DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 78     <-- 78 -->        PDF

^cuM&ene oifećti


ZAPISNIK


7. sjednice Upravnog odbora Saveza inžinjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske održane dne 14. X 1965.
u 17 sati u prostorijama Saveza.
Prisutni: Androić, Bajić, Dragišić, Fašajić,
Hajdin, Mot, Mrzljak, Pešut, Potočić,
Prpić i Petrović.


Predsjednik prof .dr Zvonimir Potočić
otvara sjednicu i predlaže slijedeći dnevni
red:


1.
Saopćenja
2.
Izvještaj o poslovima u toku
3.
Zauzimanje stava u našim zadacima
u provođenju privredne reforme
4.
Rebalans financijskog plana za 1965.
godinu
5.
Pravilnik o raspodjeli osobnih dohodaka
u administraciji Saveza
6.
Razno
Ad. 1. Saopćenja
a) Glede zamjene stručnjaka Jugoslavija
— Poljska zamoljen je predsjednik da
dočeka i primi stručnjake iz Poljske kao
i iz Jugoslavije koji će proći kroz Zagreb
dne 21. X 1965. g.
b) Upravni odbor Saveza pozdravlja formiranje
Zajednice tehničkih škola i školskih
centara za obrazovanje kadrova šumarske
i drvno-industrijske struke.
c) Glede pisma koje je Savezu uputio
naš dugogodišnji član prof, dr Alfons Kauders
u kojemu nudi starija godišta Šumarskog
lista, zaključeno je da se poklon prihvati,
a da predsjednik, drug Dragišić ing.
Petar i tajnik posjete istoga i zahvale mu
se na poklonu u ime Saveza.


d) Kurs iz racionalizacije i tehničkog
normiranja kojega je u trajanju od 15 dana
trebao održati prof, dr Branko Kraljić
dne 15. IX o. g. održat će se od 25. X o .g.


c) Glede stanarine koju treba da plaća
Savezu Poslovno udruženje za celulozu i
papir i Institut za drvo zaključuje se sklopiti
ugovor privremenog karaktera s naplatom
od 500 d po 1 m2 prostorija mjesečno.


f) Obavijest Saveza inžinjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
o formiranju stalnih komisija i imenovanju
njenih članova uzeta je na znanje.


Ad. 2. Izvještaj o poslovima u toku


a) Predsjednik izvještava o toku i zaključcima
sastanka predstavnika društava
iz područja Dalmacije u Splitu i o sastanku
koordinacionog odbora šumskih gospo


darstava Dalmacije u Šibeniku. Na sastanku
je raspravljana problematika naše
struke u području Krša kao i ukidanja
Srednje šumarske škole u Splitu. Sastanak
u Splitu održan je dne 20. IX 1965. god., a
prisustvovala su 23 delegata, dok je sastanak
u Šibeniku održan dne 22. i 23. IX


o. g. Glavna tematika sastanka bile su primjedbe
na prednacrt Zakona o šumama.
Upravni odbor složio se s prijedlogom
predsjednika da se društvima navedenog
područja podijeli 20.000 d za manipulacione
troškove u svrhu pripreme referata za
plenarni sastanak s istom tematikom koji
će se u prosincu ove godine održati u
Splitu. Upravni odbor Saveza dalje smatra
da bi ukidanje Srednje šumarske škole
u Splitu bio fatalan korak s dalekosežnim
posljedicama i slaže se s akcijom
predsjednika koji je poduzeo mjere da do
toga ne dođe.
b) Glede savjetovanja koji je Savez
ITŠDI Jugoslavije predvidio u svibnju i
lipnju 1966. godine u našoj republici zaključeno
je da se takav plenum našeg Saveza
održi u lipnju te godine u Lici. Na
plenumu bi se posebno razmotrio položaj
šumarstva i drvne industrije u privredi
toga područja. Također je zaključeno da
se još jednom pokuša aktivirati rad društava
tog područja tj. da se ta društva pokušaju
ponovno angažirati zbog održavanja
prethodnog dogovora.


c) U vezi s apelom IT novina za suradnju
i pretplatu zaključeno je da se u Šumarski
list stavi nota koja će biti tog sadržaja.


d) Zaključuje se ing. Hermanu poslati
njegov rukopis dendrologije recenziran po
ing. Podhorskom s preporukom da prepravljeni
rukopis vrati Savezu koji bi u
momentu ukazivanja potrebe i ako bude
potrebnih sredstava obavio štampanje
knjige.


e) U svrhu materijalne pomoći za gradnju
doma Saveza u Beogradu zaključeno
je apelirati na društva putem Šumarskog
lista.


f) S obzirom da šumska gospodarstva i
poduzeća drvne industrije nerado zapošljavaju
šumarske tehničare iako zato postoje
potrebe i mogućnosti, zaključeno je
da se u tom smislu tim organizacijama pošalje
od strane Saveza preporuka.


Ad. 3. U svrhu zauzimanja stava Saveza


o
zadacima i provođenju privredne refor