DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 95     <-- 95 -->        PDF

— da je stručna propaganda dosada bila nedovoljno angažovana za širenje
ideja o primeni đubriva u šumarstvu, pa je u tom pravcu potreban stalan sistematski
i organizovan rad.


III.
6.3. U cilju koordinacije svih napora za bolje sprovođenje fertilizacije u
šumarstvu bilo bi korisno osnovati jedan jugoslovenski aktiv ili radnu grupu,
sastavljenu od istaknutih specijalista po ovoj grani u privredi i naučnim ustanovama,
kako je to već učinjeno u nekim zemljama (Švedska, Istočna Nemačka,
Japan i dr.). Ovaj organ bi se sastajao povremeno i razmatrao pitanja od zajedničkog
interesa, organizovao savetovanja i simpozijume, pripremao i publikovao
izveštaje sa statističkim podacima o izvršenim merama fertilizacije i
količinama i vrstama utrošenih đubriva i davao preporuke organima i organizacijama
za uvoz pojedinih vrsta đubriva koje najbolje odgovaraju potrebama
u šumarstvu.
6.4. Da se članovi radne grupe sastaju povremeno na pojedinim objektima
na kojima se izvode ogledi sa fertilizacijom u cilju izmene iskustva, misli i
ideja po svim problemima iz ove oblasti. Karakter ovih sastanaka odvijače se
u vidu seminara iz problematike primene đubriva u šumarstvu.
VISOKO PRIZNANJE PROF. MILETlCU


Za svoj naučni i stručni rad na polju Priključujemo se najsrdačnije čestitkašumarstva,
a posebno na polju uređivanja ma prof. Miletiću sa željom da ovo bude
šuma naš istaknuti naučnik prof, dr Žarko povod još življoj i dubljoj saradnji naših i
Miletić dobio je nedavno naročito priznačehoslovačkih
šumarskih stručnjaka.
nje. Naime Šumarski fakultet u Brnu do


I. Kopčić
nio je odluku da se na fakultetskom oglednom
dobru »Adamovo« u šumi »Habruvka
« odjeli 37 i 38 proglase odjelima prof.
Miletić a.


Svečano proglašenje ovih odjela imenom
prof. Miletića obavljeno je na licu mjesta


11. maja 1965. godine. Pored predstavnika
Šumarskog fakulteta iz Brna proglašenju
su prisustvovali članovi Odbora za fakultetska
Dobra — Zajednice šumarskih fakulteta
Jugoslavije — i direktori svih fakultetskih
Dobara. U pozdravnim govorima
izrečenim ovom prilikom, pored iznošenja
naročitih zasluga prof. Miletića, podvučena
je i posebno potreba buduće što
intenzivnije saradnje između stručnjaka
naših dviju zemalja.
Fotografisao prof, dr Pelišek