DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 10     <-- 10 -->        PDF

koji su po obliku bili slični poliedrima A. čaja, kao i poliedri slični onisna
koji se nalaze u prirodno uginulim gusenicama T. pityocampa. To znači da
su se poliedri specifični za A. čaja umnožavali u gusenicama T. pityocampa
kao i to da. su uneseni poliedri A. čaja u gusenice T. pityocampa izazvali umnožavanje
specifičnih virusa koji su se u ovim gusenicama nalazili u latentnom
stanju. Gusenice A. čaja ginule su sa simptomima poliedrije kada su hranjene
hranom tretiranom suspenzijom poliedara od prirodno uginulih guse>nica
T. pityocampa od poliedrije. Izvestan broj leptira A. čaja i T. pityocampa
od preživelih gusenica inficiranih suspenzijama poliedara imao je jasne
simptome bolesti. Po spoljašnjem izgledu bili su deformisanih krila, pipaka i
nogu, a unutrašnji organi bili su prepuni poliedara. Leptiri su imali razvijene
jajnike sa jajnim cevima punim razvijenih jaja. U laboratoriji nije postignuto
oplođavanje takvih ženki. U pregledanim jajima nisu konstatovani poliedri.
Potomstvo ženki koje nisu pokazale znake bolesti ginulo je sa simptomima
poliedrije već dva do tri dana po piljenju.


Mlađe gusenice T. pityocampa bile su osetljivije prema poliedriji od starijih.
Poljskim ogledima potvrđeni su rezultati laboratorijskih ispitivanja. Gusenice
koje su se hranile iglicama bora oprskanim suspenzijama T. pityocampa
i A. čaja ginule su sa simptomima poliedrije. Mesec dana nakon prskanja konstatovano
je da je 13 — 28% gusenica uginulo i da se većina preostalih hranila
umanjenim apetitom, što se videlo upoređivanjem oštećenja na oprskanim i
kontrolnim stablima. Dva meseca nakon prskanja na tretiranim stablima konstatovan
je mortalitet gusenica od 23 — 45%. Žderanje gusenica na tretiranim
stablima bilo je neznatno u poređenju sa onim na netretiranim.


Tab. 1.


Mortalitet gusenica T. pityocampa hranjenih tretiranom hranom suspenzijama
poliedara i granula (21. XII 1960.)


Mortality of T. pityocampa larvae fed on food sprayed suspensinons of the
polyhedra and granules (21. XII 1960.)


N.
sertifer P. dispar A. caja P. brassicae H. cunea Kontrola
Control
a
CO
Mor tali ty f r o m
A Ul w W w
W


A r-<._ w .-H W .^ m U J .^. iri


cj :\
CJ o Cfl

urn pr
es of
minati


m o


0


o w CS P
5 2 u 3 Ä8 u 3 Ä2


CS


2


g


—´


3


(H


3


3


t—3
T1


r1
13 u


T3


F 13 .JH rQ N 03
L S rfcl
3 Ü


13 N es .-, T3 ö CD


73


3 ü i!"


n


cj


3


3


5


3 CJ


i3


T3


1J


C


3


L &


<


.a


.ST.


«


G


o


o


i-,


13


-G


.a*


´5


**


´Si a)


M S


_


OJO CD


M

OJO o


a)


J3


3 jQ


3


3 jG.


e«H i—i


P L 3 x: 3 x:


S-. S3


i? X 0


O O


CL


«


u 53 o o o o


a, &< p 13 O CL O, 13 O H. Oi


h 13


CLpH T3 O


°


c


13 O


GQ

O


CL


a
o


r -a


cu


12. I. 1961. 1 — 1 2 — — — — —
17. I. 1961.
22. I. 1961.
2 —


1
11
21


._._-


1
27. I. 1961.
12. II. 1961.2
3
11 —

i

2

— —
25. II. 1961. 1 2 — — — — 6 — — — 3
Ukupno uginulo
Total died
1 2 3 3 18 2 2 6 1 2 — 4