DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 88     <-- 88 -->        PDF

cSttana Stcucna Liteeatnta


NOVE PRIRASNO-PRIHODNE TABLICE
ZA SMREKU


E. Assmann — F. Franz: VORLÄUFIGE
FICHTEN — ERTRAGSTAFEL FÜR
BAYERN. Institut für Ertragskunde der
Forstlichen Forschungsansialt, München
1963.
U njemačkom časopisu Foster. Cbl. 84.
Jg. 1965 (1/2), publiciran je rad »Vorläufige
Fichten — Ertragstafel für Bayern« od E.
Assmanna i F. Franza u kojem su
spomenuti autori opisali kako su konstruirali
nove prirasno-prihodne tablice za
smreku u Bavarskoj, koje je pred dvije godine
izdao Institut za produkciju u Münchenu.


O smreki se vrlo mnogo pisalo. Za tu vrstu
drveća izrađeno je mnogo prirasnoprihodnih
tablica.


Najpoznatije su Schwappachove
prirasno-prihonde tablice, koje su doživile
više izdanja pa su kod nas najpoznatije.
Manje su kod nas poznate Flur i j eve
(1907), Gutt enbergove (1915) i W i edemannov
e (1936/42) prirasno-prihodne


->*


ilO M
too


U čemu je novost Assmann-Franz
o v i h prirasno-prihodnih tablica za
smreku?


Za razliku od dosadašnjih njemačkih
prirasno-prihodnih tablica, A s s m a n nFran z su konstruirali — poput Engleza i
Amerikanaca — svoje tablice na temelju
dominantne visine (die Oberhöhe, engl, the
top — height).1 Bonit je izražen dominantnom
visinom, koju postiže sastojina u starosti
od 100 godina. To je američki »Site
Index-System«. Assmann-Franzove
tablice su izrađene za ove dominantne visine:
40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24 i 22. Dominantne
visine 40, 36, 32, 28 i 24 odgovaraju
poprilici starim bonitetima I, II, III,
IV i V. Prema tome je moguća komparacija
između starih i novih tablica.


Druga novost — upravo originalnost —
Assmann-Franzovih tablica sastoji
se u tome što one iskazuju podatke o optimalnoj
i kritičnoj temeljnici za svaku starost.
Optimalna temeljnica je ona koja
omogućuje najpovoljniji prirast a kritična
označava minimalni iznos ispod kojeg te


ß


90 đo N70 tfo so io 30


9o


N.
0
0 80


<.


>


70


*


eo


50


tablice za smreku a jedva da se nešto znade
o novim Assmann-Franzovim
tablicama. Zato smo naumili da o njima
upoznamo šumarsku javnost.


\


ObrosČ u °/


\


Si-1


1 Vidi o tome detaljnije u knjizi Đ. K 1 e


pac : Rast i prirast šumskih vrsta drveća,


Zagreb 1963, str. 39 i 258.