DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— uslijed izgradnje komunikacija (Učka),
— natapanje konoplje u ribolovnim rječicama
(Dobra),
— ozelenjavanje degradiranog Krša (Jadranska
magistrala),


— intenzivno smolarenje kraj turističkih
mjesta (Brela),
— izvale u parkovima i auto-kampi
(Zlatni vrt — Rovinj),
— općenito bolje uređenje turističkih
atrakcija (Limski zaljev).


Na području grada Zagreba zaštićen je
velik broj rezervata šumske vegetacije,
botaničkih rezervata, geografsko-geoloških
spomenika, memorijainih prirodnih spomenika,
park šuma, parkova, drvoreda,
biljnih i životinjskih vrsta, pojedinačnih
stabala i njihovih skupina.


Među navedenima naročito se ističe Medvednica,
gdje su odlukom N. O. G. Zagreb
iz 19G3. god. proglašene šume u društvenom
vlasništvu park šumom, zapravo
izletištem građana za odmor i rekreaciju.


Najsačuvaniji i najzanimljivi dijelovi
šuma na Medvednici zaštićeni su rješenjem
Zavoda za zaštitu prirode kao rezervati
šumske vegetacije, i to:


— Babji zub — Ponikve (površine 148,60
ha),
c-bomaća Mcućna iilecatuca


Kušan F., K lap ka B.: EIN BESONDERER
TANNENWALD AUF DEM BIOKOVO
IN DALMATIEN (Jedna interesantna
šuma na Biokovu u Dalmaciji). In


formaciones Botanicae. Hortus botanicus
Facultatis Pharmaceutico-Biocbimicae Universitatis
Zagrebiensis. 3. pp. 20—28. Zagreb,
1965.


Biokovske sastojine jele (Abies alba
Mill.) su reliktne šume u području našeg
msditeranskog pojasa. Šume jeie su tipične
lume srednje-evropske šume (Alpa i
Karpata). No ove šume zapremaju ogromne
površine kontinentalnog područja Apeninskog
i Balkanskog poluotoka. Srednjoevropske
šume jele na jugu na području
navedenih poluotoka graniče sa šumom
mediteranskih jela. — Abies cephalonica
Loud, i A. borisii-regis. U bivšim glacija


— Mikulić potok — Vrabečka gora
(90,93 ha),
— Markovčak — Bistra (250,24 ha),
— Bliznec — Šumarev grob (175,73 ha),
— Pušinjak — Gorščica (186,79 ha),
— Rauhova lugarnica — Desna Trnava
(101,01 ha),
— Tusti vrh — Kremenjar (20 ha),
— Gračec — Lukovica — Rebar (23,41
ha),
ili ukupno 996,71 ha (okruglo 1000 ha).
Na nedavnoj sjednici Savjeta za hote-
Ijerstvo, ugostiteljstvo i turizam Privredne
komore grada Zagreba zaključeno je da se
Upravnom odboru Privredne komore stavi
prijedlog da se Medvednica proglasi nacionalnim
parkom.


Ova izložba zainteresirala je mnoge njene
posjetioce bez obzira na zanimanje, a
napose prijatelje prirode. Ona ih je upoznala
ili ih je podsjetila na bezbroj zaista
rijetkih prirodnih ljepota i spomenika koji
su neumornim radom i zalaganjem Zavoda
za zaštitu prirode i njegovih suradnika
zaštićeni, i ostat će narednim pokoljenjima.


Navedeni zaštićeni objekti prirode, kao i
mnogi ostali, imaju ne samo osobiti naučni
karakter nego i vanredni značaj za razvoj
domaćeg i stranog turizma.


Z. Pere
cijama šume srednjo-evropske jele su prodrle
duboko u južno-evropska područja, te
se tu zadržale i nakon zatopljivanja. Ovo
je slučaj i sa biokovskim šumama jele
(Abies alba Mill.).


Jelu (Abies alba Mili.) je na Biokovu samo
naveo fleirista Peter. Klasik Beck u me´
numentalnom djelu »Vegetationsverhältnisse
der illyrischen Länder« ne spominje
jelu na Biokovu. Alschinger navodi samo
jedan zakržljali egzemplar jele. Pa i fitosociolog
Horvat (1941) samo notira prisustvo
jele na Biokovu. Tek prof. Kušan
(1955) navodi šume jele na Biokovu.


Jela na Biokovu je vjerojatno posebna
rasa, koju zbog morfološko-anatomskih
svojstava provizorno nazivaju »biokovensis
«. Ova rasa je po habitusu nešto poseb