DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 102     <-- 102 -->        PDF

cftcana Stcućna litecatiica


Ministere de 1´agTicuIture, direction generale
des eaux et forets: MANUEL PRATIQUE
D´AMENAGEMENT, Paris 1964.
Ministarstvo poljoprivrede, Generalna direkcija
šuma i voda: Praktični priručnik
uređivanje šuma, Paris 1964.


I u francuskom uređivanju šuma osjećala
se potreba za jednim modernijim priručnikom
iz oblasti uređivanje šuma. Zato
je Generalna direkcija šuma u Parizu izdala
takav priručnik koji je napisan u ova
četiri poglavlja:metode uređivanja šuma;

drvna masa, produkcija i etat;
— rječnik tehničkih izraza s definicijama;

tablice.
U prvom poglavlju obrađene su najprije
metode za uređivanje visoke regularne šume;
zatim slijede metode za uređivanje
prebornih šuma pa konverzije i metode za
srednje šume.


U drugom poglavlju navedeno je kako
se utvrđuje drvna masa, prirast, produkcija
i etat.


U trećem dijelu nalaze se stručni termini
s njihovim definicijama. Razlikuju se
pojmovi prirast, priliv i produkcija. Evo
što se kaže o uređivanju.


»Urediti šumu znači:


— najprije utvrditi svrhu koju se želi
postići;
— zatim predvidjeti potrebne mjere za
postignuće te svrhe.
Vodeći računa o ekološkim prilikama,
ekonomskim mogućnostima staništa, stanju
sastojina, lokalnim i nacionalnim potrebama
ekonomskog, socijalnog i općenitog
karaktera, šume se razvrstavaju na:privredne šume —
kvalitetna produkcija drvne mase;
kvantitativna produkcija drvne mase;
produkcija ostalih šumskih proizvodašume općenite koristi (zaštitne, rekreativne,
turističke i ostale šume).
Zatim se na temelju sredstava s kojima
se raspolaže izrađuje plan gospodarenja,
to će reći skup mjera koje valja primijeniti
u toku određenog vremenskog intervala
da se poluči postavljena svrha. Te
mjere obuhvaćaju:program iskorišćivanja;
— program radova
predviđajući njihov način, mjesto, periodicitet
i količinu.«
U četvrtom dijelu navedene su različite
tablice.
Ovaj priručnik ne nosi ime autora. To
je kolektivni rad najpoznatijih francuskih


stručnjaka kao što su R. V i n e y, J. P a r-
de, M. Bourgenot, M. Bartoli i
ostalih, pa je razumljivo da je priručnik
odlično uspio.


Prof. dr Dušan Klepac


Bernardo He liri gl: OSSERVAZIONI
TEORICHE SÜLLE EQUAZIONI
STEREOMETRICHE, Italia Forestale e
Montana, Novembre—Decembre 1964, Firenze.
Teoretska razmatranja o jednadžbama
s jednom nepoznanicom.


U ovom radu dr Bernardo H e 11 r i g 1,
član Šumarskog instituta u Firenzi, razmatra
konstrukciju jednoulaznih tablica
drvnih masa ili takozvanih uređajnih tablica
ili tarifa. Zato je on podvrgnuo temeljitoj
teoretskoj analizi različite funkcije
koje se u tu svrhu najčešće upotrebljavaju.


Svoju studiju počinje dr Bernardo
Hejlrig l izlaganjem osnovnih karakteristika
odnosa između prsnog promjera i
volumena stabla. Zatim slijedi ispitivanje
oblikovisine itd.


Teoretska razmatranja o upotrebljivosti
različitih funkcija za konstrukciju uređajnih
tablica (tarife) završava autor zaključkom
da su u principu sve uobičajene
funkcije upotrebljive — dakako — u određenim
granicama navodeći jedan konkretni
primjer obične smreke (Picea excelsa,
Lk) za koju je izračunao 12 jednadžbi, koje
definiraju uređajne tablice. U tim jednadžbama
(V) označava drvnu masu a (D)
prsni promjer stabla. Evo tih jednadžbi:


V
= — 84343 + 741,451 D2 (1)


V
= — 4766,74 D + 801,179 D2 (2


V
= 86312 — 9299,56 D + 855,411 D2 (3)


V
= 276100 + 11,30304 D3 (4)


V
= 11741,61 D + 9,0598fLD3 (5)


V
= 570,736 D2 + 2,60195 D3 (6)


V
= — 291699 + 23065,23 D +


7,07912 D3
(7)


V = — 22670 + 610,306 D2 +
2,02403 D3 (8)
V = — 1961,34 D + 662,467 D-´ +
1,59071 D3 (9)


V = 37099 — 5052,43 D + 742,28
D2 + 0,94276 D3 (10)


DV91B9


V
= (11)


17233


V
= 358,375 D2, (12)


Dr Bernardo H e 11 r i g 1 se služio golemom
literaturom među kojom vidno mjesto
j.auzimaju radovi nekih naših profesora,
publicirani u Šumarskom listu i Glasniku
za šumske pokuse.


Dušan Klepac