DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 35     <-- 35 -->        PDF

se od starijih trijasnih i mlađih krednih formacija. Onaj iz formacije krede je
postojan i slabo se raspada, dok je onaj stariji iz trijasa izlomljen i u pukotinama
skuplja zemlju. On se drobi i stvara po obroncima velike količine krupnog
i sitnog kamena koji bujice pokreću.


Na željezničkim prugama Like i Dalmacije dolazi, ali ne tako često, do bujičnih
provala. Nezgoda je u tome, što se bujice najviše pojavljuju ljeti kad je
sezona i domaćih i međunarodnih vlakova.


Osnovni uzroci pojave bujica jesu devastacija, a i degradacija šuma. »Vratimo
šumu na njeno mjesto« kažu bujičari i bujice će nestati. Kod degradiranih
šuma one se obnavljaju izmjenom kultura. Međutim ako su korita bujičnih
potoka već aktivirana, onda ne pomaže ni šuma dok se korita ne reguliraju.


Cilj je ovog članka, da se iznese jedan vid uređenja bujičnih korita, koji
služi za zaštitu željezničkih pruga, a može se primijeniti i na druge transportne
putove. Ovdje se radi o velikom broju željezničkih propusta koji presvođuju
bujična korita na mjestu prelaza iz jačeg u slabiji pad. Uslijed ovog dolazi do
odlaganja bujičnih nanosa i zatrpavanja propusta. Ovo su pojave koje se događaju
i kod takvih bujičnih voda koje dolaze svake godine. Nanosi koji dolaze
nakon zatrpanih propusta potpuno zamuljuju prugu i to obično na dužini od
200—300 metara. Ovakva pruga se na mrazu diže i izvija, radi čega se svake
jeseni mora mijenjati njen zastorni materijal. Prilikom čišćenja i otvaranja
zatrpanih propusta nanosni materijal se redovno odbacuje na obale bujičnih
korita, a nova bujica ga opet vrati na prugu.


Ovo često zatrpavanje propusta je priličan problem i stvara velike troškove,
kao i druge smetnje u održavanju željezničkih pruga.


SI. 2. Odlaganje nanosa na obalama bujičnog korita