DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 90     <-- 90 -->        PDF

sastojina i stabala u 6 grupa. Autor preporučuje
da šumskoprivredne organizacije izvrše
na taj način klasifikaciju svojih sastojina
kao i pojedinačnih stabala.


IV Opskrbljivanje šumskim sjemenom. U
ČSSR se sabere godišnje u prosjeku 40.000
q šumskog sjemena dok potrebe — uključujući
i izvoz — iznose približno 30.C00 q.
S tom razlikom se računa jer sjeme djelomično
gubi na vrijednosti, a uslijed isušenja
i na težini. U rodnim godinama sakuplja
se onoliko sjemena da bi se zadovoljile
potrebe i u nerodnim godinama. Opisana je
i tehnika sabiranja sjemena. Za mnoge vrste
prikazano je tabelarno doba sazrijevanja
te opadanje ploda.


V Trušenje ploda i čišćenje sjemena, Budući
da isu odabrane sjemenske sastojine
kao i matična stabla s kojih se sakuplja
sjeme za određena područja, nisu više poželjne
velike centralne trušnice. Zbog toga
autor preporučuje manje trušnice za pojedina
šumska područja. Isto tako i aparati
za čišćenje različnih tipova, koji služe za
trušenje i čišćenje sjemena.


VI Spremanje sjemena. Veoma je važno
svrsishodno spremanje sjemena. Autor je
sjeme šumskih vrsta podijelio u tri tipa s
obzirom na vijek života: markobiotsko,
mezobiotsko i mikrobiotsko. Opisan je način
spremanja sjemena za sva tri tipa.


VII Zaštita sjemena, Prikazani su štetnici
šumskog sjemena kao i zaštita od njih.
Opisana je i zaštita protiv gljivičnih oboljenja.
Osim toga opisani su i kemijski preparati
koji se upotrebljavaju kao insekticidi
ili fungicidi.


VIII Tretiranje sjemena prije sjetve. U
tom poglavlju opisane su različite metode
tretiranja i stratifikacije sjemena. Za va


cJtcani AlcućnVća&opiSi


LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva


2 - 1965. Čist jakov A. R.: Širina sječina
u sirovinskim bazama šuma II grupe. —
Orlo v A. J.: Stabilnost korijenja drveća
pri obilju vlage u tlu. — M ž av i j a A. I.:
Povišenje produktivnosti šuma Kolhidske
nizine. — Buzykin A. I.: Obnova bora
u zavisnosti o razvitku travnog pokrova. —
Nječae v J. A.: Divlja trešnja i crveni
hrast (Q. eoceinea Münch.) na sjevernom
Kavkazu. — Spiridonov E. S.:__Utjecaj
šume na kakvoću vode površinskog protjecanja.
— Le b ko v V. F.: Metoda sasta


žnije vrste drveća prikazano je tretiranje
sjemena i pomoću tabela.


IX Kontrola šumskog sjemena. Kvaliteta
sjemena određuje se prema porijeklu i
prema sposobnosti za sjetvu. Zbog određivanja
sposobnosti za sjetvu prosječne probe
se analiziraju pri čemu se većinom
utvrđuje čistoća, klijavost čistog sjemena
kao i učešće gluhog sjemena. Kod analize
sjemena utvrđuje se i njegova težina. Za
određivanje kvalitete sjemena autor je detaljno
opisao sve postupke počevši od uzimanja
uzorka pa do ispitivanja vitalnosti
sjemena i težine sjemena. U tabelama su
za važnije vrste šumskog drveća navedeni
korisni podaci o kvaliteti sjemena.


X Prenošenje šumskog sjemena. Na
osnovi rezultata o pokusima s provenijencijama
sjemena dokazano je da je prenošenje
sjemenskog materijala potrebno usmj
eri vati prema dnevnom i sezonskom životnom
ritmu ekotipova koji se prenose.
Kod toga treba obratiti pažnju da ti ekotipovi
dođu na takve položaje gdje duljina
dana i duljina vegetacijske periode odgovaraju
duljini dana i duljini vegetacijske
periode gdje ti ekotipovi dolaze autohtono.
Na kraju poglavlja autor raspravlja i o
prenošenju i introdukciji egzota.


Knjiga dr G. Vincent a je po sadržaju
i razradi same materije vrijedan prilog
literaturi šumskog sjemenarstva. Šumari
uzgajivači imaju mogućnosti da u ovoj
knjizi nađu mnoge podatke koji se odnose
na manipulaciju sjemenom i na uzgoj biljaka
u rasadniku. Kniiga će dobro poslužiti
i u nastavne svrhe na srednjim šumarskim
školama i fakultetima. Uvjereni
smo da će je i naša stručna javnost pozitivno
ocijeniti i njome se koristiti.


Prof. dr Mirko Vidaković


vijanja tablica toka rasta i ustanovljivanja
optimalne gustoće sastojina. — B a r a e v


S. K : Inventarizacija sirovinskih baza
smolarenja. — Telegi n N. P.: O poboljšanju
taksacije limbinih šuma. — B e 1 e cki
I. B.: O sjetvenim osobinama borova
sjemena na Kolskom poluotoku. — M o-
sin V. I.: Predsjetvena priprema sjemena
bora u netaknutom području Ledina. —
Šepot´ev F. L., Lebedinec L. N.:
Utjecaj ultrazvuka na klijanje sjemena i
rast mladih biljčica nekih vrsta drveća. —
Hohri n A. V.: Nova sredstva za zaštitu
273