DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 39     <-- 39 -->        PDF

O EKONOMIČNOSTI TURISTIČKIH ŠUMA
NA JADRANSKOM PODRUČJU


TKALČIC B. (Zadar), ŠAFAR J. (Zagreb), MARUŠIC R. (Poreč)
Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Očuvanje šumskog fonda u Primorju i podizanje novih šuma duž jadranske
magistrale jedan je od značajnijih preduvjeta za daljnji razvitak turizma, ističe
se u analizi Jugoslavenskog savjetodavnog centra za poljoprivredu i šumarstvo,
izvršenoj u raspravi o sadašnjem stanju i perspektivama šumarstva u Primorju.
Od 5,6 miliona hektara Dinarsko-jadranskog područja Krša, od godine 1918. do
danas pošumljeno je na našem primorju ukupno 66.000 ha površine, od toga
samo oko 1/3 na priobalnom pojasu. Kolika je važnost priobalnih šumica za
turističku privredu, pokazuje ovaj evidentirani podatak: od oko 47 milijuna
noćenja na jadranskom području u godini 1962. otpada 83% na objekte vezane
na šumu. Zato, daljnji razvitak turističke privrede zahtijeva da se brzo i jeftino
pošumljuje vrstama drveća bržeg rasta.*


Postavlja se sve više zahtjev da se za osnivanje turističkih šuma i skupina
drveća oko naselja, kupališta, jadranske magistrale i drugih putova izdvaja
određen postotak od turističkih taksa i dio sredstava koja služe za izgradnju
ugostiteljskih objekata i glavnih jadranskih saobraćajnica. I ne samo za stvaranje
novih šuma nego i za održavanje postojećih, koje pod invazijom turista
sve više degradiraju i brže postaju stare.


1. PROBLEM
Zbog sve većeg socijalno-ekonomskog značenja jadranskog turizma, zbog
razmjerno ogromnih investiranja u tu granu narodne privrede i sve veće potrebe
da se unutar naše zemlje stvori izdašno i pouzdano vrelo za priliv stranih
deviza, — na temelju naprijed iznesenih konstatacija, pitanje održavanja postojećih
šumica i stvaranja novih postalo je problem. Problem koji se još danas,
čini se, u najzainteresiranijim organizacijama dovoljno ne osjeća, makar se podižu
ugostiteljski objekti već i na obešumljenim ili malo ošumljenim goletima.
Preopterecenost turističkih šuma, napose velikim brojem bungalowa, šatora i
automobila, gaženjem i oštećivanjem, već je danas dovoljno evidentna. Zbog
sve bržeg razvitka turističke privrede, poteškoće u tom pogledu bit će sve veće.
Pri tome se ne smije zanemariti činjenica da se šuma mnogo polaganije stvara
nego bilo koja građevina (ugostiteljski objekti, vodovodi, putovi).


* I Upravni odbor Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
na sjednici od 14. XII 1964. zaključio je ovo: »U posljednje vrijeme investiraju
se znatnija sredstva za razvoj priobalnog turizma, uglavnom za gradnju hotelskih
objekata i nekih komunikacija, a malo ili ništa za ozelenjivanje turističkih objekata.
Osjeća se potreba da se ta problematika razmotri i da se nadležnim forumima dadu
određene sugestije.«