DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 97     <-- 97 -->        PDF

— Plitvička Jezera, biser naše domovine
s nizom jezera odijeljenih sedrenim pregradama
kao i ukrašenim raznolikim slapovima,
što su bitna obilježja ovog nacionalnog
parka.
— Risnjak, koji obuhvaća središnji dio
Risnjačkog masiva (1528 m) sa gotovo nepromijenjenom
vegetacijom, od toga najveće
površine šume bukve i jele sa smrekom,
bilo čiste ili miješane.
Posebno je istaknut runolist kao najljepši
ali i najugroženiji ukras naših vrletnih
planina.


— Paklenica, sa okomitim stijenama kanjona,
visokim oko 400 m.
— Mljet, sa uvalama Soline i Veliko jeliko
jezero, okruženih starom šumom alepskog
bora.
Ovaj snimak popraćen je izrekom Ignjata
Dorđića iz 18. st.: »Ovdje je ljupkost
prirode sve otvorila, bolje od čovječjeg
umijeća«.


Nadalje prirodni rezervati (strogi i upravljani):


— Prašnik kod St. Gradiške s hrastovima
lužnjacima kao ostacima drevne Slavonske
šume, jedne od najzapaženijih pojava
šumske vegetacije Evrope. Taj objekt
zaštićen je još 1928. god.
Snimak je popraćen citatom iz Slavonske
šume (1888. god.) našeg velikana šumarskog
stručnjaka i književnika Josipa
Kozarca.


— Lička Plješivica sa prašumom bukve
i jele i obamiranjem pojedinih stabala.
— Pušinjak-Gorščica na Medvednici sa
starim bukovim stablima, promjera do 1.50
m.
— Dundo na otoku Rabu, zimzelena šuma
hrasta crnike (česvine).
— Motovunska legendarna šuma u Istri,
ispod istoimenog grada, sa smjesom hrasta
lužnjaka, jasena (poljskog) i brijesta, kao
i staništa podzemnih gljiva — tartufa.
— Učka (1396 m) simbol oslobođenja
Istre i zanimljiv prirodni objekt. Pojedini
njezini dijelovi — lokaliteti NOB., memorijalni
su prirodni spomenici.
— Lokrum otočić s makijom i prašumskim
izgledom.
— Bijele i Samarske stijene u Velikoj
Kapeli sa detaljom »Kamenita vrata« i bizarnim
oblicima stijena kao i zanimljivim
biljnim i životinjskim svijetom.
— Rožanski i Hajdučki kukovi u sjevernom
Velebitu sa osebujnim kršnim reljefom
i iskonskim biljnim pokrovom.
— Cerovačke pećine kod Gračaca, najljepše
i najveće u Hrvatskoj sa bogatim
raznolikim ukrasima, napose »Zdenac života
« u Donjoj pećini.
— Skradinski buk jedan od najljepših
slapova u Evropi. Sedrena pregrada visoka
je 45,70 m i ima 17 stepenica. Rijeka
Krka je rezervat prirodnih predjela.
— Kcpački rit kod Osijeka, prirodni
zoološki vrt sa različitim ptičjim svijetom
kraj starih vrbika uz crne vode. Ovaj snimak
popraćen je i pojedinim fotografijama
tamošnjih ptica.
— Hrvatsko Zagorje sa skladnim oblicima
i bojama šumaraka, vinograda i polja
kao i pitomim brežuljcima, primjer klasičnog
krajolika ovog područja.
Zatim je izložen snimak arboretuma:


— Opeka kod Varaždina s mnogim bjelogoričnim
i osobito crnogoričnim egzotama.
To je ujedno i glasoviti spomenik naše
vrtne arhitekture.
— Trsteno sa 400 godišnjom platanom,
opsega 11,37 m (odgovara promjeru od
okruglo 3,62 m), visine 45 m i promjera
krošnje 40 m, i
— Maksimir park, koji je jedan od najznačajnijih
objekata vrtne arhitekture u
Hrvatskoj. Ovom najljepšem parku Zagreba,
zaštićenom spomeniku prirode i kulture
potrebna je obnova.
Osim ovih uvećanih foto snimaka izloženi
su i snimci manjeg formata ostalih
najistaknutijih zaštićenih objekata prirode,
kao npr.:


Gupčeva lipa, Dotorščina, Zelenjak, Anin
dol, Bežanec, Dubravica, Turski hrast,
Prinščak, Grabešnica, Javorje (Ivančica),
Macelj, Blagajev likovac, parkovi, vrtovi i
trgovi grada Zagreba i ostalih.


Fauna je zastupana sa mrkim medvjedom
i sredozemnom medvjedicom (Monaehus
albiventer), zatim sa pticama: suri
orao, velika ušara, tetrijeb gluhan (mužjak
i ženka), zlatovrana, ružičasti čvorak, kugara
svilorepa, pčeiarica, smrekov češljugar,
zlatna vuga, čaplje i dr. Tim eksponatima
priključena je vrijedna kolekcija rijetkih
leptira.


Flora je prikazana prema pojedinim
gorskim masivima, i to:


— Medvednica — alpski jaglac, kranjski
ljiljan i krespin,
— Velebit — hrvatska sibireja, grozdasta
kamenica, jaglica i klečica,
— Samoborsko gorje — crveni likovac,
proljetna crnuša,
— Hrvat, snježnik — planinski bor i
kluzijeva sirištara (gentiana clusii).
Narušavanje izgleda krajolika prikazano
je instruktivnim fotosnimcima ,i to:


— neprikladno lociranje objekata (Seget
kod Trogira) i potrebno ozelenjavanje okoline
takovih smještaja,
371