hrast još dijelom
mladik«; za prvi ogulinski distrikt (Drežnica),
piše da je »šuma u cijelosti potpuna
s najbiranijim drvetom za brodograđevnu
i drugu tehničku upotrebu, ali je
neizmjerno težak izvoz do morske obale,
osim ako se ne izradi valjan put. . . .«,
itd.
Za iskorištavanje šuma Otočke pukovnije
u izvještaju . . . nalazi se i poseban
prijedlog mreže puteva uz naznaku
načina i troškova pojedinog puta.
Predlaže se izgradnja 8 puteva od kojih
neke do mora (na Stinicu, u sv. Juraj, u
Senj i u zaliv Povile) s troškom od 10
novčića po dužnom hvatu osnovne širine
9 stopa (dakle blizu 3 m). Radna snaga:
graničari.


Predložena je i izgradnja skladišta i to
ne samo otvorenih (za drvo koje se brzo
dalje otprema) nego i zatvorenih.


4. Uzgojne mjere predviđene su sa
sječom prestarih stabala, »koja priječe
razvoj mladika«, a gdje nema mladika i
sadnju sjemena, uglavnom hrastovog. Sječa
starih stabala treba biti postepena, kako
bi mladik bio zaštićen od bure. Za
Oštarsku goru navodi se »da hrast osobito
lijepo napreduje, a kada bi se izvršila
sječa bukve koja preuzima mah i
zasadio hrastov žir proizvela bi se lijepa
hrastovina za brodogradnju«. ltd.
Nadalje se u cilju osiguranja dobrih sastojina
za budućnost preporuca sječa samo
prestarih stabala, a zabranu sječe
mladih »koja su u najboljoj snazi« pri