DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Metodom postupne konverzije bile bi obuhvaćene kvalitetno bolje niske
šume koje bi se negovale do doba plodonošenja, a zatim osemenjavanjem prirodno
obnovile.


Metodom direktne konverzije bile bi obuhvaćene kvalitetno slabije, prvenstveno
niske šume nizinske bukve.


Na osnovu napred iznetog gledišta, počev od 1960. godine pristupa se oglednim
konverzijskim radovima i posle 3—4 godine rada, dolazimo do zaključka
da se napred izneta koncepcija mora u nekoliko korigirati. Naime, kvalitetni
sastav naših niskih šuma je takav da se sa najviše 30% od ukupne površine pod
niskim šumama, može računati na postupnu konverziju.


S obzirom na prednje, izvesno je da za jedan relativno kratak vremenski
period nebi mogli obuhvatiti sve niske šume konverzijskim radovima, a posebno
više od 2/3 metodom direktne konverzije. Ovo praktično znači da bi jedan
deo površina niskih šuma došao u obzir za direktnu konverziju u 50. ili 60. godini
starosti.


Pripremna seča za masovno unošenje. Foto: M. Cvijović


Prolongiranje početka konverzije, s obzirom na prosečnu starost i kvalitetni
sastav, bar u našim uslovima, nema, kako ekonomske, tako ni biološke
opravdanosti iz sledećih razloga:


1) Veći deo niskih šuma koje treba izdvojiti za rad metodom direktne konverzije
nemogu dostići veću starost, jer stabla izdanačkog porekla, naročito
bukve sa visokih panjeva, pri osnovi su natrula te treba očekivati relativno
brzo sušenje od vrha.


2) Kod ove kategorije niskih šuma nemože se računati na kvalitetni prirast
posle kulminacije prosečno godišnjeg prirasta mase.
S obzirom na prednje, dolazimo do zaključka da ekonomske niske šume u
pogledu tretmana treba svrstati u tri a ne dve kategorije.