DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Crnoj Gori. Nakon toga, a na temelju de


taljnih analiza, autor knjige donosi sinte


zu svojih istraživanja da bi iz nje, na


kraju, formulirao zaključke koje u cije


losti prepisujemo:


»Na osnovu izvršenih proučavanja i


analiza za sva tri perioda, došlo se do


sljedećih zaključaka:


kapitalističko iskorišćavanje šuma u
Crnoj Gori razvijalo se prema toku razvitka
kapitalističkih društvenih odnosa u
njenim periodima;


u periodu crnogorske države, zbog opite
privredne zaostalosti i krajnjeg siromaštva
zemlje, oskudnih saobraćajnih
sredstava, odsustva šumskih komunikacija,
teškoća transporta robe do tržišta i dr.
razloga — nije bilo objektivnih uslova za
veće iskorišćavanje šuma; stoga se i kapitalističko
iskorišćavanje svodi na vrlo
kratkotrajne sječe jedne šume u slivu
Morače, neznatno iskorišćavanje preko
dvije male parne pilane u g. Tari i nekolike
pilane potočaro i na početak sječa
nekih šuma u d. Tari za potrebe jednog
preduzeća u Bosni; zato ono predstavlja
samo početke takvog rada i nosi pečat
opšte primitivnosti crnogorske privrede;


u periodu države SHS i Jugoslavije kapitalističko
iskorišćavanje šuma u Crnoj
Gori uzima velikog maha, jer u novoj,
mnogo većoj državi s razvijenim kapitalističkim
sistemom i robnom proizvodnjom
i s neuporedivo većim tržištem —
za to postoje kudikamo povoljniji uslovi
nego u crnogorskoj državi; zato se u ovom
periodu obnavljaju raniji ugovori i zaključuje
velik broj novih ugovora za druge
šume;


kapitalističko iskorišćavanje šuma vršeno
je putem mnogobrojnih dugoročnih ugovora,
a odnosilo se samo na nedržavne
šume, najvećim dijelom plemenske, seoske
i bratstveničke; ugovorima je bila obuhvaćena
površina od oko 62.000 ha šuma
u gotovo svim šumovitim srezovima;
najveći broj ugovora odnosio se na šume
za čije je iskorišćavanje trebalo uložiti
male investicije, tj. na šume u slivu Pive,
Tare, Lima i Ibra, kojima je najveći dio
posječenih drvnih masa trasportovan na
preradu van Crne Gore; do sloma Jugoslavije
nijesu dovršene sječe šuma po nekim
ugovorima, a deset ugovora nije ni
počelo da se realizuje;


kupci drveta su mnoga domaća i strana
društva i pojedini kapitalisti iz raznih
krajeva zemlje, a prekupom ugovornih
prava — i državna preduzeća »Durmitor«


»Sipad«; veliki broj domaćih društava
bio je samo nominalno domaći, jer su nji


ma stvarno rukovodili i financirali strani
kapitalisti; od stranih društava sa sjedištem
u inostranstvu učestvuje jedno iz
Čehoslovačke i jedno i Švicarske;


kapitalističko iskorišćavanje šuma u
Crnoj Gori u periodu države SHS i Jugoslavije
u vrlo izrazitom obliku pokazuje
sistem polukolonijalnog iskorišćavanja sa
svim svojim eklatantno ispoljenim negativnim
karakteristikama;


takav sistem bio je prirodan odraz kapitalističkog
društveno-političkog i ekonomskog
sistema u zemlji, u kome domaći
i strani kapitalisti imaju svemoćan uticaj
na sve društvene vlasti, društvene odnose
i razvoj cjelokupnog državnog i
društvenog života; otuda je taj sistem
povezan s raznim i mnogobrojnim špekulacijama,
zloupotrebama, makinacijama i
izigravanjem zakonskih propisa ne samo
od strane kupaca drveta već i od strane
nadzornih državnih organa;


za takav sistem pogodno tie predstavljali
su: opšta i privredna zaostalost Crne
Gore, bijedno ekonomsko stanje njenog
stanovništva i njegova stalna nezaposlenost,
povoljan položaj odnosnih šuma sa
znatnim i kvalitetnim drvnim masama,
jako izražena dominacija nedržavnih šuma
koje su bez stručne uprave, posebni
uslovi krajnje nerazvijenosti šumarstva;


taj sistem je pokazao varvarski ulazak
kapitalista u šume koji, u cilju izvlačenja
što većih profita, provode takvo iskorišćivanje
koje najvećim dijelom nema nikakvih
obzira prema šumama i njihovom
budućem razvoju;


u odnosu na vlasnike odnosnih šuma,
taj sistem je izrazio pljačkaški karakter
kako plaćanjem u najvećem broju slučajeva,
bagatelnih cijena za drvo na panju,
tako i stalnom grubom eksploatacijom
šumskih radnika koji su najvećim dijelom
regrutovani iz redova vlasnika šuma;


ugovaranjem veoma niskih cijena i špekulacijama
pri mnogobrojnim prenosima
ugovora, njihovim izmjenama i produžavanjem
rokova trajanja, taj sistem je nanosio
znatne štete i fiskalnim državnim
interesima;


pored svih negativnih strana takvog sistema,
ne može se poricati da je on vršio
i određeni pozitivan uticaj na razvoj privrede
u Crnoj Gori i na zapošljavanje
stanovništva, čime su donekle olakšavani
veoma teški životni uslovi;


za vrijeme italijanske okupacij
e, rukovodeći organi gotovo svih većih
šumsko-industrijskih preduzeća koja su
pred slom države vršila iskorišćavanje