DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Broj: 01-190/2-1965.
Zagreb, 2. VII 1965.


Savjet i Vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspisuje


NATJEČAJ


za upis u I. godinu 3. stupnja nastave


Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu vršit će se u škol. godini
1965/66. nastava u I. godini 3. stupnja iz ovih nastavnih grupa:


A. na ŠUMSKO-GOSPODARSKOM ODJELU
1. Uzgajanje šuma
2. Iskorišćivanje šuma
3. Zaštita šuma
4. Uređivanje šuma
5. Parkiranje i ozelenjivanje naselja
6. Organizacija rada i ekonomika u šumarstvu
B. na DRVARSKO-INDUSTRIJSKOM ODJELU
1. Mehanička prerada drva
2. Kemijska prerada drva
3. Proizvodnja namještaja
4. Organizacija rada i ekonomika u drvnoj industriji
U okviru nastave izučavaju se novija dostignuća, npr.: u grupi A. 1. i područje
iz genetike, rasadničarske proizvodnje, plantažiranje te fitocenologi je;
u grupi A. 4. i područja iz fotogrametrije; u grupi A. 6. i B. 6. i područja iz
nauke o radu, racionalizacija rada te knjigovodstva; u grupama A. 1-—6. i


B.
1—4. i područja iz mehanizacije, te automatizacije.
Nastava 3. stupnja izvodi se iz navedenih širih oblasti šumarstva, s tim da
se unutar njih mogu vršiti diferenciranja i usmjeravanja, prema užim oblastima
ili prema pojedinim disciplinama.
Studij nastave 3. stupnja traje 2 godine, odnosno 4 semestra. Po završenom
studiju i obranjene samostalne radnje kandidati dobivaju diplomu i stječu prava
na akademski stupanj magistra, odnosno specijaliste, odgovarajućeg naučnog,
odnosno stručnog područja.
Natjecati se mogu kandidati, koji su završili studij drugog stupnja Fakulteta
odgovarajuće ili srodne struke.
Kandidati treba da se služe jednim od svjetskih jezika (engleski, ruski,
francuski, njemački).
Kandidati trebaju imati praksu.
Troškove nastave snose polaznici, odnosno njihovi poslodavci.
Molbe biljegovane sa Din 50 taksene marke sa priloženom diplomom o završenom
studiju drugog stupnja, biografijom i potvrdom o vladanju stranim
jezikom — primaju se do 30. IX 1965. u Tajništvu Šumarskog fakulteta, Zagreb,
Maksimir b. b. ili na poštanski pretinac Zagreb II. br. 368.
Informacije i sva daljnja obavještenja o studiju, upisu te nastavnom planu
i nastavnim programima kao i navedenim diferenciranjima i usmjeravanjima


— mogu se dobiti u Tajništvu Šumarskog fakulteta ili na telefon 644-135.
Šumarski jakultet Sveučilišta u Zagrebu