DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 7     <-- 7 -->        PDF

i zatim suspenzijom poliedara gusenica uginulih od citoplazmatične poliedrije


A. čaja. Koncentracija suspenzije poliedara bila je oko 20 X IO6 pol/ml.
Prskanje šume sa stablima bora do 4 metra izvršeno je običnim leđnim prskalicama.
Oprskane parcele pregledane su jedanput mesečno na taj način što je
odabiran po jedan gusenični zapredak sa više stabala, koja su bila oprskana
´istom suspenzijom. Brojanjem gusenica na zapercima i u njima konstatovan
je broj živih i uginulih. Prilikom prvog pregleda na tretiranim stablima nalažene
su gusenice na površini zapredaka uginule od poliedrije, dok su gusenice
unutar zapredaka izgledale zdrave. Zaperci na trtiranim stablima razlikovali
su se od zapredaka na netretiranim, jer su bili nešto tamnije boje i manje
SI. 2. Štete na grani bora u vreme oglednog prskanja.
The damage visible on the pine branch at the time of spraying.


kompaktni. Prema Grison-u i Vago-u (1959) razlog promene izgleda
zapredaka je u tome što obolele gusenice prestaju da obnavljaju i opredaju
zapredak novim nitima. Prema rezultatima prvog pregleda procenat uginulih
gusenica mesec dana nakon prskanja bio je relativno mali i kretao se od 13
do 28% po zapretku. Međutim, tretirana su stabla bila samo neznatno oštećena
za razliku od netretiranih u kontroli na kojima je znatan deo grana bio
obršten. Razlog tome je što su gusenice na prskanim stablima usled razvoja
bolesti počele da gube apetit. Mikroskopskim pregledima gusenica koje su
fiksirane na terenu konstatovane su patološke promene u tkivima srednjeg
creva u čijim ćelijama su nalaženi poliedri.


Drugi pregled prskane parcele na isti način kao i prvi put izvršen je 15.
novembra 1961. godine tj. dva meseca nakon prskanja. Već su se na prvi
pogled jasno videle razlike između oprskanih i kontrolnih neprskanih stabala.


385