DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 29     <-- 29 -->        PDF

odstranjuju se nepoželjni izbojci. Pri ovim radovima važi pravilo da zahvate
treba vršiti češće i umjereno. Budući da u šikarama često nalazimo i mnogo
grmlja to treba rješavati i brojnost njihove zastupljenosti. Brojnost grmlja je
redovno posljedica devastacije sastojine. Prema jačem stepenu devastacije redovno
se pojačava prisutnost grmlja. Pridolazak grmlja je prirodan proces
udruživanja vrsta. Redovna je pojava, da je to obiljnije učešće grmlja što više
svijetla ulazi u fitocenozu. Međutim, grmlje štiti tlo zbog toga kod zahvata u
taj sloj moramo paziti da ne ogolimo teren. Ukoliko je tlo dobro zaštićeno
vrstama drveća a grmlje smeta razvoju drveća, grmlje će se u potrebnoj mjeri
odstraniti. Prema konkretnim prilikama ocjenjuje zahvat stručnjak koji treba
lično rukovoditi izvođenjem tih radova. Poslije prvog čišćenja, redovno nakon
4—5 godina, potrebno je vratiti se na iste površine i odstraniti nepotrebno da
bi se stvorili uvjeti za razvoj mlade sastojine.


Resurekcijsku sječu vršimo sjekirom, kosirom i resurekcijskim škarama.
Upotreba tih alata je poznata. Spomenut ćemo da alat treba biti dobro naoštren
kako bi odsijecanje ostavljalo gladak prerez. Presjek treba da je skošen na
jednu ili dvije vode, da se oborine što brže slijevaju s glatkog presjeka panja
i tako spriječi njegovo zakisavanje i truljenje. U krškim predjelima se zbog skeletnosti
tla alat brzo tupi. Zato je kod primjene sjekire pogrešno panjeve razbijati
ušicom umjesto da se glatko oštricom presijeku. Razbijanje panjeva je i
štetno. Kod starih i trulih panjeva posao se tim načinom brže odvija no ne dobiva
se glatki prerez pa je truljenju dalje otvoren put. Zato je potrebno da se
trulost odstrani bez razbijanja pri čemu čuvamo zdravi dio panja koji oštro
presiječemo a rez zagladimo. Gladak rez nema svrhe tjeranje adventivnih pupova,
jer treba izbojke dobiti iz proventivnih pupova. Zbog toga glatki rez
nema u pravilu druge svrhe nego da spriječi truljenje panja.


Resurekcijsku sječu ne vršimo na većim kompleksima odjednom na cijeloj
površini a nije niti svejedno gdje počinjemo sjeći. Zbog djelovanja bure na
izbojke oni rastu koso i polegnuto. Ona ih oštećuje međusobnim bičevanjem,
lomljenjem i udarcima kamenja koje odnosi s tla, pa se sječa mora vršiti tako
da omogućimo koliko-toliko nesmetani razvoj izbojaka. To postizavamo time
što sječom počinjemo u pravcu suprotnom od djelovanja vladajućeg vjetra i da
je obavljamo u prugama širine 5—8 m. Među prugama ostavljamo kulise od
stare šikare koja štiti mlade izbojke na posječenim prugama. Kulise siječemo
nakon 2—5 godina kada su izbojci na posječenim prugama dobro odrvenili. Za
rekurekcijsku sječu odabiremo u prvom redu sjeverne i sjeveroistočne ekspozicije
jer vladaju povoljnije ekološke prilike.


Pod direktnom konverzijom razumijevamo način melioracije gdje odstranjujemo
svu postojeću vegetaciju i na njezino mjesto unosimo nove vrste, najčešće
četinjače a rjeđe listače. Tu metodu primjenjujemo na terenima gdje je
tlo jače erodirano i izvrgnuto jačoj insolaciji. Panjevi su zastarjeli i deformirani
neurednom sječom, izbojci zakržljali, a počinju prevladavati grmolike
vrste a šikara je razbijena. Pošto u takvoj šikari ne možemo očekivati da bi
resurekcijska sječa dala uspješne rezultate pristupamo njenoj likvidaciji. U
krškim predjelima zbog ekoloških faktora ne pristupamo sječi odjednom već
se najprije izvrši pošumljavanje sa 4000—6000 sadnica po ha metodom, koja
najbolje osigurava uspjeh. Nakon 2—3 godine, kada je pošumljivanje uspješno
završeno pristupamo likvidaciji šikare tako da se izbojci prevrše u maju ili
junu. Naravno, nećemo posjeći grmlje koje služi kao prizemna etaža ukoliko ne