DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 51     <-- 51 -->        PDF

U treću kategoriju bi došle niske šume hrasta i hrasta i cera kod kojih se,
s obzirom na razloge pod tačkom 1 i 2, nemeže prolongirati početak konverzije.
U ovim sastojinama treba izvršiti regeneraciju čistom sečom u doba kulminacije
prosečnog prirasta mase.


U okviru razmatranja problema gazdovanja u postojećim ekonomskim niskim
šumama-panjačama, i stvaranja okvirne koncepcije za gazdovanje, neophodno
je potrebno razmotriti neke momente, uzimajući u obzir kako biološke,
tako i ekonomske činioce.


Po našem mišljenju treba razmotriti sledeće momente:
1) Površinu (veličinu) kao osnovnu jedinicu za postavljanje neposrednog
cilja gazdovanja.


2) Kriterij um po kome bi se postavljali neposredni ciljevi gazdovanja, odnosno,
odlučivalo da li konkretna površina dolazi u obzir za konverziju ili regeneraciju.


3) Najcelishodniji način i metod konverzije, s obzirom na konkretne uslove.


U daljem izlaganju iznosimo naše mišljenje o napred iznetim pitanjima,


ad 1) Kao osnovnu jedinicu za postavljanje neposrednog cilja gazdovanja
te za određivanje načina i metoda konverzije ili provođenje regeneracije, smatramo
da treba usvojiti kao minimum površinu od 5,00 ha, ukoliko se radi o većoj
cehni — kompleksu niskih šuma. Ukoliko su u pitanju manje površine
niskih šuma unutar visokih šuma, ili se radi o »enklavama« unutar privatnog
poseda, onda minimum u pogledu površine netreba postavljati.


Smatramo da će ovako postavljen kriterijum u pogledu površine kao
osnovne jedinice za gazdovanje odgovarati našim uslovima, s obzirom na stepen
intenzivnosti gazdovanja, ekonomsku vrednost niskih šuma i relativno malu
heterogenost u pogledu ekoloških uslova.


ad 2) U kriterijum po kome bi se odlučivalo da li konkretna sastojina dolazi
u obzir ili ne, treba svrstati: ekološke uslove staništa, vrednost produkcije
drvne mase i cilj gazdovanja.


Ova tri momenta čine celinu i u međusobnoj su zavisnosti, te pravilnim
sagledavanjem ove celine, pruža se mogućnost za formiranje objektivnog i ekonomsko-
biološki opravdanog kriterijuma.


U ekološkom pogledu najpovoljnije stanište za proširivanje areala četinara,
odnosno, za poboljšanje proizvodnosti niskih šuma, na našem području su, staništa
niskih šuma nizinske bukve. Produkcija kvaliteta u ovim šumama je ispod
potencijalnih mogućnosti staništa. One nemogu računati na postupnu konverziju.
Regeneraciju čistom sečom treba isključiti jer bukva, pored ostalog, vrlo
brzo gubi izbojnu snagu. Ovaj momenat treba upravo iskoristiti kao povoljnu
okolnost za direktnu konverziju.


Kod ove kategorije niskih šuma cilj gazdovanja je jasan, unošenje četinara,
odnosno direktna konverzija, jer je proizvodnost, kako po količini, tako i kvalitetu,
ispod potencijalnih mogućnosti staništa.


Daleko je teže odlučivati o neposrednom cilju gazdovanja, ako su u pitanju
niske šume hrasta i hrasta i cera.


Kod ove kategorije niskih šuma opšti — krajnji cilj gazdovanja, bar za
naše područje je jasno izdiferenciran: prelaz na viši oblik gazdovanja. Konverzija
se može provoditi kako metodom postupne, tako i direktne konverzije.


S obzirom na znatnu zastupljenost niskih šurna nizinske bukve, kojima,
kako smo rekli dajemo prioritet u pogledu direktne konverzije, mišljenja smo