DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 66     <-- 66 -->        PDF

citnost četinjastog drveta treba rješavati podizanjem plantaža intenzivnih kultura
četinjača, na površini oko 33.000 ha.


Osim toga sam mišljenja da je i u redovnom pošumljavanju sječina potrebno
raditi u najvećem dijelu četinjačama, imajući stalno pred očima nedovoljno
njihovo učešće u našem šumskom fondu.


Rekonstrukcije degradiranih i niskih te grabovih šuma treba također vršiti
unošenjem odgovarajućih vrsta četinjača. Takvim radom će se dosadanji prirast
od 2—3 m:J zamijeniti 4—5 puta većim prirastom.


Smatram, da bi takovom orijentacijom trebalo na području naše republike
godišnje prosječno proširivati proizvodnju drva četinjača na 7—10 000 ha.


A sada da vidimo kako se to izvršava?


Osnovano je četinjačama:
1963. g. 1964. g. 1965. g. (plan)
šumskih kultura 1926 1497 1538
intenzivnih kultura 215 391 1264
plantaža 367 261 275
Svega :
sa ukupno mil. din.
po 1 ha din.
porast troškova
2508
318,3
126.900
100%
2149
371,0
172.700
136%
3077
729,1
237.000
187%


Radi kurioziteta navodimo minimalne i maksimalne troškove po 1 ha za
1964. i 1965. godinu. U 1964. godini su sa najmanje troškova po ha radila šumska
gospodarstva: Varaždin 90.000 ,a najveći 600.000 dinara Koprivnica. U
planu za 1965. godinu (najmanje predviđa Kutina 78.000, do 415.000 din. Sisak).


Moram naglasiti, da su u početku naglašavanja orijentacije na ovu ubrzanu
vrstu proizvodnje (1960. i 1961. g.) osnovani pokusni nasadi, koji su pokazali
vrlo dobre početne rezultate, iako nisu bili osnovani najboljim i najkvalitetnijim
sadnicama. Ovi nasadi pokazuju da kod nas postoje prirodni uslovi za
razvitak nasada četinjača. Raspoložive su nam i pristupačne velike površine u
blizini komunikacija na kojima možemo koncentrirati ovu proizvodnju. Područja
šumskih gospodarstava: Gospić, Ogulin, Karlovac i Sisak mogu s lakoćom
u vršenju arondacije zemljišta općenarodne imovine, uz otkup neophodno potrebnih
površina od privatnika bez poteškoća osigurati površine za izvršenje
gornjeg programa.


Sada bih postavio pitanje, koja tehnologija osigurava najbolji uspjeh
akcije?


Na terenu postoje u tom smjeru dileme unesene djelovanjem jednog dijela
stručnih kadrova, koji zastupa mišljenje, da treba dati prvenstvo radovima
u prirodnim šumama, odnosno prostoj reprodukciji, zapostavljajući proširenu
reprodukciju na boljim zemljištima i bliže komunikacija. Isto tako postoje
razna mišljenja u pogledu broja sadnica, intenziteta u pripremi zemljišta i ostalim
vrstama rada.


Pozivam Vas drugovi da u diskusiji iznesete sve nerasčišćene stavove i mišljenje
o načinu rada, kojim mislite osigurati optimalne efekte u ubrzanoj proizvodnji
drveta četinjača. Međutim smatram, da je potrebno još o tome nešto
više iznijeti. Dosadanji način rada na malim površinama, nedovoljno ispitanim
kad je i planiranje, lokaciranje i izvršenje bilo prepušteno polustručnom oso