DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 67     <-- 67 -->        PDF

biju (lugarima i radnicima), treba zamijeniti novim načinom koji se očituje u
studioznom i stručnom pristupu:


— odabiranju kompleksa zemljišta, uz primjenu principa koncentracije radova
i nakon toga,


— ispitivanja zemljišta u pravcu agrotehničkih i agromeliorativnih zahvata
potrebnih za postizavanje optimalnih uspjeha,
— određivanje mjera za postizavanje većih startnih prirasta — ublaženje
djelovanja šoka kod presadnje — određivanje startnih doza gnojenja i svih
ostalih,


— stručnoj pripremi radova koja se očituje u
— izboru odgovarajuće vrsti drva s veličinom i starosti sadnica,
— razmacima udaljenosti sadnica u redovima i između redova,
— mjerama priprema zemljišta, zatim mjere i zaštite i
— svih ostalih potrebnih.
Sve to treba da pripremi razvojna služba gospodarstva, u skladu s razvojnom
koncepcijom.
One se mogu poslužiti u svome radu specijaliziranim kadrovima Instituta
za četinjače, koji se razvio do mogućnosti zadovoljavanja potreba prakse.
Naprijed sam spomenuo tri vrste nasada, koji se međusobno razlikuju po
broju sadnica, odnosno razmacima i po intenzitetu pripreme i njege, te fertilizacije.
Za plantaže četinjača s poljoprivrednim međuusjevima s većim razmacima
iznad 3X 3 m, još za sada nemamo razjašnjene sve biološke, tehničke i
ekonomske elemente:


— nije još pronađena vrsta četinjača, koja bi kao soliter priraščivala brzo
i u visinu i u debljinu, iskorišćavajući agrotehničke i agromelioracione mjere
za povećanje prirasta kao što to imamo kod euroameričkih topola,
— nije definiran još pogodan tip sadnice s biološkog i ekonomskog gledišta
za sadnju plantaže,
— nije još potpuno na čistu tehnika podizanja i izbor poljoprivrednih međuusjeva,
— njega i đubrenje također još nisu potpuno razjašnjeni,


— nije proučeno reagiranje vrsta na orezivanje grana, obzirom da se četinjače
sklone stvaranju grana, što nije poželjno s ekonomskog i tehničkog stanovišta,
— nije riješena kompleksna mehanizacija radova itd.
Zbog toga treba da naučno-istraživačke institucije specijalizirane na ovaj
sektor postavljanjem serije pokusa, s potrebnim brojem repeticija na raznim
zemljištima i uslovima istraže ova i još druga preostala pitanja, ali mi ne možemo
čekati ova rješenja, već treba da osnivamo tzv. intenzivne kulture četinjačo,;
prema tehnologiji koja najbolje odgovara odnosnom zemljištu i uslovima,
koji treba da osiguraju maksimalne efekte.
Za realizaciju programa potrebne su osim zemljišta i novčanih sredstava i
kvalitetne sadnice. Do sada je pomanjkanje kvalitetnih sadnica bilo uzrokom
i izgovorom da se nije mogla akcija osnivanja kultura četinjača jače razviti,
iako se već preko 5 godina naglašava potreba kontinuirane proizvodnje sadnica
— četinjača. Prema tome, kadrovi zaduženi za proizvodnju sadnica nisu
svojim radom zadovoljili u cijelosti, niti su ovladali tehnologijom proizvodnje
sadnica — četinjača. Posebno manjkaju odrasle i kvalitetne sadnice vrsta s
najvećim prirastom (borovac, duglazija i ariš), kako se to očitovalo prigodom