DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 38     <-- 38 -->        PDF

u tome, što cijela regulacija košta jednako koliko i jednogodišnja izmjena zastornih
materijala zamuljene pruge sa čišćenjem propusta i kanala.


Navedeni tip regulacije bujičnog korita sastoji se od izgradnje kinete neposredno
uz propust, preljevne stepenice i pragova, eventualno pregrada za deponiju
i stabilizaciju bujičnih nanosa.


U slici 1. prikazan je profil bujičnog korita koji vrlo često dolazi na mjestima
željezničkih pruga i putova. Skok pada od 35% na 17% je razlog da su
ovi propusti bili redovno zatrpavani. Ovi skokovi su vrlo česti, jer se trasa
pruga i putova postavlja na ovakvim mjestima radi lakše i jeftinije izvedbe.
Kinetu treba izgraditi na cijeloj dužini umanjenog pada, odnosno bar 20 metara
niže od propusta. Pri izradi kinete treba naročitu pažnju obratiti na veličinu
hidrauličnog radiusa, jer je potrebno da se postigne što brži transport nanosa
kroz propust. U ovim slučajevima mogu se dozvoliti i prekoračene brzine
bez štete po konstrukciju kinete, jer bujice kratko traju.


U našem slučaju na mjestu prelaza pada korita od 35% na 17% postavljena
je preljevna stepenica. Ova stepenica se može raditi i na visinskoj razlici od
jednog metra pa dalje. Njena je uloga da pospješi pronos nanosa kroz kinetu i
propust.


Bujičar A e b i je konstruirao povijenu pregradu za što lakši i brži pronos
nanosa. Konstrukciju povijene strane ove pregrade primijenili smo za našu
preljevnu stepenicu i dobili, kako smo naveli, dobre rezultate. Osim toga njena
konstrukcija je jednostavna i lako izvodiva.


Na izlazu bujica iz bregova u doline nailazimo obično na šljunkovito pjeskovite
aluvijalne nanose. Ovi nanosi su nevezani i lako se pokreću, a.u bujičnim
koritima podrivanjem i zarušavanjem stvaraju glavno vrelo nanosnih materijala.
Radi ovog ove nanose stabiliziramo deponijskim pregradama ili pragovima.
U cilju zaštite pruga i putova najčešće se ova stabilizacija izvodi
pomoću pragova. Ako se pregradni pragovi postave na odabrana mjesta, onda
ih za naš slučaj zaštite nije potrebno više od 1—3 komada po jednom bujičnom
koritu.


S obzirom na situaciju da se godišnje sječe u šumama svih kategorija vlasništva
kreću već dugi niz godina u granicama prirasta, potrebno je uvesti i
obzirno gospodarenje u bujičnim područjima. Ovo bi mnogo pomoglo saniranju
od prije aktiviranih bujičnih korita i zaštiti željezničkih pruga i drugih transportnih
putova.


LITERATURA


Afanasije v D.: Pregrade i vodeni jastuci u bujicama — Šum. list, Zagreb, 1944.
Haueis e L.: O bujicama na kršu — Šumarski list, Zagreb, 1928.
Maleti ć Lj.: Uređenje bujica i učvršćivanje terena, Beograd, 1932.
Mari ć L.: Sistematska petrografija — Zagreb, 1951.
Rosić S.: Kanali na slap i kinete — Šumarski list, Zagreb, 1936.