DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 89     <-- 89 -->        PDF

bi našli definicije i saznanja potrebna savremenom
šumarstvu.


U odjeljku C (Biološke i uzgojne značajke
vrsta drveća) Šafar je napustio klasični
način izlaganja materije. Za razAku od
nekih ranijih dela koja su na velikom broju
strana prikazivala gotovo ćelu dendrologiju,
Satar daje prikaz fitogeografskih,
organoloških, bioloških, tipičnih, ekoloških,
uzgojnih i privrednih karakteristika naših
važnijih vrsta drveća, obilno se služeći
vlastitim saznanjima i studijama. Vrlo opsežno
su opisane glavne vrste drveća naših
planinskih i brdskih šuma. Značajno je
posebno skupno poglavlje o tzv. uzgrednim
vrstama drveća, koje se još uvek inače
nazivaju sporednim vrstama pa se često
s njima tako i postupa. Mora se priznati
da je u veliki deo tog odeljka uložen
ogroman trud. Na osnovu iznesene materije,
mladi će se drugovi lakše snalaziti u
rešavanju raznih složenih biološko-ekoloških
problema naročita u mešovitim sastojinama
čije su karakteristike originalno
koncizno opisane. Šafarov način prikazivanja
bioloških privrednih osobina šumskog
drveća daleko je pregledniji i upotrebljiviji
nego slična prikazivanja u drugim de-
lima.


Međutim, po našem mišljenju, u ovom
odeljku trebalo je dati i prikaz o biološkoorganološkim
osobinama šumskog žbunja,
bar najglavnijih vrsta koje prate naše šume,
kao što su leska, dren, kalina, divlja
kruška, trn, kleka, borovica, divlja ruža i
još neke. Te vrste su od značajnog uticaja
na gajenje u ekonomskim šumama, jer
njihova zastupljenost mnogo utiče na gospodarenje,
kao npr. na izvođenje podmlađivanja,
zaštitu tla, otvaranje sklopa. Važna
su njihova svojstva kao simbionata
određenog tipa tla. Tako je npr. utvrđena
činjenica da su gotovo sve vrste šumskog
žbunja nosioci nasledne mikotrofnosti
(naročito mikorize) i, dalje, da su te osobine
u simbionatskoj povezanosti s glavnim
vrstama šumskog drveća koje formiraju
dotične sastojine. Šafar je, doduše, u
poglavlju o biotskim odnosima razmatrao
simbioze i mikorize (sr. 168), ali to je premalo
sa gledišta današnjih potreba u pošumnjavanju.


U odeljku D (Uzgajanje) koji obuhvata
oko 200 strana iznete su koncizno, potpuno
i jasno te dovoljno za praksu sve faze gajenja.
Jasno su izneti principi i rezultati
savremenog šumarstva u pogledu selekcije.
Šafar je tu razmotrio jedan od naših
specifično bolnih problema: Uzgojne i eksploatacijske
seče, kao uvod u sva ostala
poglavlja tog odeljka. Značajni su skupovi
poglavlja, kakvih nema ili gotovo nema u


drugim udžbenicima i priručnicima: Uzgojni
obiiici sastojina, oblikovanje sastojina,
problemi izmene vrsta drveća, očetinjavanje,
problemi erozije i šumske paše, uticaj
gospodarenja na proizvodnost sastojina i
šumsko-uzgojno planiranje. Zadaci gajenja
originalno su razvrstani u deset tačaka,
vrlo pregledno i jasno.


S takvim razvrstavanjem možemo se delimično
složiti ili ne složiti, to je stvar
diskusije, ali to je prilično dobro fundirana
novost (koju je autor izneo već ranije,
Narodni šumar 1956), pa se takva postavka
može samo pozdraviti. U tom odeljku kao
i u nekim drugim, Šafar je zahvatio ne
samo biološke i ekonomske situacije, nego
i socijalne i estetsko-turističke. Sav taj
obim i originalno iznesen rad zaslužuje pažnju
specijalista za gajenje šuma. Uveren
sam da će on mnogo pomoći mladim stručnjacima
u praksi.


Materija izneta u odeljku E (značenje
trajne šume u sadašnjosti i prošlosti) na
oko 30 strana predstavlja u stvari diskusiju
o napuštanju starih, krutih ideja u
šumarstvu i prelaz na biološko-ekonomsko
razumevanje i tretiranje šume. U odeljku
je iznet kratak istorijat šumarstva, pa i
šumske politike i nauke, u kapitalističkim
i socijalističkim zemljama, posebno u Jugoslaviji.
Ovde, kao i u drugim odeljcima
knjige, Šafar upozorava da ne smemo naše
šume razvrstavati, bar što se tiče gajenja,
samo na prebirne i jednodobne, jer se npr.
u nekim sastojinama prebirno gospodari
pod uticajem šablona i tradicije, a da one
uopšte nemaju prebirni sastav. Ova materija
mogla je biti izložena i u uvodnom
delu knjige, jer njena sadržina pomaže dubljem
shvatanju našeg početnog izlaganja


o razlici starijih i novijih radova iz oblasti
gajenja šuma. U tom odeljku jasno se izlaže
put kojim su šumska privreda i šumarska
nauka prošle od klasičnih shvatanja,
često puta nazadnih, pa sve do tretiranja
šume po zakonima dijalektike na
naučnim osnovama, a što je vrlo sažeto, lepo
i dokumentovano pisac izneo u svom
zaključku (zaglavku) u 14 tačaka.
Tehnička strana knjige, u pogledu kompozicije,
sažetosti, preglednosti, jezika i
stila i povezivanja bezprekorna je. Ovde
treba posebno podvući činjenicu da je Šafar,
opet na svojstven mu način, dao vrlo
opsežne napise uz slike i crteže, tako da
se to sve razume kao ekskurziski prilozi
za lakše razumevanje teksta. Ta osobina
knjige i sa te strane je značajan doprinos,
jer lepo uređena knjiga — sa istim sadržajem
— radije se čita od loše opremljene,
a pored toga veća je i njena vrednost u


179