DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Kod sporijeg toka konverzije, tretirana površina u prvom navratu ne
treba da je veća od 1/3 ukupne površine, a pripremna seča na krpama može
poprimiti karakter pripremne seče kao kod metoda masovnog unošenja. Mišljenja
smo da je ovaj drugi način povoljniji, jer se praćenjem produkcije
autohtone formacije može regulisati brzina uklanjanja preostalih stabala te na
ekonomskoj osnovi usklađivati brzinu konverzionog toka, vodeći računa kako


o razvoju unesene vrste, tako i o najpovoljnijem ubiranju prihoda tokom konverzije
sa konkretne površine.
~T"—l r—i 1 1 1 1 1 1 1 p 1—i 1 1 1 1 1 1—— .


<945 lb 47

HRKST
BUMA


I u jednom i drugom slučaju, raspored tretiranih krpa treba tako planirati,
da se dva ili više jezgra mogu spojiti u dva ili tri navrata te da u konačnoj
grupimičnoj mešavini lišćara i četinara predstavljaju celinu od najmanje 1/2
hektara.


U skici br. 2 prikazujemo raspored krpa (jezgra) te njihovo spajanje kod
unošenja u dva navrata.


ZAKLJUČAK


Niske šume predstavljaju solidan proizvodni potencijal, jer se u principu
nalaze na dobrim zemljištima. Pogodne su za proširivanje areala četinara ali
se postupak pretvaranja čistih u mešovite šume lišćara i četinara može provoditi
sa većim ili manjim finansiskim efektom, zavisno od prethodne pripreme,


153