DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 80     <-- 80 -->        PDF

striju, koja predstavlja ne samo sredstvo
za međunarodnu terminologiju i difuziju
stručne i naučne literature, već i olakšicu
za korišćenje i nformacija. Nastojali
smo što više smanjiti vrijeme između
publiciranja originalnog rada i pojave
njegovog bibliografskog odraza. Materijal
je obrađen u obliku dokumentacijskih
kartica, koje se mogu izrezivati prema
potrebi i lijepiti na bibliografske kartice
internacionalnog formata. (Umnažanje se
vrši ciklostil strojem, naslovna strana za
sve ovogodišnje brojeve otisnuta je u tiskari,
a za omotne strane su upotrebljeni
institutski fascikli). U prvom broju publiciran
je i prikaz primjene decimalne
klasifikacije u drvnoj industriji i šumarstvu
s glavnom i pomoćnim tabelama, kao
i kompletni prijevod grupe 8. koja obrađuje
područje — Proizvodi šume i njihova
upotreba. Tiraž nije tačno predviđen i
kretao bi se prema potrebi, tako´ da zadovolji
potrebe našeg Instituta, đrvnoindustrijskih
poduzeća, srodnih instituta u
zemlji, a manji broj je namijenjen zamjeni
za slične domaće i inozemne bibliografske
publikacije. Time je ispunjena jedna
davna želja stručnjaka ne samo iz naših
naučnih institucija u Zagrebu, nego i iz
drugih republičkih centara, pa i obaveza
prema našim stručnjacima u operativi.


Očekujući da će ova aktivnost dobiti
podršku i od Saveza istraživačkih ustanova
šumarstva i drvne industrije, naša
je namjera da se formira centar za drvnu
industriju pri našem Institutu, koji bi
kartice i informacije o novim časopisima,
stranim i domaćim knjigama, separatima,
dizertacijama, izvještajima itd. izmjenjivao
sa ostalim srodnim institucijama, koje
svoj rad koordiniraju s našim, a naravno
ne bi se ispustilo iz vida ni suradnja
s nacionalnim i akademijskim bibliotekama.
U tom slučaju bi dokumentacione
kartice nosile osim signature decimalne
klasifikacije i rednog broja kartice i oznaku
institucije, gdje je dokument obrađen
i odakle se može dobiti.


U tom centru bi se nalazio centralni
katalog svih stručnih časopisa i stranih
stručnih knjiga, koji bi se redovno kontinuirao
s novim prinovama, odnosno unosile
odgovarajuće izmjene. To bi poboljšalo
i koordiniranost u nabavci stručnih
publikacija i uštedu u materijalnim izdacima.


Koordiniranost nabavki stručnih časopisa,
kao i pregled domaćih i stranih časopisa
po našim naučno-stručnim bibliotekama
iz područja drvne industrije i šumarstva,
postići će se najbolje popisom
časopisa po bibliotekama (podacima o


godištima, koje biblioteka posjeduje) i
tako stvoriti centralni katalog časopisa,
koji bi se mogao i posebno objaviti. Kod
toga će biti također neobično važne međusobne
informacije o nabavci ostalih
stranih publikacija (kao knjiga, separata,
izvještaja itd.).


U daljnjem izlaganju I. Šalovac komparira
bibliografske publikacije i referati
vne žurnale i ističe potrebu suradnje s
Centrom za tehničku i naučnu dokumentaciju
u Beogradu.


Bilteni dokumentacije Centra u Beogradu
izlaze kako je poznato u više serija,
nastojeći da pokriju sve grane prirodnih
i tehničkih nauka. Serija A-3 za šumarstvo
i drvnu industriju godinama ispunjava
veliku prazninu u radu na širenju
informacija iz obiju struka. Izlazi u
tiražu od 260 primjeraka, a u vidu dokumentacijskih
kartica s normiranom dužinom
izvoda, anotira veliki broj stručnih
časopisa iz obiju struka,ali na žalost samo
djelomično. Referativni žurnali u prosjeku
mogu obuhvatiti anotacijom oko 57´Vo
publiciranih članaka, dok je kod čistih
bibliografskih edicija taj postotak 73%.
Vrijeme između publiciranja članaka i
bibliografskog prikaza je neuporedivo kraće
i ide u korak s tempom publiciranja,
dakle pruža upotrebive informacije — u
pravo vrijeme. Naučni radnik i specijalista
treba da primi znanstvenu informaciju
na najbrži i najkoncizniji način, a to
mu prije svega pruža jedna specijalizirana
bibliografska ekipa — poznavaoca
struke, stranih jezika i tehnika rada.


Mi raspolažemo velikim bogatstvom
dokumentacije, ali njeno korišćenje nije
još sistematizirano, jer je ne koriste efikasno
privreda i drugi zainteresirani faktori.
Danas, npr. u našoj zemlji, prema
nekim podacima, razne institucije uvoze
oko 11.000 naslova stranih časopisa, za
koje se ne može reći da se koriste najefikasnije.
Pojedine časopise uvoze u većem
broju više organizacija i tako možda nepotrebno
troše devize. Koordiniranim radom
postiglo bi se efikasnije korišćenje
uvezenih publikacija, uz to bi se strani
časopisi naručivali u najnužnijem i potrebnom
broju, a eventualno i bolje stručne
kvalitete.


Na završetku svog izlaganja I. Šalovac
iznosi da je za osiguranje uspješnije koordinacije
istraživanja potrebno razviti i
bolju službu jedinstvenih informacija.
Vrijeme je da stvari krenu naprijed, potencijalnih
mogućnosti ima — treba ih
samo i ostvariti.


U diskusiji koja se iza toga razvila, prisutni
su iznijeli slijedeća mišljenja. NE