DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 6     <-- 6 -->        PDF

poliedri, dok su dve uginule od bakterioza. U kontroli je uginula jedna gusenica
od poliedrije i dve usled napada bakterija. Podaci ovih ogleda pokazuju
da su poliedri iz gusenica T. pityocampa patogeni za gusenice A. čaja. Leptiri
izašli iz lutki porektlom od gusenica A. čaja inficiranih suspenzijama A. čaja
i T. pityocampa bili su nenormalnog izgleda (si. 1). Ovi leptiri nisu mogli da
isprave krila, pipci su im bili smotani, a hodanje otežano. Njihovom disekcijom
konstatovano je da su jajnici ženke bili normalno razvijeni, puni jaja u kojima
se nisu mogle konstatovati poliedarne inkluzije. Unutraišnjost ovih leptira je
bila prepuna poliedara. Potomstvo leptira koji nisu imali pomenute znake
bolesti, počelo je ginuti od poliedrije već 2 — 3 dana nakon piljenja. Ovo ukazuje
da bi širenju virozncg oboljenja u prirodi više doprineli leptiri, koji nisu
imali jasne znake bolesti. Slični znaci bolesti zapaženi su i na leptirima T.
pityocampa. U laboratorijskim uslovima kod ove vrste nije dolazilo do polaganja
jaja, te je bilo nemoguće pratiti zdravstveno stanje potomaka takvih
leptira.


3.
Dejstvo istih suspenzija poliedara na različite stupnjeve starosti gusenica
7\ pityocampa
Ogledi su postavljeni na gusenicama T. pityocampa, koje su 1961. godine
donesene iz šuma u okolini Kopra i Sežane. Po dva zapretka s gusenicama
trećeg, četvrtog i petog stupnja starosti stavljana su u kaveze u kojima su
četiri dana hranjene iglicama bora oprskanim suspenzijama poliedara T. pityocampa
i A. čaja, koncentracije oko 30 X IO7 pol/ml, a zatim netretiranom hranom.
Prema dobijenim podacima gusenice trećeg stupnja počele su ginuti od
poliedrije 10 dana nakon infekcije. Poslednje gusenice u ovom ogledu uginule
su 50 dana nakon infekcije. U svakoj pregledanoj uginuloj gusenici nađeni su
poliedri. Gusenice u kontroli bile su zdrave za ćelo vreme trajanja ogleda.


Gusenice T. pityocampa četvrtog stupnja bile su otpornije od onih u trećem
stupnju na infekciju istim suspenzijama poliedara. One su počele ginuti od
poliedrije 20 dana nakon infekcije i dok je među gusenicama trećeg stupnja
25 do 40 dana nakon infekcije uginulo oko 90% gusenica, dotle je 40 dana
nakon infekcije među gusenicama četvrtog stupnja uginulo oko 50% gusenica.
Poslednje gusenice su uginule 70 dana nakon infekcije. Gusenice u kontroli
bile su zdrave i oprele su kokone.


Najotpornije prema pomenutim suspenzijama bile su gusenice petog
stupnja starosti, jer je 77,2% inficiranih gusenica uginulo, dok je ostatak opreo
kokone. U kontroli su gusenice bile zdrave.


Podaci napred navedenih ogleda su pokazali da otpornost gusenica T. pityocampa
prema poliedriji raste sa starošću.


II. REZULTATI POLJSKIH OGLEDA
Ogledno suzbijanje gusenica T. pityocampa izvršeno je od 13. do 15. septembra
1961. godine u šumi Debeli Hrib u mestu Crnotiče blizu Kopra kada
su gusenice bile, uglavnom, u trećem larvenom stupnju. Tada je prisustvo
gusenica na stablima jasno primećivano po izuvijanim i suvim glavnim nervima
pojedenih iglica (si. 2). Napadnuta stabla bora prskana su suspenzijom
poliedara gusenica T. pityocampa uginulih od poliedrije u prirodnim uslovima