DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1965 str. 20     <-- 20 -->        PDF

krškom području SR Hrvatske zauzimaju oko 13,7´% sveukupne površine Krša
SR Hrvatske (2,578.900 ha).


Uzmemo li u obzir da je u proteklih gotovo 100 godina na području Krša
Hrvatske pošumljeno 36.402 ha tj. 1,4% sveukupne površine (18) vidimo da je
za obnovu biljnog pokrivača relativno malo učinjeno uprkos velikim zalaganjima
i materijalnim sredstvima jer je u tu svrhu utrošeno 3.076,778.000 d.


Velika uložena sredstva i trud sa šumsko-gospodarskog stanovišta očito
nisu u razmjeru s koristima koje su polučene podizanjem tih redovito raspršenih
kultura. Sa šumsko-gospodarskog stanovišta te kulture ne daju neke očitije
koristi, izuzev smole i celuloznog drva. U ovom prikazu ispuštaju se iz vida
indirektne koristi koje kulture donose. Očito je da bi se utrošenim sredstvima
bio postigao mnogo bolji efekat da su utrošena za melioraciju šikara.


Posebno je pitanje da li je to bilo moguće s obzirom na tadašnje ekonomsko
stanje i mogućnost očuvanja poduzetih mjera.


Starija literatura ima relativno malo stručnih rasprava o tom problemu.
Time ne želimo kazati da se on nije uočavao, već da se je više iznosio u vezi
s polunomadskim pašarenjem kao osnovnom zaprekom melioraciji šikara, nego
kao melioracijsko-uzgojni problem. Zbog toga se starije generacije nisu upuštale
u rješavanje tog pitanja, jer se u tadašnjim društveno-ekonomskim prilikama
nije moglo uspješno očuvati ostvarene meliorativne zahvate. Spomenut
ćemo neke od ranijih problema kojima su se morali baviti stručnjaci. To je u
prvom redu pitanje paše, naročito brsta i sječe. Zbog toga je gotovo svaka
melioracija bila unaprijed osuđena na propast. Tek poslije oslobođenja stanje
se poboljšalo po donošenju Zakona o zabrani držanja koza za SRH od 30. XII
1954. (N. N. broj 60). Danas je vidno poboljšanje u regeneraciji šikara.


Daljnji razlog neuspjeha bio je u permanentnoj sječi zakržljale drvne vegetacije,
koju je vršilo žiteljstvo zbog ogrjeva, sitne građe i lisnika. Preorijentacijom
načina života razvojem industrijalizacije, tačnije odilaskom seoske
radne snage u tvornice, gradilišta i drugdje, ta je opasnost smanjena u znatnoj
mjeri.


Ne smije se zaboraviti, da su i šumski požari — izazvani dijelom nepa
žnjom, a djelomice radi povremenog dobivanja ispaše i obradivog tla — uništavali
ostatke šumske vegetacije tako da je svaka melioracija bila vrlo otežana
ili onemogućena. Pošto je danas stanovništvo Krša pretežnim dijelom preorijentiralo
način života, možemo kazati da su sazrele prilike da se pristupi melioraciji
šikara, te da se one privredu u bolji gospodarski oblik.


Postavlja se pitanje ekonomičnosti takvog rada na Kršu. Krš je promatran
sa gospodarskog gledišta privredno zaostalo područje, gdje se tek traži rješenje
njegovog razvoja, izuzevši turizma i nekih drugih djelatnosti kao aluminijske
industrije, brodogradnje, elektroindustrije koje su uglavnom vezane za obalno
područje. Za široka prostranstva u zaleđini još nisu nađena rješenja.


S tog gledišta melioracija površina pod drvenastim pokrovom je bez sumnje
mjera, koja će olakšati rješenje problema. Ekonomski gledano moramo unaprijed
istaknuti da se uložena sredstva u melioraciju neće brzo vraćati, dapače
možemo kazati, da ne znamo u kojoj mjeri i kojom amortizacijom. Prema tome
logički se postavlja pitanje kakve će koristi donijeti takav pothvat. Sa šumarskog
stanovišta svaki uzgojni i meliorativni zahvat je pozitivan. Međutim, u
pogledu melioracija krških šikara koristi od uloženih sredstava ne mogu se