DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 59     <-- 59 -->        PDF

sa bržim tokom konverzije, koristili bismo samo ogrevno drvo, s jedne strane
i s druge — i u ukupnoj količini nešto manje nego na opisani način. Sem prednjeg,
da se išlo sa bržim uklapanjem unesene vrste, pojavio bi se problem izbojaka,
tj. došlo bi do povećanih troškova oko održavanja unešenih sadnica, a
time i do indirektnog smanjenja prihoda sa jedinice površine.


U tabeli br. 3 izneseni su podaci o visinskom prirastu, na otvorenom prostoru
i unutar šume. Ovde se jasno zapaža da je prve dve godine posle sadnje
zastor imao pozitivnog uticaja te da je visinski prirast nešto povoljniji nego kod
sadnica na otvorenom prostoru. U sledećim godinama, visinski prirast kod sadnica
pod zastarom se smanjuje, povoljniji je na otvorenom prostoru, ali u prošeku
posmatrano, on je manji svega 4,52 sm.


Smatramo da je gubitak visinskog prirašćivanja kod unesene, vrste daleko
premašen povećanim prihodom koji je ostvaren konkretnim ritmom uklapanja
unesene vrste.


Nalazimo za potrebno da posebno podvučemo blagotvoran uticaj zastora na
unešenu vrstu u prvim godinama, jer ja nesumljivo sigurno da su uslovi ispod
zastora pogodovali unešenoj vrsti, naročito u pogledu vazdušne vlage i zaštite
od hladnoće. Iako je zimski period 1963—64. bio ekstremno hladan, nisu zapažene
nikakve štete od hladnoće, što znači da je naveden način uklapanja i sa
ovog stanovišta bio pogodan.


S obzirom da među stručnjacima u Srbiji postoji znatno nepoverenje prema
zelenoj duglaziji, a kao osnovni razlog se navodi da strada od mraza, koristimo
priliku da u najkraćim crtama iznesemo neke podatke koji treba da doprinesu
da se sa više poverenja gleda na ovu, za nas veoma značanju vrstu.


Tačno je to da je duglazija u prvim godinama osetljiva na hladnoću, ali
i ovo u mnogome zavisi od porekla semena. Do sada mi nismo imali podataka


o poreklu semena zelene duglazije te se išlo na različitim lokalitetima, što je
imalo za posledicu da je na nekim lokalitetima bilo štete od hladnoće. Danas
je situacija daleko povoljnija jer se raspolaže s podacima o poreklu semena, te
uzimajući ovo u obzir, i mogućnost unošenja pod zastorom, nema razloga da se
sa ovom vrstom ne´radi, posebno u niskim šumama gde je nesumljivo treba
prihvatiti kao glavnu vrstu ako se radi o niskim šumama nizinske bukve i sličnim
tipovima.
U tabeli br. 4 iznosimo osnovne podatke o poreklu semena zelene duglazije
koja se sada proizvodi u Jugoslovenskim centralnim rasadnicima (Mengeš, Jastrebarsko,
Slavonski Brod, Kraljevo i Peć). Radi upoređenja iznosimo podatke
meteoroloških stanica u Kraljevu i Vrnjačkoj Banji.


Iz podataka navedenih u tabeli br. 4 može se zaključiti, da će uslovima
Srbije odgovarati uvezeno seme duglazije, a za područje Šumskog gazdinstva
Kraljevo, najpogodnije provenijencije su: Lot 2 i 4. Provenijencija Lot 5, smatramo,
da će dobro doći za rad na području Istočne i Južne Srbije, Kosova i
Makedonije.


Posebno ukazujemo na činjenicu da je na našem području, što je opšta karakteristika
Jugoslovenskog podneblja, suma padavina u vegetacijskom periodu
povoljnija nego što je to u nalazištu duglazije, te da će ovaj momenat u potpunosti
ublažiti razliku u pogledu ukupne sume prosečno godišnjih padavina.


U pogledu apsolutnog minimuma i maksimuma temperature, situacija je
takođe povoljna te posmatrano u celini, nema razloga za izbegavanje od rada
sa ovom vrstom, koja je po našem mišljenju veoma, ako ne i najpogodnija, za