DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 73     <-- 73 -->        PDF

»škole«, kao i radi toga što ne priznaju svoju podređenost jednom licu, koje
nije iz njihove društvene klase. Plemenitaši su uvijek nastojali da ne izvode
ove radove, iako su drugi smatrali da su to obavezni pošto nisu bili izričito
oslobođeni Naredbom.


Da bi se izbjegao svaki nered koji bi u budućnosti mogao izbiti, imajući u
vidu interese obiju strana, uzevši u obzir postojanje znatnog broja vlastete


. (koja radi i živi u polju), njihovu situaciju, njihov doprinos u drugim radovima,
imajući u vidu dobrobit koju oni uživaju sječom šume za svoje potrebe i za
prodaju, te konačno razmatrajući javne interese i potrebu određivanja podjednakih
dužnosti pojedinaca u sječi šume,


Naređujemo,


autoritetom koji proizlazi iz našeg položaja i dodatno već spomenutim naredbama
Foscola, Zorzi-a i Grimani-a, koje moraju da ostanu na snazi, da se apsolutno
ispunjava niže navedeno, pod prijetnjom najstrožih kazna.


Svi slojevi naroda koji žive u Blatu moraju se bez iznimke nagoditi i moraju
sarađivati kod sječe drva u slučaju javne potrebe, na isti način kako to
obavljaju i privatna lica, a s jednom samom razlikom; jedni obavljaju tu obavezu
kao vlastela, a drugi kao pučani.


Prema tome, bez iznimke, svi oni koji namjeravaju da nastave sječom
drva moraju odmah da se upišu u već osnovanu »školu«, a u ovoj treba da bude
izabran još jedan Upravitelj koji će poslužiti vlasteli. Ovaj Upravitelj, i samo
on će izdavati naređenja vlastiteli kao i potrebne dozvole za sječu, a u saglasnosti
sa spomenutom Naredbom Zorzi, bez ingerencije u red pučana. Njihov
Upravitelj se neće uplitati u pitanja vlastele osim u slučaju kad bi se morali
sazvati svi članovi u svrhu raspodjele dužnosti ili radi neke druge hitne potrebe.


I tako, postojanjem dvaju Upravitelja u »školi«, svaki od njih će morati
da utvrdi svoj autoritet nad članovima njegovog reda i bit će smjenjivani prema
već postojećim normama.


Ostaje i za buduće na snazi apsolutna zabrana sječe za sve one koji nisu
´jpisani u navedenu »školu« i za sve one koji nisu od upravitelja dobili dozvolu
za sječu, kako bi se izbjegle kazne predviđene u Naredbi, a koje isto tako moraju
da ostanu na snazi.


Da bi se izbjegli sporovi oko raspodjele dužnosti na sječi drva za javne
radove, te da bi vlastela i pučani bili ravnomjerno opterećeni, Vlast će obratiti
pažnju da podjednake dužnosti raspodjeli prema broju osoba koje obrazuju
jedan ili drugi red upisan u »školu« i kako bi svi mogli tačno izvršavati svoje
obaveze, pođ prijetnjom globe od 50 dukata u korist javnih radova ovoga
mjesta.


Ova Naredba neka bude dostavljena korčulanskom knezu da je objavi u


gradu i u Blatu, da je registrira u knjigu Naredaba i tamo gdje je to potrebno.
Split, 28. novembra 1681.
Ovdje je priložena i jotokopija dokumenta iz 1646. u kojem stoji:
Glavar Blata na Korčuli Kuzma Mirošević obavjestio nas je o znatnim


štetama koje polovina stanovništva Blata vrši sječom drveta za potrebe gradilišta
ili za prodaju rezanih komada. Međutim, kad ovaj rad treba obaviti u
javne svrhe, čitavu težinu posla snosi najsiromašniji dio stanovništva.


Pošto ove štete moraju prestati, autoritetom koji proizlazi iz našeg položaja,
određujemo, da se u navednom mjestu osnuje korporacija korisnika drveta