DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Zapreci na neprskanim stablima bili su bele boje, kompaktni, gusto opredeni
i svetlucali su kada su na njih padali sunčevi zraci. Na površini takvih zapredaka
nisu se videle gusenice (si. 3). Iglice na granama oko svakog zapretka,
a još više na granama nešto udaljenijim, bile su potpuno obrštene. Za razliku
od ovoga zapreci na oprskim stablima izgledali su sasvim drugačije. Oni nisu


SI. 3. Zapredak sa zdravim gusenicama T. pityocampa sa neprskanog stabla.
A healthy nest of T. pityocampa from an unsprayed control tree.


duže vremena obnavljani, te se njihova unutrašnjost mogla lako videti, a bila
su i tamnije boje od normalnih. Iglice na granama oko samog zapretka, kao
i na ćelom stablu, bile su uglavnom pošteđene. Najkarakterističnije bilo je to
što su na zaprecima visile brojne uginule gusenice (si. 4), a u samim gnezdima
nalazio se manji broj gusenica na kojima su se zapažali simptomi bolesti. I
ovoga puta prilikom pregleda na terenu su fiksirane uginule gusenice, koje
su zatim pregledane u laboratoriji. Mikroskopskim pregledima u uginulim i
živim gusenicama nađene su promene u tkivima čije su ćelije bile pune poliedara.
Pregledima zapredaka na oprskanim stablima konstatovano je da se procenat
uginulih gusenica povećao u odnosu na procenat prilikom prvog pregleda,
i kretao se od 23 — 45%. Na površini i unutar zapredaka na netretiranim
stablima nisu nalažene gusenice uginule sa simptomima poliedrije.


386