DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 65     <-- 65 -->        PDF

cfaopćenja


INTENZIFIKACIJA PROIZVODNJE DRVETA ČETINJAČA


(Uvodna riječ sekretara Savjeta za šumarstvo, drvnu industriju i promet Privredne
komore SRH na diskusiji o tehnologiji ubrzane proizvodnje drveta četinjača
održanoj 29. III 1965. sa stručnim predstavnicima šumskih gospodarstava)


Drvo četinjača je vrlo traženo i cijenjeno, a u našim šumama ga nema
dovoljno. U ukupnom fondu očuvanih društvenih šuma (1,051.000 ha) u ukupnoj
drvnoj masi, koja prema statističkim podacima iznosi 173 miliona m;!, ima
blizu 34 miliona m:i četinjača, odnosno oko 20´",». Ovo stvarno učešće je malo i
poželjno bi bilo da ono bude barem u odnosu 40 : 60.


Šume četinjača leže najvećim dijelom u području prebornih šuma (95%)
i u njima se prema tome proizvodnja vrši na najekstenzivniji način.


Na osnovu sadanjeg načina gospodarenja republičkim planom proizvodnje
šumarstva na području SRH za 1965. godinu se predviđa sječa četinjača u visini
od 550.000 m:> bruto maše, tj za 17% više nego što je u ranije dvije godine
realizirano.


Potrebe na drvu četinjača i pored nastojanja da se ono zamijeni drvom
mekih listača i pločama proizvedenim iz otpadaka i prostornog drva, ipak su
velike i u stalnom su porastu. Samo do sada izgrađeni kapaciteti industrije
celuloze na području SRH trebaju 215.000 m:i celuloznog drva četinjača (Zagrebačka
tvornica papira i tvornica sulfatne celuloze i papira Plaški), a tvornice
ploča iverica se također pojavljuju u potrošnji prostornog drva četinjača,
iako se u njima predviđala prerada bukovog drva. Drvolit ploče se također
proizvode iz drva četinjača.


Pilanska prerada stalna vrši pritisak da zadrži svojih oko 350.000 m:i oblovine
za pilenje i poduprta lokalnim faktorima ne želi reducirati kapacitete i
pristupiti racionalnijoj i ekonomičnijoj preradi.


Daljnje aktiviranje prostornog drva bukve u industriji celuloze je za područje
naše republike u razmatranju i pitanje je samo kraćeg vremena da se
pristupi izgradnji jednog većeg kapaciteta.


Uspješna akcija osnivanju plantaža topola treba također da bude okrunjena
izgradnjom tvornice celuloze i papira.
Oba ova nova kapaciteta u finalizaciji celuloze trebaju još uvijek oko 1/3
dugovlaknate celuloze izrađene iz drveta četinjača.


Sadanja situacija u industriji celuloze i papira zemlje pokazuje manjak celuloze
četinjača (bijeljene i nebijeljcvie) i prošlih godina se vršio uvoz celuloze,
a za ovu godinu je predviđen uvoz 150.000 tona celuloznog drva iz razloga što
kapaciteti najjačih tvornica Prijedor i Videm Krško, nisu snabdjeveni celuloznim
drvom ,iako je drvo za celulozu u oblom za 5.000 d skuplje od pilanskih
trupaca III klase. S razvojem industrije celuloze i papira povezan je cjelokupni
razvoj naše zemlje. Sve vam ovo iznosim, da bi predočio potrebu hitne i ozbiljne
orijentacije na intenzivnu i ubrzanu proizvodnju drva svih vrsta četinjača.


I u republičkom materijalu Zavoda za plan za izradu društvenog plana
razvoja SRH u periodu od 1964—1970. god. je iz tih razloga ocijenjeno da defi