DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 69     <-- 69 -->        PDF

TREĆE SAVEZNO TAKMIČENJE ŠUMSKIH RADNIKA SJEKAČA


Ing. MIL1VOJ WÜRTH


održano dne 25. i 26. IX 1965. na području Šumskog gospodarstva Delnice,
Šumarija Lokve, šumski predjel Golubinjak.
Pokrovitelj takmičenja: Jakov Blažević
Počasni odbor: Todor Vujasinović, Jure Sarić, ing. Filip Knežević, Drago Ha


ramija, Ivan Pleše i Ivan Tomac.
Savezni priređivački odbor: Antun Debrecin, Petar Živojnović, Nevzeta Cus


tović, Miroslav Sevčik, Naum Martinović, Radislav Milosevic, Mane Ra


daković, Slavko Filipi, Đorđe Gabor, Nikola Obrštarević, Božidar Pljakić,


Milan Branković, Periša Milosevic, Đorđe Jović, Jefto Jeremić, Dimitrije


Bura, Rajica Đekić, Aleksandar Orlandić i Sreten Nikolić.
Organizacijski odbor: ing. Bernard Hruška, ing. Milivoj Würth, Stjepan Briski,
Petar Živojnović, ing. Ivan Pleše, ing. Nikola Fidler, Ivan Tomac, Ivan
Muvrin i Ivan Kovačević.


ZNAČAJ TAKMIČENJA ŠUMSKIH RADNIKA


Šumarstvo kao privredna grana zauzima vrlo vidno mjesto u našoj privredi.
Međutim, u izvjesnom smislu to je i vrlo mlada privredna grana, jer
je takoreći tek od oslobođenja počeo da se formira stalni kadar šumskih radnika.
U staroj Jugoslaviji eksploatacija šuma bila je prepuštena pretežno privatnim
kapitalistima, čiji je cilj bila momentana korist i visoki profiti. O razvoju
šumarstva kao struke i privredne grane malo ko se starao. Tom je pogodovao
pretežno agrarni kakakter naše zemlje i višak radne snage na selu,
koji u ono vrijeme nije mogla da apsorbira postojeća industrija. Šumski radnici
su regrutovani iz viška poljoprivredne radne snage, pretežno van glavne
sezone poljoprivrednih radova. Dakle radilo se »na parče«, radna snaga je
bila jeftina, što je pogodovalo kapitalistima.


Ovo stanje naslijedilo je šumarstvo poslije rata i počelo da rješava pored
mnogih problema i problem radne snage. Šumarstvo dobij a karakter značajne
privredne grane, planski organizirane i u harmoniji sa ostalim privrednim
granama. Zadaci su ogromni i stalno rastu u oblasti eksploatacije uzgoja i dr.


Nagli razvoj industrije počeo je snažno da apsorbira najveći dio viška
radne snage na selu. Gradovi su pružali veće perspektive mladim zemljoradnicima
za dalje uzdizanje, za porodični i društveni život nego što je to moglo
šumarstvo neposredno poslije rata, kada se formiralo kao privredna grana.
Stoga se problem šumskih radnika sve više ispoljavao. Obnavljanje kadra nije
bilo dovoljno, zapravo nije bilo dovoljno pomlađivanja kadra već je on relativno
ostario.


Rješavanje problema šumskih radnika zahtijevalo je niz značajnih mjera.
Trebalo je formirati stalni kadar šumskih radnika, zasnovati jedno zanima
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 70     <-- 70 -->        PDF

nje, jednu struku. Novi društveni odnosi i uloga radnika kao upravljača zahtijevaju
određeniji minimum opće, a posebno stručne kulture radnika. Humanizacija
radova u šumi, kao najtežih radovi i radova u teškim uslovima
stanovanja i si. zahtijevala je velike financijske žrtve za podizanje raznih objekata,
koje su bile utoliko veće ukoliko je više radnika. Uz to produktivnost
šumskih radnika je u nas relativno niska.


Jedna od najznačajnijih mjera za rješavanje problema obezbjeđenja šumskih
radnika bila je traženje puta za njihovo smanjenje na bazi povećanja
produktivnosti radnika. Ovo povećanje produktivnosti u najvećoj mjeri je
moguće primjenom mehanizacije. U tom cilju učinjen je značajan korak posljednjih
nekoliko godina — misli se na sječu i izradu. Uvezen je veliki broj
tzv. jednoručnih benzinomotornih testera, vrlo pogodnih za primjenu i u najtežim
terenskim uslovima. Produktivnost rada uz primjenu motornih testera
u sječi lišćara je za preko lOO´/o veća nego u radu samo ručnim alatom, a u
sječi četinara 20—80M/o. Motorne testere su relativno skupi mehanizmi, ali su
ekonomičnije od ručnog alata, ma da se prednost u tom pogledu još dovoljno
ne manifestira, jer nema dovoljno iskustva, organiziranje službe održavanja i
zbog nedovoljnog stručnog nivoa radnika.


Mehanizacija radova na sječi neposredni je povod vrlo širokoj aktivnosti
na polju obrazovanja šumskih radnika — pretežno tehničkog obrazovanja.
Rad je učinjen lakšim, zarade su povećane, tako da poziv šumskog radnika
postaje sve privlačniji i već je sigurno da će mehanizacijom biti uglavnom
riješen i problem radne snage. Kao najvažnije posljedice mehanizacije smatramo:
smanjenje broja potrebnih radnika, olakšanje rada, povećanje stručnosti
radnika i kroz to povećani društveni značaj — afirmacija poziva i struke.
Poznato je da čovjek cijeni svoje mjesto više po tome koliki značaj nje-


Priprema motornih pila sa Trećeg saveznog natjecanja šumskih radnika-sjekača
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 71     <-- 71 -->        PDF

govom poslu pridaje društvo nego po tome kolika mu je plaća. U tom smislu
intenzivna mehanizacija bit će snažna poluga.


Razne forme strukovnih i stručnih organizacija imaju pretežno cilj unapređenja
određene struke i njihovu afirmaciju. U tom smislu i takmičenje
šumskih radnika ima vrlo veliki značaj. Ono prije svega treba da razvije
svijest šumskih radnika o tome da su oni kao struka određena snaga, da afirmira
postojanje struke u smislu poziva — zanimanja. Takmičenje ima veliki
značaj i kao neposredni povod za usavršavanje u pozivu i to baš danas u
vrijeme kada je mehanizacija na svom početku, takoreći nakalemljena na nedovoljno
pripremljenu bazu u pogledu stručnosti radnika, iskustva i si.


Takmičenja treba da doprinesu izmjeni iskustava i da istovremeno budu
smotra tehničkih dostignuća i si.


Kao i svaka akcija na svom početku, takmičenje neće dati sve očekivane
rezultate. Još se luta u tome kako i gdje organizirati to takmičenje, kakav
sadržaj treba da ima i dr.


Ipak su ova takmičenja šumskih radnika uspjela i ove godine očekujemo
da se tamičenjem obuhvati najveći broj privrednih organizacija. Kvalifikacijska
takmičenja po poduzećima i republikama zamišljena su tako da takmičenje
dopre i u najudaljeniji kutak naših šuma i na taj način poveže šumske
radnike »rasturene« na velikom prostoru naših šuma.


Koristi od takmičenja su višestruke, a uspjeh ove korisne novine zavisit
će u velikoj mjeri o tome koliko će to shvatiti privredne i razne stručne i
društvene organizacije pozvane da se o ovome brinu. Prethodna takmičenja
su pokazala veliki interes šumskih radnika.


U šumarstvu predstoji period krupnih promjena u tehnologiji, prenošenjem
radnih operacija na stovarišta u cilju mehanizacije i boljeg iskorištenja
stručnjaka, za što je uslov koncentracija masa. I u tom smislu takmičenje
ima veliki značaj kao neposredni povod za brže ovladavanje tehnikom.


Organizatori takmičenja uputili su takmičarima i gostima slijedeći pozdrav:


Dragi naši prijatelji i cijenjeni gosti!


Drago nam je što Vas možemo pozdraviti u našem lijepom kraju —
Gorskom Kotru.


Želimo, da se ugodno osjećate za čitavo vrijeme ovog II Saveznog natjecanja
naših šumskih radnika — sjekača. Moramo, da odmah kažemo da se
osjećamo počašćenim što smo mi u Gorskom Kotaru, u ovom pravom šumovitom
kraju, izvoru dobrih šumskih radnika, organizatori ovog takmičenja,
koje nas mnogo zadužuje. Nastojali smo učiniti sve da Vaš boravak u Delnicama
i Lokvama bude ugodan, i da Vam naše kuće i naše šume predstavljaju
drugi Vaš dom, bez obzira iz kojeg kraja dolazite.


Da li smo utome uspjeli prepuštamo da Vi ocijenite. Nemojte biti strogi
kritičari, jer smo svjesni da se uvijek može dogoditi neki propust. Neka Vas
on ne smeta ali nastojmo da ga zajedničkim snagama otklonimo.


Ovo naše takmičenje neka nam posluži pored našeg upoznavanja pored
izmjene iskustava, prijateljskih razgovora i razmjene mišljenja u razvijanju
bratstva i jedinstva naših Jugoslavenskih naroda. Budimo jedno. I Ti druže
iz Makedonije, i Ti druže iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore. I Ti druže
iz Bosne i Hercegovine. Neka čitavo naše takmičenje i sav naš boravak u
ova tri ili četiri dana u Gorskom Kotaru bude prožet mislima na veliku stvar
daljnjeg jačanja bratstva i jedinstva među nama.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Šumski radnici bili su uvijek inicijatori naprednih ideja. Uvjereni smo
da će biti i u ove dane.
Želimo Vam još jednom mnogo uspjeha na takmičenju i mnogo dobrih
želja za dobar boravak i ugodnu razonodu u dane takmičenja.
Savezno takmičenje šumskih radnika sjekača otvorio je predsjednik Ko


mune Delnice drug Ivan Pleše.
Takmičenju su prisustvovale lijedeće Republike:
Socijalistička Republika Slovenij a sa 10 šumskih radnika.
Socijalistička Republika Srbij a sa 9 šumskih radnika.
Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina sa 8 šumskih


radnika.
Socijalistička Republika Makedonij a sa 3 šumska radnika.
Socijalistička Republika Crn a Gor a sa 10 šumskih radnika.
Socijalistička Republika Hrvatsk a sa 10 šumskih radnika.
Takmičenje se odvijalo po slijdećem programu:


Petak 24. 9. 1965.


Dolazak ekipa i drugih učesnika takmičenja i smještaj.


19,00 sati Dvorana Šum. gospodarstva Delnice. Sastanak voda ekipa i članova
komisija. Nakon sastanka, vođe ekipa izvlačit će startne brojeve
za članove svojih ekipa.


Subota 25. 9. 1965.


8,00 sati Dolazak ekipa na takmičarsko mjesto (Golubinjak). Punjenje rezervoara
pila gorivom i vaganje sjekira.
9,00 sati Dolazak članova komisija na mjesto takmičenja.


9,30 sati Postrojavanje ekipa i drugih učesnika i to ovim redom:
Na čelu jedan izviđač nosi drža1" m zastavu. Iza zastave nastupaju
članovi org. Odbora i ekipe (takmičari sa startnim brojevima) abecednim
redom s tim da ekipa SRH-e nastupa posljednja. Ispred
svake ekipe jedan izviđač nosi naziv republike a jedan zastavu te
republike. Iza ekipa nastupaju članovi komisija.
Povorka nastupa u prostor za takmičenje ispred tribine.
Vođa ceremonijala: MIRKO BRATIĆ.


10,00 sati Predsjednik Radničkog savjeta Šumskog gospodarstva Delnice inž.
Jovica Vujanović pozdravlja prisutne.Predsjednik Općinske skupštine Ivan Pleše pozdravlja takmičare i
goste.

Pokrovitelj ili njegov predstavnik otvara takmičenje.

Prošlogodišnji pobjednik Antun Volf uz intoniranje himne diže
državnu zastavu.
10,25 sati Ekipe se vraćaju na polazno mjesto i pripremaju za takmičenje.
10,30 sati Komisije dolaze svaka na svoje radno mjesto.
Takmičenje počinje nastupom takmičara sa startnim brojem 1. Po
završetku rada na 1 disciplini nastupa na 2 radnom mjestu, a istovremeno
na 1. disciplini nastupa takmičar sa startnim brojem 2
itd.
Prvi dan takmiče se takmičari sa startnim brojevima od 1—30.


16,00 sati Izlet
takmičara u špilju Lokvarku — vodič Turističko društvo
Lokve. Polazak ispred Radničkog doma Lokve.


450
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 73     <-- 73 -->        PDF

19,30 sati Priredba za učesnike takmičenja. Nastupa KUD »Vinko Jeđut« iz
Zagreba sa programom narodnih pjesama i plesova. Poslije programa
ples. Priredba se održava u sali Radničkog doma Delnice.
Takmičari i vođe ekipa polaze u Delnice autobusom u 19,00 sati
ispred Radničkog Radničkog Doma Lokve. Povratak autobusa iz
Delnica u Lokve u 23,00 sata ispred Radničkog doma Delnice.


Nedjelja 26. 9. 1965.


8,00 sati Dolazak ekipa i komisija na mjesto takmičenja (Golubinjak).
9,00 sati Nastavak takmičenja. Nastupaju takmičari sa startnim brojem


31—60.
12,00 sati Završetak takmičenja,
12,30 sati Postrojavanje ekipa i komisija na zbornom mjestu i nastup prema


uputstvu na licu mjesta.


13,00 sati Završna riječ predstavnika Saveznog priređivačkog odbora — potpredsjednika
Centralnog odbora Sindikata radnika industrije i rudarstva
druga Aleksandra Orlandića .
Predsjednik centralnog žiria dr. Sreten N i k o 1 i ć proglašava rezultate
takmičenja uz podjelu nagrada. Nakon podjele nagrada, predstavnik
org. Odbora zahvaljuje učesnicima takmičenja i zaključuje
takmičenje, a pobjednik ovogodišnjeg takmičenja uz intoniranje
himne spušta zastavu.


Poslije završetka takmičenja, započinje narodno veselje u Golubinjaku i
sportski program na sportskom stadionu Lokve.
Najboljoj šumskoj ekipi i najboljim šumskim radnicima pripremljene su
slijedeće nagrade:


Nagrada za ekipni plasman


I nagrada: prelazni pehar, zlatna plaketa i diploma
II nagrada: srebrna plaketa i diploma.
III nagrada: bronzana plaketa i diploma.
U okviru ekipe najbolja trojica takmičara također dobivaju srebrnu, od


nosno brončanu plaketu za ekipni plasman.


Pojedinačne nagrade


I nagrada: zlatna plaketa i 70.000 dinara u gotovom.
II nagrada: srebrna plaketa i 60.000 dinara u gotovom.
III nagrada: brončana plaketa i 50.000 dinara u gotovom.
IV nagrada: 40.000 dinara u gotovom.
V nagrada: 30.000 dinara u gotovom.
VI nagrada: 15.000 dinara u gotovom.
Najbolji takmičari u disciplini sa motornim pilama dobivaju slijedeće


nagrade:
I nagrada: 60.000 dinara u gotovom
II nagrada: 40.000 dinara u gotovom
III nagrada: 20.000 dinara u gotovom
Svi tamičari dobivaju diplome i spomen sjekire.
Pored zvaničnih nagrada, poduzeće Unikomer c iz Zagreba prvopla


siranom takmičaru u ukupnom plasmanu, dodjeljuje motornu pilu Stihl-Contra.
Drugoplasiranom takmičaru poduzeće Poljoopskrba dodjeljuje televizor.
Isto poduzeće dodjeljuje trećeplasiranom takmičaru radioprijemnik.


451
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Poduzeće Franz L i p o w s k i Wien iz Austrije nagrađuje takmičare svojim
proizvodima tj. lancima za motorne pile marke »Oregon« i daje doprinos
od 1000 šilinga za organizaciju međunarodnog takmičenja.


Prerezivanje motornom pilom


Nakon završenog takmičenja sve prisutne pozdravlja drug Aleksandar
Orlandi ć predstavnik centralnog odbora Sindikata radnika industrije i
rudarstva Jugoslavije slijedećim riječima:


Dozvolite mi da vas, učesnike III saveznog takmičenja radnika — sjekača
Jugoslavije, u ime organizatora: Veća narodne tehnike Jugoslavije, Centralnog
odbora Sindikata radnika industrije i rudarstva Jugoslavije, Saveza
inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije, Saveznog sekretarijata
za poljoprivredu i šumarstvo i Savezne privredne komore, srdačno
pozdravim i zahvalim vam na izuzetnom zalaganju koje ste ispoijili za
vreme ovog dvodnevnog takmičenja.


Pokrećući ovo takmičenje mi smo prije svega imali za cilj da afirmišemo
struku radnika — sjekača i da se kroz isprobavanje najsavremenijih
oruđa za obavljanje šumskih radova, doprinese razmjeni iskustava između
šumsko privrednih organizacija, naročito u pogledu uvođenja savremene teh


452
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 75     <-- 75 -->        PDF

nihe i mehanizacije. Osim toga, okupljanjem radnika iz svih krajeva naše
zemlje i razvijanjem takmičarskog duha na najširoj osnovi —jer se organizuju
predtakmičenja po poduzećima i republikama — doprinosi se, ne samo
čvršćem povezivanju i zbližavanju radničke klase ove za našu privredu veoma
značajne djelatnosti, već se ukazuje na putove koji dovode do bržeg povećanja
produktivnosti i racionalnijeg iskorištenja šumskog fonda, a to znači
i do povećanja standarda naših radnika.


Poznata je činjenica da se u našim šumama do prije izvjesnog vremena
radilo vrlo primitivno, da su se radnici uglavnom koristili sjekirama i ručnim
testerama, — što je zahtijevalo daleko veće napore nego danas, kada se
i u šumarstvo uvodi savremena mehanizacija. Ali ova mehanizacija i tehnika
u prvom redu zahtijevaju odgovarajuće stručne kadrove, koje će sa njom
uspješno rukovati i koristiti je do maksimuma.


U tom smislu i ova takmičenja imaju vrlo veliki značaj, jer se na njima,
počev od preduzetnih preko republičkih do ovog saveznog, pokazuje koliko
je radnik ovladao mehanizacijom koja se koristi u šumarstvu kao i to, šta
treba učiniti da se stručno značenje šumskih radnika podigne na potreban
nivo. Zato aktivnost u radnim organizacijama na polju obrazovanja šumskih
radnika (naročito stručnog) ubuduće treba još više pojačati i vezati obrazovanje
za najnovija dostignuća tehnike i mehanizacije koja se koriste u eksploataciji
šuma. Organizacija sindikata i radnički savjeti treba da se više zainteresiraju
za ovaj problem i da se izbore za odvajanje potrebnih materijalnih
i financijskih sredstava, kako bi se omogućilo zainteresiranim radnicima
da kroz razne škole, kurseve i tečajeve steknu više kvalifikacije i osposobe
se za rukovanje novim tehničkim sredstvima, koja će iz dana u dan
sve više dospijevati u naše šumsko-privredne organizacije.


Nove privredne mjere će dovesti do kvalitetno novih odnosa u šumarstvu,
jer omogućavaju povoljnije uslove privređivanja, a to znači da treba
očekivati stabilizaciju i u ovoj privrednoj oblasti. Naravno, ciljevi reforme
su dugoročni i ne bi trebalo očekivati da će svi problemi odmah biti riješeni,
ali se treba založiti da ciljevi reforme budu dosljedno sprovedeni i u ovoj
privrednoj oblasti. Drugim riječima, to znači da treba što prije rješavati sve
one probleme koji se već sada u poboljšanim uslovima privređivanja mogu
riješiti, a koji dovode do bržeg aktiviranja unutrašnjih rezervi. To je u prvom
redu pitanje krupnjavanja šumsko-privrednih organizacija i stvaranja
većih prirodno zaokruženih ekonomskih cjelina, bolje organizacije rada, dosljednije
primjene sistema dohotka i njegove raspodjele, korišćenje radne
snage, fonda radnog vremena, bolje mehanizacije sječe, intenzivnijeg rada na
pošumljavanju i slično.


Imajući ovo u vidu, ja mislim da su takmičenja šumskih radnika jedan
od putova koji idu u prilog novim privrednim mjerama, jer takmičenja kako
sami znate, prije svega imaju za cilj da se naši radnici kroz svakodnevni rad
takmiče i stručno usavršavaju.


Drugovi takmičari, čudno je, a to moram da kažem na ovom mjestu, da
još uvek ima šumsko-privrednih organizacija koje ne mogu da shvate značaj
ovih takmičenja i koje ne dozvoljavaju svojim radnicima da se takmiče. Ja
mislim da rukovodeći ljudi u ovim organizacijama jako greše ako smatraju
da će jedno ovakvo takmičenje oštetiti njihovu organizaciju.


Naprotiv, mišljenja sam da ovakva takmičenja mogu samo stimulativno
djelovati na radnike jer kroz ovakva takmičenja mogu doći do izražaja oni


453
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 76     <-- 76 -->        PDF

radnici koji brzo i spretno rukuju tehničkim sredstvima, a to znači oni koji
su ovladali potrebnim znanjima iz svoje struke. Zbog toga ja bih vas, takmičare,
ovom prilikom zamolio da u svojim radnim kolektivima budete pravi
tumači ciljeva takmičenja i mobilizatori, kako bi ubuduće ovim takmičenjem
obuhvatili sve radnike — sjekače u našoj zemlji.


Drugarice i drugovi,


Dozvolite mi da na završetku ovog takmičenja, koje je vrlo dobro organizovano,
u vaše ime i ime Saveznog odbora za organizaciju takmičenja,
zahvalim domaćinima, i to u prvom redu Šumskom gospodarstvu Delnice,
društvenim i političkim organizacijama iz Delnica i svim pojedincima na
srdačnom prijemu i prijatnom boravku, koii su nam oni omogućili.


Ujedno se zahvaljujem Republičkom viieću Narodne tehnike, Republičkom
odboru Sindikata i Republičkoj privrednoj komori, koji su takođe bili
učesnici u organizovanju ovog vrlo uspješnog takmičenja.


Također se zahvaljujem predstavnicima naše industrije i trgovine kao i
Savezu inžinjera i tehničara koji su doprinijeli da ovo takmičenje u potpunosti
uspije.


Na kraju, još jednom se zahvaljujem vama, takmičarima, i molim vas da
prenesete naše pozdrave svim drugovima sjekačima sa najiskrenijim željama
da u sliiedećem takmičarskom periodu postignu bolje rezultate.
Živjeli naši šumski radnici!
Živio CK SKJ na čelu sa našim voljenim drugom Titom!
Molim predsiednika Centralnog žirija Sretena Nikolić a da pročita re


zultate sa ovog takmičenja.
Pregled postignutih rezultata na III saveznom takmičenju šumskih radnika
sjekača u Lokvama 25 — 26. IX 1965. godine.


PREGLED


postignutih rezultata na III saveznom takmičeniu šumskih radnika sekača
u Lokvama 25. — 26. IX 1965. godine


Ekipni plasman


Osvojeni


Start. bodovi na
Plasman Ekipa Članovi ekipe br. ek. plasm. Ukupno Prosjek
I SR Hrvatska Volf Antun 34 677
ŠtimacKelbas
Matiia
Slavko
1]
5
656
655 1.988 662,6
IT
III
SRSR
Slovenija
BiH
Kranic Janez
Zakeli Alojz
Pue Ivan
Mehić Fadil
20
13
15
2
686
653
638
486
1.977 659,0
Ikanović Luka 27 446
IV SR Crna Gora
ĐurićLučić
Gojko
Trivun
7
46
430
394
1.362 454,0
V SR Srbija
Murić Alija
Adžić Vukoman
Janjatović Đuro
Jeftić Steva
17
12
33
32
449
345
459
370
1.188 396,0
VI SR Makedonija
Zivanović Dušan
Ameti Idris
Mačevski Blagoje
Kokolanski Blagoje
41
29
43
49
350
397
482
296
1.179
1.175
393,0
391,6
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Pojedinačni plasman


Ukupan pl.


Red.
br.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Prezime i ime


Kran je Janez
Volf Antun
Štimac Matija
Kelbas Slavko
Zakelj Alojz
Puc Ivan
Kranjc Rudi
Leskovec Joža
Duh Stjepan
Klarić Srećko


Tomažić Danijel
Ambrožić Matija
Cmrk Josip
Zavbi Franc
Marković Rade
Vidmar Martin
Prohaska Josip
Beznik Lovro
Mehić Fadil
Mačekovski Blagoje
Janjatović Đuro
Murić Alija
Ikanović Luka
Vinković Nikola
Zalokar Alojz
Đurić Gojko
Mrkonja Ismet
Ameti Idris
Marinić Nikola
Lučić Trivun
Jevtić Steva
Sarač Avdo
Zivanović Dušan
Adšić Vukoman
Nikić Barjam
Doderević Vojislav
Dujević Tomo
Stojanović Milosav
Krstić Ilija
Lašić Miloš
Luković Cvije
Kokolanski Blagoje
Milanović Šefik
Spasojević Dragoljub
Pejović Todor
Sarović Veljko
Pilipović Ante
Adžić Dorđije


Ilić Aleksa


Takm.
br.


20
34
11
5
13
15
8
30
47
28
23
22
18
3
26
6
10
21
2
43
33
17
27
24
38
7
25
29
45
46
32
4
41
12
53
19
39
31
51
50
48
49
14
44
42
36
16
35
40


Republika


Slovenija


Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Hrvatska
Hrvatska
Slovenija
Slovenija
Hrvatska
Slovenija
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
Slovenija


BiH
Makedonija
Srbija
Crna Gora


BiH
Hrvatska
Slovenija


BiH
BiH
Makedonija
BiH
Crna Gora
Srbija
BiH
Srbija
Crna Gora
Crna Gora
Crna Gora
Crna Gora
Srbija
Srbija
Crna Gora
Srbija
Makedonija
BiH
Srbija
Crna Gora
Crna Gora
BiH
Crna Gora
Srbija


osv.
bodova


686
677
656
655
653
638
616
612
609
595
590
567
564
563
541
534
524
514
486
482
459
449
446
445
443
430
411
397
395
394
370
355
350
345
344
335
334
317
314
308
298
296
292
289
277
254
253
234
231


plasman


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Na mot.
osv.
bodova


445
399
378
392
397
378
409
391
395
334
340
336
343
372
332
319
357
382
353
300
234
360
338
284
230
279
264
306
261
319
282
280
279
271
264
240
265
283
204
258
227
244
218
239
228
209
179
180
173


test.
plasman


1.
3.
9.
6.
4.
10.
2.
7.
5.
19.
16.
18.
15.
11.
20.
21.
13.
8.
14.
24.
40.
12.
17.
25.
41.
28.
32.
23.
35.
22.
29.
27.
19.
30.
33.
38.
31.
26.
48.
36.
43.
37.
44.
39.
42.
45.
48.
47.
49.