DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 36     <-- 36 -->        PDF

U potrazi za tehničkim i ekonomskim rješenjem ovog problema izgradili
smo jedan tip regulacije bujičnog korita koji je dao zadovoljavajuće rezultate.
Ova regulacija je izvedena na sjeverozapadnoj padini Papuka između željezničkih
stanica Bastaji i Miokovićevo. Ovo područje je vrlo ugroženo od bujica, što
je posljedica intenzivnih sječa od prvih godina nakon oslobođenja. U zadnjih
10—15 godina u ovom području bilo je nekoliko takvih provala, gdje je kolosijek
bio istrgan i nošen i do 100 metara dalje od pruge.


Naš primjer regulacije bujinčog korita se odnosi na bujične vode koje se
pojavljuju svake godine. Od katastrofalnih voda željeznica sama nema mogućnosti
osiguranja, osim ako bi se radilo u kooperaciji sa drugim zainteresiranim
stranama.


SI. 3. Uređenje kinete i preljevne stepenice u bujičnom koritu


Ovo područje u pogledu biljnih zadruga spada u tip hrvatskih bukovih
šuma brdskog tipa, koje su se radi sjeverne ekspozicije spustile dosta nisko.
Njihova je karakteristika jaka biološka dinamičnost, pa je uslijed intenzivnog
rasta nakon završenih sječa i rctencijska sposobnost ovih šuma postala znatno
veća. Radi ovog su zadnjih godina velikim dijelom izostale katastrofalne po