DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 85     <-- 85 -->        PDF

crnogorskih šuma, veoma su aktivno privredno
surađivali s okupatorom;


rad i odnos organa upravljanja državnih
preduzeća »Durmitora« i »Šipada« u
iskorišćavanju crnogorskih šuma i u periodu
države SHS i Jugoslavije i u periodu
italijanske okupacije bio je u osnovi
isti kao i rad i odnos privatnih domaćih i
stranih kapitalista«.


Kako je već istaknuto knjiga je rezimirana
u francuskom jeziku, a osim toga
je dokumentirana sa više od 230 podataka
upotrijebljene literature sa naznakom
i bez naznake autora, arhivskim materijalom,
te zakonima i drugim propisima.


3-s lji6tocife $timaCdii9a


DVIJESTOGODIŠNJICA ZNAČAJNIH
DOKUMENATA NAŠEG ŠUMARSTVA


UVOD


1. Od 1764. do 1766. godine dakle prije
200 godina, vršeni su radovi na
izradi neke vrše gospodarske osnove za
šume na Velebitu i u Velikoj Kapeli, a
191415. godine, dakle prije 50 godili
a ova osnova, s još nekim materijalima
iz onog doba, objavljena je u Šumarskom
listu. To su osnove— elaborati pod
naslovima:
1. »Preponizni poslušni izvještaj o vojnim
šumama slavne ličke graničarske pukovnije
koje leže uz morsku obalu austrijskog
primorja«, i
2. »Najpokorniji i najposlušaniji izvještaj i
opširni opis o c.-kr. vojnim šumama koje
se nalaze u austrijskom Primorju kako
slavne otočke tako i djelomično ogulinske
graničarske pukovnije«.
Prijevode ovih eleborata objavio je B.
Kosović, tada »kr. zem. šum. nadzornik
II razreda«, pod naslovom »Prvi šumarski
stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i
Vel. Kapeli od dalmatinske međe do Mrkoplja
i Ogulina« i podnaslovom »Prvi
šumski red za iste, prvo njihovo razdjeljenje
u okružja, šumarije i čuvarije, prvi
cjenik za drvenu gradu iz njih, prve misli
o pošumljavanju primorskog krša itd.«
u Šumarskom listu i posebnom otisku
1914/15.god.


Kako i objavljivanje ovih elaborata
spada već u poodmakiu prošlost, iskorišćujemo
ove obljetnice, da, s jedne strane,
na ove vrijedne i jedinstvene historij-


Potrebno je istaći da je problematika
koju autor u svojoj knjizi obrađuje rijetko
dolazila pod pero naših stručnjaka
(Begović, Frančišković, Simeunović, Vujičić)
pa ona od autora utoliko više zahtijeva
i posebnu erudiciju i izvanredan afinitet,
što je pisac knjige nesumnjivo i
posjedovao.


U želji da će rad dra Dušana Vučkovića
»Kapitalističko iskorištavanje šuma u
Crnoj Gori« — impresivno djelovati i na
druge čitaoce naše struke pisac ovih redaka
ga toplo preporučuje.


Dr ing. Uroš Golubović


ske dokumente upozorimo i mlađe generacije
šumara, a, s druge strane, da se
oda priznanje i K o s o v ić u za ovaj njegov
rad, za koji je oteo zaboravu originalne
dokumente (izvještaje, zapisnike
sjednica, karte), koji su se nalazili u tadanjem
»C.-kr. ratnom Arhivu« u Beču te
u »Hrvatskom zemaljskom arhivu« u Zajebu.


Kako se može zaključiti i iz podnaslova,
Kosović se nije ograničio samo na
elaborate, nego je objavio i ostale materijale
iz kojih se mogu vidjeti okolnosti
koje su uvjetovale izradu samih elaborata
te propise, kojima se treba osigurati
trajna proizvodnja drva prevenstveno za
brodogradnju, ali i dasku, jer je »trgovina
dasaka s Levantom vrlo jaka«*


ŠUME MASIVA VELEBITA I VELIKE
KAPELE


1. Masiv Velebit — Velika Kapela podijeljen
je u tri upravne cjeline: ličke,
otočke i ogulinske graničarske pukovnije
(krajiške regimente), a svaka ova cjelina
dalje na tzv. distrikte, koje možemo nazvati
i šumskoprivrednim područjima.
Broj distrikata iznosio je: u ličkoj pukovniji
11, u otočkoj 12, a u ogulinskoj 4. U
Ličkoj i Otočkoj pukovniji kao posebne
cjeline uzeto je Podgorje tj. područje iz*
Navod iz zapisnika od 22. VI 1762. o
vijećanju predstavnika Dvorskog trg. vijeća,
Češke dvorske kancelarije, Dvorskog
ratnog vijeća, Dvorske kancelarjie itd.
463