DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 83     <-- 83 -->        PDF

načno — i jest velika stručna, naučna i
historijska vrijednost ove knjige Istorijskog
instituta Crne Gore. Još ako se ovome
doda subjektivna moć autora koja se
manifestira u jasnom stilu, bogatu rječniku,
poznavanju problema i prilika, poznavanju
šumarske, pravne i ekonomske
literature, u poznavanju nepisanih zakona
i običaja u ovom kraju naše zemlje,
onda nećemo biti neskromni ako kažemo
da je u ovoj 1965. god. u Titogradu objavljeno
dragocjeno naučno-stručno i historijsko
djelo na kojemu treba čestitati i
pozdraviti i autora i izdavača. Ali treba
reći da je ovaj rad primljen i ocijenjen
od strane prominentnih šumarskih stručnjaka
sa naših fakulteta kao doktorska
disertacija i da je autor na njemu doktorirao,
što govori da je knjiga prije nego
što se pojavila u izlozima i prije nego što
je dospjela u ruke čitalaca bila izložena
rigoroznoj stručnoj i društvenoj ocjeni i
kritici. Ona je tu kritiku izdržala, pa se
može reći da je time knjiga još više
vrednovana. Prema tome možemo reći da
je naša naučna i stručna literatura obogaćena
još jednim vrijednim djelom, bez
osvrta na to što nam je autor njime naslikao
tužnu prošlost crnogorskih šuma
sa stanovišta njihove eksploatacije. No i
sociolozi, pa i historičari radničkog pokreta,
u ovoj studiji mogu naći dragocjenih
podataka za svoje analize. Osim toga,
a na temelju ovako znalačko-didaktičkog
presjeka ekonomskih i društveno-polititičkih
prilika u Crnoj Gori dolazi se, pomnim
studiranjem ove knjige, i do potvrde
onog specifičnog, historijski mogućeg, a
dijalektički opravdanog zaključka da je
ulogu proleterijata u socijalističkoj revoluciji,
koga (zbog nepostojanja industrije)
u Crnoj Gori nije ni bilo, preuzela i izvršila
u njegovo ime narodna inteligencija,
koja je u pravilu poticala sa sela.
Autor, doduše, ovo ne komentira, ali historičarima
radničkog pokreta, ova činjenica
ne bi mogla izmaći. Zapravo čitajući
ovu knjigu teško je reći koji je dio šumarski
a koji je ekonomski, koji je pravni
a koji društveno-politički, koji je moralni,
a koji opet običajni — kad je istraživač,
kako smo već istakli, kompleksno
zahvatio sve uzroke da bi lakše i sa
više svjetla sagledao posljedice bezdušnog
i polukolonijalnog iskorištavanja crnogorskih
šuma i njihovih vlasnika. Dovoljno
je samo istaći da su na području Crne
Gore, koja je do Berlinskog kongresa
(1878. godine) zauzimala površinu od svega
4.400 km2, odnosno nakon oslobodilačkih
ratova (1876—1878) 9.475 km2, ili nakon
balkanskog rata (1912) još oko 5.000


km2, a posebno za vrijeme države SHS i
Jugoslavije, bila skoncentirana brojna eksplotatorska
društva kod kojih je vladao
zakon profita i korupcije a u koju su bili
uvučeni i neki šumarski stručnjaci, visoki
državni činovnici i advokati, pa čak i neki
plemenski, odnosno bratstvenički opunomoćenici.
Dakako, da se sve to kobno
završavalo po vlasnike šuma (privatne,
plemenske, bratstvenicke šume) kojima je
pripadalo oko 92´0/o najvrednijih šuma
Crne Gore. Sama činjenica da su 3 do 22
puta bile veće cijene preprodavanih stabala
od onih što je plaćeno po stablu vlasnicima
šuma i da je intenzitet sječa iznosio
od 63 do 100% i to uglavnom vrednijih
vrsta drveta (četinari) ukazuje jasno
da se ovdje radilo o klasičnom primjeru
polukolonijalne eksploatacije šuma


— tog jedinog imetka crnogorske sirotinje.
U domaćoj ekonomsko-historijskoj literaturi
vjerovatno nema djela koje na tako
opipljiv, očigledan i dokumentiran način
prikazuje strku i napad gramžljivih grabežljivaca
na nezaštićenu narodnu imovinu,
zatim koje prikazuje njihovu moralnu
bijedu i »etiku« dostojnu vremena iz
prvobitne akumulacije kapitala.


Eksploatatorska a. d. i d. d. društva kao
što su: »D. d. za eksploataciju drva«, »Jadransko
šumsko«, »Tara«, »Varda«, »Zeta«
»Union«, »Lestag«, »Industrija drveta H.
Cekro«, »Ombla«, »Durmitor«, »Šipad« i
tko se sve nije, na prevarantski način,
pojavljivao tamo— velikodušno su narodu
obećavali trajno otvaranje šuma (cestama
i željeznicama) i sigurnu garanciju
za njihova zaposlenja uz »bogate«, i još
dodatne nagrade, odnosno ekonomski preporod
njihovih krajeva.


Međutim raznim makinacijama, korupcijama,
bezakonjem i potpunom devestacijom
šuma ova društva su narod pretvorila
u veću sirotinju nego što je bio, a
država je, naročito od svoga (državnog)
preduzeća »Šipad«, doživjela takve ekonomske
štete koje se jedino mogu pravdati
»moralnim« i »etičkim« ugledom njezinog
aparata. Zbog ovakve situacije, a i
radi potankog analiziranja uzroka i posljedica,
autor je podijelio svoju studiju,
osim uvoda, u tri dijela i to na: period
crnogorske države, period kraljevine SHS
i Jugoslavije i period italijanske okupacije
1941—1943. godine. Upravo ovakva
podioba omogućava čitaocu da može, kao
u najčitanijoj političko-ekonomskoj literaturi,
pratiti prodiranje, tok i razvoj kapitala,
njegovih društvenih odnosa i svih
popratnih pojava, kao i reperkusija koje
su nastale nakon iskorištavanja šuma u


461