DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 58     <-- 58 -->        PDF

zahvatalo prvenstveno u jače debljinske stepene te je ujesen 1964. godine ostalo
stanje prikazano u tabeli br. 3.


Za ovo vreme, četiri vegetacijske sezone, unesena duglazija se, može se reći,
normalno razvijala. Istina visinski prirast je nešto slabiji od visinskog prirasta
duglazije na čistoj pooranoj površini na istom staništu i neposrednoj blizini.
Posebno je interesantno i veoma važno, da su izbojci iz panjeva veoma slabi te
da nisu predstavljali nikakvu smetnju.


Smatramo da smo dosadašnjim postupkom resili osnovni problem u lancu
toka konverzije. Naime, izbojci iz panjeva nisu predstavljali smetnju u najkritičnijem
periodu. Unesene sadnice su se već otrgle a raspored stabala autohtone
formacije koja se sada nalaze je takav, da izbojci koji će se posle seče sigurno
pojavljivati, jer će priliv svetlosti biti potpun, neće predstavljati smetnju, već
naprotiv, delovaće stimulativno, jer će zasena u prvo vreme biti postrana, a
zatim sačinjavati podstojni sprat.


Napred smo rekli da smo dosadašnjim zahvatima praktično resili osnovne
probleme u lancu toka konverzije. Sada smo u mogućnosti da razmotrimo pitanje
najekonomičnijeg korišćenja preostale drvne mase.


Duglazija unesena u proljeće 1961. g. na staništu nizinske bukve.
Foto: M. Cvijović


Mišljenja smo da ostatak drvne mase treba iskoristiti u dve etape. U prvoj
etapi, u proleće 1965. godine treba izvršiti seču sa zahvatom od 50% od ukupnog
broja preostalih stabala. Ostalih 50% stabala treba ostaviti kao pričuvke još
4—5 godina radi jačanja u debljinu.


Na ovaj način, prema debljinskom prirastu koji je konstatovan kod stabala
bukve i hrasta (graf. 1), preostala stabla bi u 1970. godini dostigla prsni prečnik
naveden u tabeli br. 3. Ovo praktično znači, da će se u lancu konverzijskog
toka proizvesti vredniji sortimenti koji se prema sadašnjim tržišnim uslovima
mogu realizovati po ceni od 6000 d po m3 u šumi na panju. Ukoliko bi se išlo