DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 13     <-- 13 -->        PDF

SKRAĆENJE RADNOG TJEDNA II ANKETIRANIM PODUZEĆIMA
ŠUMARSTVA, DRV. INDUSTRIJE I INDUSTRIJE
CELULOZE I PAPIRA


Prof. dr ing. BRANKO KRALJIĆ, Zagreb


(Nastavak članka B. Kraljić?, iz br. 7/8 S. L. 1965.)


INDUSTRIJA CELULOZE I PAPIRA


1) »Tavama lesovine in lepenke« — Ceršak prešla je od 48-satnog na skraćeno
tjedno radno vrijeme djelomično 1. XI 1963. kada je počela 42-satno tjedno
radno vrijeme uvoditi po odjeljenjima; takvo skraćeno tjedno radno vrijeme
u svim odjeljenjima uvela je 1. IV 1964. Polovina tvornice u osnovnoj proizvodnji
ima kontinuiranu automatiziranu proizvodnju, u kojoj se pritom prešlo
od rada u tri smjene s tri grupe radnika na rad u tri smjene sa četiri grupe
radnika; svaka grupa radnika radi dva dana ujutro po 8 sati, zatim dva dana
popodne po 8 sati, pa dva dana noću po 8 sali, a dva dana ima slobodna od rada.
U danima kada se ne radi, preskoči se taj dan, i u slijedećem danu nastavlja
turnus! U drugoj polovini poduzeća radi se diskontinuirano, neautomatizirano,
u dvije ili jednoj radnoj smjeni trajanja po 7 sati, i to šest radnih dana. u tjednu,
a nedjelju i u prazničke dane se ovdje ne radi. U službama održavanja i
zajedničkim službama radi se pet radnih dana tjedno po 8 sati, prva i treća
subota slobodna je od rada a u drugoj i četvrtoj suboti radi se po 4 sata, dok
se nedjeljom ne radi; pri tom načinu rada određene su grupe u odjeljenju koje
se subotom smjenjuju u radu — da bi se proizvodnja mogla nesmetano odvijati
Ženska radna snaga ne zaposljuje se u noćnom radu, tj. u kontinuiranom procesu
proizvodnje. Odmori u kontinuiranom procesu se ne održavaju, već se
umjesto toga na radno mjesto radnicima donosi topli obrok. U tzv. ručnoj proizvodnji
strojevi rade neprestano, a dok se jedan radnik odmara — drugi privremeno
poslužuje dva stroja — no to donosi veće učešće škarta. U odjeljenju
dorade odmor je zajednički za sve radnike. — Prije skraćenja radnog vremena
bile su izrađene detaljne analize i kompleksan projekt odnosnih mjera, koji su
se prodiskutirali na svim nivoima radničkog samoupravljanja tog poduzeća i
bili jednoglasno prihvaćeni od kolektiva sviju ekonomskih jedinica u poduzeću.
Za izradu i provođenje tih elaborata nisu bila potrebna dodatna financijska
sredstva. — Pokusni rad u toku dva mjeseca primijenjen je bio samo u tzv.
mokroj proizvodnji, a u svim drugim odjeljenjima prešlo se izravno na redovni
rad u skraćenom radnom vremenu. — Na temelju analiza tržišta poduzeće se
prvenstveno usmjerava u specijaliziranu proizvodnju, ali asortiman proizvodnje
ne može bitno mijenjati bez novih investicija. Zbog poskupljenja utrošenih
sredstava, cijena koštanja se u god. 1964. povisila — u uporedbi sa onom u
baznoj god. 1963. Pritom su se prodajne cijene samo pri prvim trima proizvodima
poduzeća povisile za 5 din/kg, zbog poskupljenja celuloznog drva. —


391